Gå til indhold

Diplomuddannelser

Diplomuddannelser er videre- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse og svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS-point). Uddannelserne tilrettelægges ofte på deltid og er på professionsbachelorniveau.
Kontakt
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk
Mikkel Bech Liengaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 01
Email: mbli@ufm.dk

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to år, og der opkræves deltagerbetaling.

Diplombekendtgørelse og studieordninger

Indhold og struktur i de enkelte diplomuddannelser reguleres af en rammebekendtgørelse for diplomuddannelserne og fælles studieordninger, udarbejdet af de godkendte udbydere. Diplomuddannelserne er struktureret under seks fagområder, der er beskrevet i diplombekendtgørelsen.

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) er ikke omfattet af diplombekendtgørelsen.

Faglige fælles- og kontaktudvalg

De udbydende institutioner har som led i samarbejdet nedsat et fagligt fællesudvalg for hvert af de seks fagområder. De faglige fællesudvalg varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg, som består af minimum en repræsentant pr. fagområde. Kontaktudvalget udpeger en formand, der fungerer som kontaktperson til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Kontaktudvalget varetager kontakten til Uddannelses- og Forskningsministeriet på vegne af fællesudvalgene.

Danske diplomuddannelser

De fælles studieordninger samt moduloversigt for diplomuddannelserne er tilgængeligt på hjemmesiden 'Danske diplomuddannelser'.

Danske Professionshøjskoler administrerer hjemmesiden 'Danske diplomuddannelser'. Kontaktpersonen fremgår af hjemmesiden.

Ansøgningsprocedurer

Institutionerne skal, med indstilling fra det faglige fællesudvalg, benytte Uddannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsskemaer ved ansøgning om ændring af titel for godkendt diplomuddannelse, og ved ansøgning om nye uddannelsesretninger under godkendte diplomuddannelser.

Institutionerne skal endvidere, med indstilling fra det faglige fællesudvalg, indberette nye moduler til godkendte diplomuddannelser via Uddannelses- og Forskningsministeriets indberetningsskema. 

Den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser

Ved angivelse af læringsmål for uddannelsesretninger skal disse beskrives ud fra terminologien i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Da der også findes andre kvalifikationsrammer for skole- og uddannelsessystemet, er der link til den kvalifikationsramme, der skal benyttes her:

Ansøgningsskemaer skal sendes til: modulgodkendelse@ufm.dk

Uddannelsessteder

Diplomuddannelserne udbydes af erhvervsakademier, professionshøjskoler og nogle universiteter.

Senest opdateret 19. januar 2021