Tilskud

Her findes orienterings- og udmeldebreve vedrørende tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler samt takstkataloget for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. i regneark.
Senest opdateret 04. september 2020