Gå til indhold

Indstil jeres Erasmus+-projekt til Den europæiske sprogpris

Har I arbejdet med nye initiativer inden for sprogundervisning og -indlæring i jeres Erasmus+-projekt? Så har I mulighed for at indstille det til Den europæiske sprogpris. Det gøres relativt enkelt i forbindelse med jeres afrapportering.

Den europæiske sprogpris (The European Language Label) er en pris, der honorerer de mest innovative sproglærings- og undervisningsprojekter, herunder Erasmus+-projekter, for herigennem at sætte fokus på værdien af fremmedsprog og interkulturelle kompetencer på tværs af Europa.


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Hvordan kommer vores projekt i betragtning?

I forbindelse med udfyldelse af den afsluttende rapport for jeres Erasmus+-projekt, har I mulighed for at indstille jeres projekt til prisen. Sæt blot flueben ud for ”Would you like to apply for the European Language Label?", så vil der åbne sig en tekstboks, hvor du kan formulere indstillingen, altså hvad der gør projektet til et særligt sprogprojekt. 

Webinarer i foråret 2024

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder i løbet af foråret to webinarer om Den europæiske sprogpris, de tematiske prioriteter og bedømmelseskriterier.  

15. april kl. 15-15.45 (ingen tilmelding)

20. juni kl. 14.30-15.15 (ingen tilmelding)

Hvad kan man vinde ud over æren? 

Vinderprojekterne vil modtage professionel formidling af deres projekt samt et diplom underskrevet af den EU-kommissær, der er ansvarlig for flersprogethed, og af den danske uddannelses- og forskningsminister.

Tematiske prioriteter  

Hvert andet år defineres 2-årige tematiske prioriteter, dvs. temaer for Den europæiske sprogpris. I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der er nationalt agentur for Erasmus+ i Danmark, har vi også mulighed for at tilføje danske, tematiske prioriteter til de europæiske. 

Projekter gives prioritet, hvis de adresserer en eller flere af de tematiske prioriteter og er afsluttet inden for den toårige periode, som temaet løber henover.

Aktuelle temaer 

I 2023 og 2024 er de tematiske prioriteter for uddelingen af Den europæiske sprogpris følgende:

 • Tiltag, der støtter flygtningebørn og -unges sprogindlæring
 • Efter- og videreuddannelse af lærere ift. til den øgede sproglige mangfoldighed i klasseværelset
 • Tiltag, der støtter minoriteter og minoritetssprog som et middel til at fremme lighed, social samhørighed og aktivt medborgerskab
 • Sprogindlæring, der støtter voksne elevers personlige udvikling
 • Nationalt tema – på vej   

Bedømmelseskriterier

Indstillede projekter vil blive bedømt ud fra følgende tre kriterier: 

1 - De tematiske prioriteter, altså i hvilken grad projektet adresserer en eller flere af disse (ovenstående)

2 - Projektets omfang og kreative tilgang, dvs. i hvilken grad:

 • at, alle involverede – elever, lærere, metoder og materialer – bidrager til at sikre, at de lærendes behov identificeres og opfyldes, herunder at sprogfærdigheder valideres.. 
 • at, der gøres kreativt brug af alle tilgængelige ressourcer til at stimulere sprogindlæring fra en tidlig alder.
 • at, de implementerede initiativer udforsker hidtil ukendte tilgange, der passer til de berørte lærende.
 • at, de gennemførte initiativer er baseret på den sproglige mangfoldighed i EU og benytter sig af det potentiale, som EU tilbyder (f.eks. kontakter på tværs af landegrænser, sprogindlæring mellem nabolandene, udvikling af undervisningsmuligheder for tosprogede osv.) til at forbedre interkulturel forståelse gennem sprogindlæring.

  Ift. projektets omfang tænkes desuden på, i hvilken udtrækning projektet støtter en integration af sprogdimensionen på tværs af læseplaner, tilstedeværelsen af modersmålsundervisning i læringsprocessen, udviklingen af undervisning til tosprogede, organiseringen af sprogpraksis med venskabsbyer eller venskabsinstitutioner, et samarbejde med lokale virksomheder og eller en mainstreaming af brugen af nye teknologier til støtte for sprogindlæring. 

3 - Projektets effekt og udbredelse, dvs. i hvilket omfang projektresultaterne har potentiale til at:

 • øge motivationen hos elever og lærere og hjælpe med at udvikle positive holdninger til sproglig mangfoldighed.  
 • være til inspiration for andre, i forskellige lande og sammenhænge eller blive overført til andre grupper eller felter. 
 • føre til en kvantitativ eller kvalitativ forbedring af sprogundervisningen og sprogindlæringen i en lokal eller national kontekst. Kvantitativt kan betyde, at flere sprog involveres, og især dem, der er mindre udbredt. Kvalitativt kan betyde brugen af en bedre metode end tidligere.

Grafik til Den europæiske sprogpris

Kontakt

Simone Hvid Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 02
Email: shn@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. april 2024

Afsendere