Coronarelateret forskning

Uddannelses- og forskningsministeren har sammen med sundheds- og ældreministeren uddelt et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner til ni forskningsprojekter, som skal være med til hurtigt at skaffe ny viden og nye løsninger i kampen mod COVID-19.
Kontakt
Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Regeringen har ydet direkte tilskud til COVID-19 relaterede forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private forskningsinstitutioner på op til 50,3 millioner kroner i 2020.

De ni forskningsprojekter ser blandt andet på så forskellige emner som at opfinde en alternativ form for respirator, der kan aflaste sundhedssystemet, udvikle en lyn-test, som på 30 minutter kan afgøre om en patient er smittet og undersøge om de antistoffer, som patienter med COVID-19 danner, kan booste immuniteten hos nye patienter.

Alle ni projekter rummer med andre ord store potentialer i kampen mod COVID-19. Læs mere om de ni forskningsprojekter ved at følge link nedenfor.

Det har været afgørende for regeringen at kunne handle hurtigt. Derfor er der i vurderingen af projekterne lagt vægt på, at det er forskningsprojekter om COVID-19, som kan blive sat i gang med det samme. Dermed kan potentielt værdifulde forskningsresultater komme borgere, sundhedsvæsen og hele samfundet til gavn hurtigst muligt. Læs mere om processen for udvælgelsen af de ni COVID-19 relaterede forskningsprojekter i det følgende.

Proces for udmøntningen af tilskud til COVID-19 relaterede forskningsprojekter:

  1. Dekanerne fra de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, prorektor for DTU og faglig direktør for Statens Serum Institut blev anmodet om at indhente forslag til perspektivrige coronarelaterede forskningsprojekter fra forskerne på egne institutioner og indsende dem til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.  Processen vedrørende indhentning af forslag blev foretaget i tæt kontakt med hospitalerne. De fire sundhedsvidenskabelige fakulteter og prorektor for DTU blev desuden bedt om selv at forestå en screening af, hvilke forslag til forskningsprojekter, som de fandt mest støtteværdige. Se retningslinjer for rammer og indhold, som der gjaldt, for ansøgning om midler til coronarelateret forskning i link nedenfor.
  2. Sundhedsmyndighederne under Sundheds- og Ældreministeriet foretog herefter en faglig relevansvurdering af de indsendte ansøgningers potentiale ud fra en vurdering af det eksisterende og forventede fremtidige behov for forskningsbaseret viden og løsninger.
  3. Uddannelses- og forskningsministeren har, på baggrund af den faglige relevansvurdering, i fællesskab med  sundheds- og ældreministeren truffet beslutning om, hvilke forskningsprojekter der tildeles tilskud. I de tilfælde de ansøgte beløb har oversteget det tilgængelige beløb har de to ministre i fællesskab besluttet, hvor mange midler,der tildeles de enkelte projekter.

Sundheds- og Ældreministeriet har taget initiativ til, at de dataansvarlige myndigheder og godkendelsesinstanser på ministerområdet vil være klar til at hastebehandle videregivelse af data til brug for forskning i COVID-19 og hastebehandle godkendelser af forskningsprojekter om COVID-19. Det gælder bl.a. sagsbehandling i Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundheds- og ældreministeren har sammen med uddannelses- og forskningsministeren anmodet regionsrådsformændene om, at de regionale godkendelsesinstanser vil hastebehandle ansøgninger om godkendelse af forskningsprojekter og videregivelse af relevante sundhedsdata.

Senest opdateret 30. marts 2020