Du er her: Forside Uddannelse Uddannelsesstøtte Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig

Hvem kan få SVU?

For at få SVU er der nogle betingelser, man skal opfylde, uanset hvilken uddannelse man søger SVU til. Man:

  • skal have en bestemt alder (afhængig af uddannelsen man søger til)
  • skal være i arbejde
  • skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
  • skal være optaget på en uddannelse, der giver ret til SVU
  • skal være studieaktiv
  • må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostningerne
  • må ikke have ret til løn fra et praktiksted

Afhængig af om man søger SVU til en videregående uddannelse eller SVU til uddannelse på folkeskoleniveau eller gymnasial uddannelse, skal man udfylde yderligere nogle betingelser.

Man kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, man kan få SU til. 

Satser for SVU

SVU gives som tilskud til dækning af leveomkostninger. SVU skal delvis dække den arbejdsindtægt, man taber ved at uddanne sig i arbejdstiden.

Man kan få dækket eventuel deltagerbetaling på uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, hvis man har ret til SVU.

Sådan får man SVU

Man søger SVU digitalt via svu.dk. Hvis man ikke kan søge digitalt, kan man søge SVU på et papirskema. Ansøgningen skal også udfyldes af arbejdsgiver og uddannelsessted. Søger man SVU til uddannelse på folkeskoleniveau eller til en gymnasial uddannelse, skal det afleveres på et voksenuddannelsescenter (VUC).

Søger man SVU til en videregående uddannelse, skal det afleveres eller til en SVU-administrator.

Senest opdateret 31. januar 2018