Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Aftale om dobbeltuddannelse

Aftale om dobbeltuddannelse

Hvis du allerede har afsluttet en videregående uddannelse, kan du som udgangspunkt ikke tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, før der er gået seks år. Du kan til gengæld altid uddanne dig på et højere niveau.

DBLTUDDCOLOURBOX20010771.jpg

Aftaleparterne bag finansloven er enige om at afskaffe uddannelses-loftet med virkning fra sommeroptaget 2020. Siden vil blive opdateret, når finansloven er endelig vedtaget.

I 2017 vedtog Folketinget en ny lov på baggrund af Aftalen om dobbeltuddannelse. Aftalen betyder, at du altid kan tage en uddannelse på et højere niveau end den, du allerede har. Hvis du derimod gerne vil tage en videregående uddannelse på samme niveau, som den du allerede har, skal der gå seks år. Hvis du for eksempel har en erhvervsakademiuddannelse, er det muligt at tage en professionsbacheloruddannelse eller akademisk bacheloruddannelse med det samme. Og for bachelorer er det muligt at tage en kandidat.

Aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse vedrører kun de videregående uddannelser. Det betyder, at du godt kan tage en erhvervsuddannelse og blive faglært, selv om du har en videregående uddannelse i form af kandidat, akademisk bachelor, professionsbachelor, erhvervsakademiuddannelse. Og du kan godt tage en videregående uddannelse, selvom du har en erhvervsuddannelse.

Undtagelser og dispensation

Hvis en videregående uddannelser har et særligt arbejdsmarkedsbehov er uddannelsen undtaget begrænsningen. Nedenfor er listen med uddannelser, der er undtaget

Der kan være særtilfælde, hvor personer kan få dispensation. Det gælder personer, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet og personer med en forældet videregående uddannelse, dvs. hvis uddannelsen er væsentligt ændret eller helt bortfaldet. Du søger om dispensation hos den uddannelsesinstitution, du gerne vil optages på.

 

Kontakt

Henvendelser fra studerende med spørgsmål om konkrete uddannelsesforløb skal som udgangspunkt rettes til de relevante uddannelsesinstitutioner. Studerende kan også henvende sig til deres lokale studievalgcenter, som kan rådgive om uddannelsesmuligheder. Find kontaktinformation til dit lokale studievalgcenter her: https://www.ug.dk/studievalg

Senest opdateret 03. december 2019