Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Karakterskala

Karakterskala

Bliver karakterskalaen brugt efter hensigten? Det svarer en ny evaluering af 7-trins-skalaen nu på.
Kontakt
Maria Steen Roesdahl
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 45
Email: mroe@ufm.dk

7-trins-skalaen blev implementeret i 2006 til 2007 efter anbefaling af Karakterkommissionen. Karakterkommissionen anbefalede, at skalaen skulle evalueres hvert femte år. Dette er dermed den anden evaluering af 7-trins-skalaen.

Evalueringen omfatter uddannelser på grundskole-, gymnasie- og EUD-området samt alle ordinære videregående heltidsuddannelser.

 Evalueringen afdækker følgende spørgsmål:

  1. Hvordan har karaktergivningen udviklet sig siden implementering af 7-trins-skalaen, herunder om der har været karakterinflation?
  2. Anvendes skalaen, som den var tænkt af Karakterkommissionen, og er kommissionens krav til en moderne skala fortsat aktuelle?
  3. Hvad betyder skalaens karakterspring og karakteren -3 for karaktergivningen?
  4. Er der tilstrækkelige muligheder for at identificere særligt dygtige studerende og belønne den ekstraordinære præstation?
  5. Er skalaen internationalt anvendelig?

Evalueringens datagrundlag

Følgende undersøgelser udgør datagrundlaget for evalueringen:

  • En kvantitativ kortlægning og analyse af den faktiske karaktergivning (evalueringens første fase)
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt bedømmere og ledere/uddannelsesansvarlige på alle uddannelsesområder og censorformænd på de videregående uddannelser
  • Fokusgrupper med bedømmere på alle områder og uddannelsesansvarlige og fra de videregående uddannelser med internationale medarbejdere
  • Enkeltinterviews med bedømmere fra de videregående uddannelser, ledere i grundskolen, danske studerende, der har læst i udlandet og Anthony Vickers, som er ekspert på ECTS-systemets arbejde med karakterer
  • Rundspørge om karaktergivning i andre lande via Eurydice-netværket

Evalueringen er af 7-trins-skalaen er lavet i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet og er udført af Danmarks Evalueringsinstitut med bidrag fra VIVE og Epinion og arbejdet er blevet fulgt af en referencegruppe med repræsentanter fra uddannelsesområderne.

Senest opdateret 26. juni 2019