Diplomuddannelser

Diplomuddannelser

Diplomuddannelser er videre- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse og svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Uddannelserne tilrettelægges ofte på deltid og er på professionsbachelorniveau.

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to år, og der opkræves deltagerbetaling.

Diplombekendtgørelse og studieordninger

Indhold og struktur i de enkelte diplomuddannelser reguleres af én rammebekendtgørelse for diplomuddannelserne og fælles studieordninger, udarbejdet af de godkendte udbydere. Diplomuddannelserne er struktureret under seks fagområder, der er beskrevet i diplombekendtgørelsen.

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) er ikke omfattet af diplombekendtgørelsen.

Faglige fælles- og kontaktudvalg

De udbydende institutioner har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert af de seks fagområder. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelses- og Forskningsministeriet på vegne af fællesudvalgene.

Danske diplomuddannelser

De fælles studieordninger samt moduloversigt for diplomuddannelserne er tilgængeligt på hjemmesiden 'Danske diplomuddannelser'.

Danske Professionshøjskoler administrerer hjemmesiden 'Danske diplomuddannelser'. Kontaktpersonen fremgår af hjemmesiden.

Ansøgningsprocedurer

Institutionerne skal, med indstilling fra det faglige fællesudvalg, benytte Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsskemaer ved ansøgning om ændring af titel for godkendt diplomuddannelse, og ved ansøgning om nye uddannelsesretninger under godkendte diplomuddannelser.

Institutionerne skal endvidere, med indstilling fra det faglige fællesudvalg, indberette nye moduler til godkendte diplomuddannelser via Uddannelses- og Forskningsministeriets indberetningsskema. 

Den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser

Ved angivelse af læringsmål for uddannelsesretninger skal disse beskrives ud fra terminologien i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Da der også findes andre kvalifikationsrammer for skole- og uddannelsessystemet, er der link til den kvalifikationsramme, der skal benyttes, her:

Ansøgningsskemaer skal sendes til: modulgodkendelse@ufm.dk

Uddannelsessteder

Diplomuddannelserne udbydes af erhvervsakademier, professionshøjskoler og nogle universiteter.

Senest opdateret 01. august 2019

Ansøgningsskema - Ny uddannelsesretning februar19

Ansøgningsskema: Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse (Word)

ansogning-om-ny-uddannelsesretning-eller-ny-titel-til-retning-under-godkendt-diplomuddannelse (jan18).docx — 19 KB

Ansøgning - Ændring af titel februar19

Ansøgningsskema: Ansøgning om ændring af titel for godkendt diplomuddannelse (Word)

ansogning-om-aendring-af-titel-for-godkendt-diplomuddannelse (jan18).docx — 17 KB

Registreringsskema - Nyt modul februar19

Registreringsskema for nyt model il godkend diplomuddannelse (Word)

registreringsskema-for-nyt-modul-under-godkendt-diplomuddannelse (jan18).docx — 14 KB

Kontaktudvalget for diplomuddannelser

Se medlemsliste

Indstillet af fællesudvalget for det social -og samfundsfaglige fagområde

Forkvinde for kontaktudvalget
Lotte Andersen
Lektor Københavns Professionshøjskole
E-mail:


Indstillet af det faglige fællesudvalg for ledelse

André Barsøe Jensen
Uddannelsesleder
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
E-mail: 


Indstillet af det faglige fællesudvalg for det pædagogiske fagområde

Steffen Skovdal
Lektor
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
E-mail:


Indstillet af det sundhedsfaglige fællesudvalg

Lisbeth Nørgård Christensen
Uddannelseskonsulent
Københavns Professionshøjskole
Email:   


Indstillet af fællesudvalget for it og teknik

Bjarke Nielsen
Studieleder, lektor
Danmarks Tekniske Universitet, Ballerup
E-mail:


Indstillet af det faglige fællesudvalg for medier og kommunikation

Torben Nielsen
Chefkonsulent
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus
E-mail: tn@dmjx.dk


Indstillet af fællesudvalget for det merkantile og økonomiske fagområde

Jesper Ussing Hjort

Uddannelsesleder
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
E-mail:


Indstillet af fællesudvalget for det kunstneriske område

Nicky Nedergaard

Adjunkt
KADK
E-mail: nned@kadk.dk

Senest opdateret 23. september 2019

Forsøgsordning om adgang til diplomuddannelser

Forslaget om en justering af toårsreglen skal give øget frihed på videre- og efteruddannelsesområdet ved at understøtte mere fleksible overgange og muligheder for livslang læring for alle grupper på arbejdsmarkedet.
Forsøgsordning om adgang til diplomuddannelser
UFM indfører en forsøgsordning, så ansøgere med en akademiuddannelse og mindst fire års relevant erhvervserfaring kan påbegynde en diplomuddannelse uden yderligere to års relevant erhvervserfaring.
Brev til institutioner ang. DP-forsøgsordning (udsendt d. 29.04.19)
Brev udsendt af Hans Müller Pedersen.
FAQ vedrørende forsøgsordning - diplomuddannelser
Her kan du læse spørgsmål og svar