Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Efter- og videreuddannelse Eftersyn af de offentlige lederuddannelser

Eftersyn af de offentlige lederuddannelser

God ledelse og dygtige medarbejdere er nøglen til en velfungerende og sammenhængende offentlig sektor. I eftersynet af de offentlige lederuddannelser stilles der derfor skarpt på de formelle lederuddannelser, hvor de offentlige ledere udvikler og træner deres ledelseskompetencer.

Med baggrund i Ledelseskommissionens anbefalinger indgik Staten, KL og Danske Regioner ’Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor’, hvor det blandt andet blev aftalt at gennemføre et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Eftersynet blev igangsat primo 2020 og gennemføres af en tværfaglig arbejdsgruppe, der nu er kommet med deres anbefalinger til at styrke udbyttet af de offentlige lederuddannelser:

Formålet med eftersynet har været at vurdere om de offentlige kompetencegivende lederuddannelser i tilstrækkeligt omfang styrker de offentlige ledere i at varetage deres konkrete ledelsesopgaver og imødekommer aktuelle og fremtidige forventninger til udfordringer og muligheder for offentlige ledere.

I forlængelse af aftaleteksten fra ’Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor’ har eftersynet særligt søgt at afdække følgende tre temaer, som fremgik i kommissoriet for arbejdet:

  1. Uddannelsernes praksisnærhed.
  2. Uddannelsernes værdiskabelse.
  3. Uddannelsernes bidrag til resultatskabelse.

Målet for arbejdsgruppen arbejde har således været både at udarbejdet anbefalinger til, hvordan udbuddet og udbyttet af offentlige lederuddannelser kan styrkes, men også at bidrage med mere viden om området.

Arbejdsgruppen har derfor fået udarbejdet i alt ni analyser:

Dansk Center for Forskningsanalyse har bidraget med tre kortlægninger af forskningslitteratur inden for eftersynets centrale temaer:

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der har fungeret som eftersynets centrale analysepartner, har biddraget med fem analyser:

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har biddraget med en caseanalyse.

Senest opdateret 14. september 2021