Gå til indhold

Censorkorps - professionsbacheloruddannelserne

Find navne, adresser m.m. på censorformandskaberne ved professionsbacheloruddannelserne

 

CensorkorpsFormandskabSekretariat

Animation

Formand:
Kristjan Møller
kristjan.moller@copenhagenbombay.com
Næstformand:
Hope Devlin Kristiansen
hopedk@gmail.com

Katrine Frausig
Tlf.: 8755 4907
Annette Lyngsø
Tlf.: 8755 4917
taw.censor@via.dk

Beredskab, Katastrofe og
Risikomanagement

Formand:
Dorte Wier
lawwier@gmail.com
Tlf.: 2212 6458
Næstformand:
Peer Shaumburg-Müller
psm@tdc.dk
Tlf.: 4041 3745

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Bioanalytiker

Formand:
Khaled Saoud Ali Ghathian
Khaled.Saoud.Ali.Ghathian@regionh.dk
Næstformand:
Gitte Meyer Larsen
gml@rn.dk

 Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Dansk Tegnsprog og Tolkning Formand:
Zana Jaza
zanajaza@gmail.com
Næstformand:
Antonia Kløvedal
antoniaklovedal@gmail.com
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Design og Business Censorformand:
Tine Hjort
thj@via.dk
Tlf.: 4044 9900
Næstformand:
Henriette Bjørnbak
mekkodc@mac.com
Tlf.: 6077 7095
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Diakoni og Socialpædagogik Formand:
Marianne Hansen
marianne@mariannehansen.dk
Jens Maibom Pedersen
jmp@diakonhojskolen.dk
Tlf.: 8627 4122 / 6065 1872
Digital konceptudvikling

Formand:
Ulla Skram
skram@usource.dk
Tlf.: 2921 0292
Næstformand:
Troels Myram
troels@myram.dk
Tlf.: 4057 8355

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Professionsbachelor-, Diplom- og
Akademiuddannelserne inden for fagområdet medie og kommunikation

Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole

DMJX-uddannelserne og
Grafisk kommunikation

Formand:
Niels Krause-Kjær
post@nielskrause.dk
Tlf.: 3091 3202
Næstformænd:
Ture Wibrand
turewib@gmail.com
Ulla Krag Jespersen
ullakrag@gmail.com

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
E-handel Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Næstformand:
Berit Elsebeth Simonsen
besi@ucn.dk
Tlf.: 7269 1406
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Erhvervssprog og it-baseret
markedskommunikation
Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Næstformand:
Berit Elsebeth Simonsen
besi@ucn.dk
Tlf.: 7269 1406
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Ergoterapeut Formand:
Henriette Kiirdal Niemann
henrietteniemann@hotmail.com
Næstformand:
Henrik Brøndum Holm
hhol@via.dk
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Ernæring og Sundhed
                  
                 og

Bachelor of Global Nutrition and Health

Formand:
Kirsten Færgeman
kirsten.faergeman@gmail.com
Tlf.: 2069 5202
Næstformand:
Marie Ernst Christensen
maec@via.dk
Tlf.: 8755 2623
Mette Kathrine Friis Iversen
mkfi@via.dk
Tlf.: 2737 9443
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Export og Technology management Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Næstformand:
Berit Elsebeth Simonsen
besi@ucn.dk
Tlf.: 7269 1406
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Finans Formand:
Lars Bjørnvik
larsbjoernvik@gmail.com
Tlf.: 2040 9117
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Fysioterapeutuddannelsen Formand:
Dorte Høst
dhost@webspeed.dk
Tlf.: 2330 3099
Næstformand:
Nils Erik Sjöberg
nesj@kp.dk
Tlf.: 2071 2851
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Grafisk fortælling Formand:
Line Høj Høstrup
lhhostrup@gmail.com
Næstformand:
Peter Snejbjerg
peter@snejbjerg.com
Katrine P. Frausig
Tlf.: 8755 4907
Annette Lyngsø
Tlf.: 8755 4917
taw.censor@via.dk
Innovation og
Entrepreneurship
Formand:
Lars Haahr
larshaahr@,mgmt.au.dk
Tlf.: 5166 6408
Næstformand:
Klaus E. Olsen
Keolsen7@gmail.com
Tlf.: 4090 4610
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
International handel og
Markedsføring
Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Næstformand:
Berit Elsebeth Simonsen
besi@ucn.dk
Tlf.: 7269 1406
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
International hospitality
management

Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Næstformand:
Berit Elsebeth Simonsen
besi@ucn.dk
Tlf.: 7269 1406

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
It-sikkerhed Formand:
Ole Middelhede
Ole_middelhede@hotmail.com
Tlf.: 4057 0220
Næstformand:
Ole Eriksen
oe@easv.dk
Tlf.: 4177 5732
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Jordbrugsvirksomhed Formand:
Annette Riddersholm
annette@dk-svineraadgivning.dk
Tlf.: 6315 1102
Næstformand:
Thomas Krabben
krabben@icolud.com
Tlf.: 6018 3887
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Jordemodervidenskab Formand:
Sisse Walløe Hulsbæk
sissewh@hotmail.com
Tlf.: 2396 1540
Næstformand:
Kit Dynnes Hansen
kitbdh@gmail.com
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Kristendom, kultur og kommunikation Jens Maibom Pedersen
jmp@diakonhojskolen.dk
Tlf.: 6065 1872
Næstformænd:
Jakob Egeris Thorsen
teojet@cas.au.dk
Marie Nygaard
marie@jyskborneforsorg.dk

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Laboratorie-, Fødevare- og
Procesteknologi
Formand:
Gunhild Brynning
gub@eamv.dk
Tlf.: 5054 4403
Næstformand:
Hanne Reese Enemark Rasmussen
hrenemark@gmail.com
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Leisure Management Formand:
Anne-Marie Wivel
annemariewivel@gmail.com
Næstformand:
Karin Pedersen
kp@mascott-management.com
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Læreruddannelsen

Formand:
Benedikte Vilslev Petersen
bp@via.dk
Næstformænd:
Fie Høyrup (Bachelorprojekt)
fiho@kp.dk
Henrik Marxen (Billedkunst)
Henrikmarxen@gmail.com
Frank Jensen (Biologi)
frje@ucl.dk
Grete Dolmer (Dansk)
godo@via.dk
Karsten Gramkow (Engelsk)
kgra@ucsyd.dk
Steen Lembcke (Fransk)
sle@via.dk
Lars Henrik Jørgensen (Fysik/kemi)
lhjo@ucsyd.dk
Poul Kristensen (Geografi)
Pokr@ucl.dk
Rune Christiansen (Historie)
ruch@via.dk
Merete Weimann (Håndværk og design)
mwe@kp.dk
Susanne Storm (Idræt)
su@via.dk
Kirsten Margrethe Andersen
(Kristendomskundskab/religion)
kman@ucsyd.dk
Benedikte Vilslev Petersen
(Grundfaglighed: Pædagogik og lærerfaglighed)
bp@via.dk
Lakshmi Sigurdsson
(Grundfaglighed: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab)
las@kp.dk
Ellen Thisted (Madkundskab)
Ellen.thisted@skolekom.dk
Kaj Østergaard (Matematik)
kost@via.dk
Erik Heiberg Lyhne (Musik)
ly@via.dk
Jens Jakob Ellebæk (Natur/teknologi)
jjel@ucsyd.dk
Niels Tange (Praktik)
nibt@via.dk
Rune Riberholt (Samfundsfag)
ruri@kp.dk
Karen Wobeser (Tysk)
kw@via.dk

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Medie- og sonokommunikation Formand:
Jakob Thorkild Overgaard
jakob.t.overgaard@gmail.com
Tlf.: 2615 9606
Næstformand:
Nicolai Steffensen Abrahamsen
nicolaiabrahamsen@gmail.com
Tlf.: 2854 6387
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Multiplatform Storytelling and Production Formand:
Ulla Skram
skram@usource.dk
Tlf.: 2921 0292
Næstformand:
Troels Myram
troels@myram.dk
Tlf.: 4057 8355
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
tlf.: 7269 8700
Natur- og Kulturformidling

Formand:
Vagn Jørgensen
vj@khva.dk
Næstformand:
Karen Vesterager
kves@rudersdal.dk

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Offentlig administration og Skat

Formand:
Martin Nors Hansen
martinnorshansen@outlook.dk
Næstformænd:
Jens Wilhelm Meyhoff
Jens.Meyhoff@Holstebro.dk
Yonatan Schvartzman
yosc@via.dk
Suppleant:
Vibeke Suppli Enrum
vse@live.dk

Professsionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Optometri Formand:
Marianne Ledet Mågård
mlm@eadania.dk
Tlf.: 2212 6458
Næstformand:
Steen Aalbert
Steen.aalberg@gmail.com
Tlf.: 2120 1702
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Produktudvikling og Teknisk integration Formand:
Jepser F. Carstens
jef@ucn.dk
Tlf.: 7269 1589
Næstformand:
Ole Cramer-Bach
opb@outlook.dk
Tlf.: 2840 8475
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Psykomotorik Formand:
Karin Lydia Ladeby Jensen
Karin.ladeby@gmail.com
Tlf.: 2448 2755 / 8755 2566
Næstformand:
Jette Kruse
jette@jettekruse.dk
Tlf.: 6171 6163
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Pædagoguddannelsen

Formand:
Ida Theodora Wolf Berendsen
idab@kp.dk
Tlf.: 5127 9606
Næstformænd:
Trine Ankerstjerne
tia@bupl.dk
Tlf.: 2558 9396
Karen Thorsager Rasmussen
karenrasmussen@post.tele.dk
Tlf.: 4043 1824
Line Hundebøll
line@hundeboll.eu
Tlf.: 5148 3213
Sonja Svendsen
svendsenposten@gmail.com
Tlf.: 2669 3097
Inge Marie Skaarup Jensen
ingemarieskaarup@stofanet.dk
Tlf.: 2175 7768
Sessel Elmstrøm
sese@via.dk
Tlf.: 8755 3804

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Ny Pædagoguddannelse

Formand:
Ida Theodora Wolf Berendsen
Idab@kp.dk
Tlf.: 5127 9606
Næstformænd:
Marianne Bech Larsen
Marbechl56@gmail.com
Tlf.: 6118 8123
Karen Thorsager Rasmussen
karenrasmussen@post.tele.dk
Tlf.: 4043 1824
Line Hundebøll
line@hundeboll.eu
Tlf.: 5148 3213
Sonja Svendsen
svendsenposten@gmail.com
Tlf.: 2669 3097
Inge Marie Skaarup Jensen
ingemarieskaarup@stofanet.dk
Tlf.: 2175 7768

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.:
7266 5160
Radiograf Formand:
Peter Butty
ptb@regionsjaelland.dk
Tlf.: 2134 1790
Næstformænd:
Kim Martin Køhler
koehler@webspeed.dk
Tlf.: 4215 1569
Peter Albeck Qvistgaard
peteqvis@rm.dk
Tlf.: 2991 1665
Maria Bremberg Viedél
maria@bremberg.dk
Tlf.: 2125 6801
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Smykker, Teknologi og Business Formand:
Tine Hjort
thj@via.dk
Tlf.: 4044 9900
Næstformand:
Henriette Bjørnbak
mekkodc@mac.com
Tlf.: 6077 7095
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Socialrådgiver

Formand:

Lis Klovning Hansen Montes de Oca
lkhm@via.dk
Tlf.: 2654 4393
Næstformand:
John Klausen
Jkla@law.aau.dk
Tlf.: 2076 5399
Henriette Kathrine Henriksen
hh@aarhus.dk
Tlf.: 2926 7892
Leif Jacobsen
Leif.jacobsen@outlook.dk
Tlf.: 4092 2011 / 5588 3116

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Softwareudvikling Formand:
Ole Middelhede
Ole_middelhede@hotmail.com
Tlf.: 4057 0220
Næstformand:
Ole Eriksen
eo@easv.dk
Tlf.: 4177 5732
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Sportsmanagement Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Næstformand:
Berit Elsebeth Simonsen
besi@ucn.dk
Tlf.: 7269 1406
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Sygeplejerske Formand:
Steen Hunborg
hundborg@mail.dk
Næstformand:
Lone Sandahl
Lone.sandahl@fiberpost.dk
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Teknisk Manager Offshore Formand:
Jesper F. Carstens
jef@ucn.dk
Tlf.: 7269 1589
Næstformand:
Ole Cramer-Bach
opb@outlook.dk
Tlf.: 2840 8475
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Tekstildesign, -håndværk og formidling Formand:
Trine Andresen
tran@kp.dk
Tlf.: 4189 7457
Næstformand:
Lisbeth Tolstrup
tolstrup@pryds.dk
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Value Chain Management Formand:
Kent Riis
kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Næstformand:
Berit Elsebeth Simonsen
besi@ucn.dk
Tlf.: 7269 1406
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Webudvikling Formand:
Ole Middelhede
Ole_middelhede@hotmail.com
Tlf.: 4057 0220
Næstformand:
Ole Eriksen
oe@easv.dk
Tlf.: 4177 5732
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Økonomi og Informationsteknologi Formand:
Ole Middelhede
Ole_middelhede@hotmail.com
Tlf.: 4057 0220
Næstformand:
Ole Eriksen
oe@easv.dk
Tlf.: 4177 5732
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email:

Senest opdateret 05. juli 2021