Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse OK13-konference og ledelsesnetværk 9a – Sparringsworkshop med reflekterende teams

9a – Sparringsworkshop med reflekterende teams

Reflekterende team – sparring som lærings- og vidensdelingsproces

Indhold:

Sparring på udfordringer.

Metode:

Reflekterende team.

Der er (ud over facilitatoren) to roller:

• Fokusperson = den der vælger at gå på med en ledelsesudfordring, der relaterer sig til implementering af OK13. I denne rolle skal man gå ind i det med åbent sind og lyst til at fremlægge sine udfordringer og tage imod refleksioner som en gave, som man selv bestemmer, hvordan man vil handle videre på efterfølgende.
• Reflekterende team: I denne rolle skal deltagerne dels kunne holde fokus på løsninger, det fremadrettede dels kunne se frustrationer som udtryk for et håb/ønske, som ikke er indfriet.

Struktur:

Processen forløber således, at der trækkes lod om, hvem der starter som fokus person. Hvis der er tid til flere trækkes der lod på ny efter første runde. En runde forløber således:

1. Kort redegørelse fra hovedpersonen
2. Interview fra facilitator: udfoldelse af perspektiver, mønstre, sammenhænge, relationer, hvem gør hvad og hvordan påvirker det de forskellige aspekter af problemstillingen?
3. Det reflekterende team udveksler hypoteser, mulige dilemmaer og andre perspektiver der kunne lægges på problemstillingen (guide udleveres til reflekterende team)
4. Interviewet fortsætter
5. Hovedpersonen melder tilbage, hvad der umiddelbart har været givtigt, og hvad han/hun vil gøre eller tænke videre over.

Udbytte:

Deltagerne vil gå fra workshoppen med:

  • Læring med afsæt i refleksioner over håndtering af konkrete problemstillinger ifbm. operationalisering af OK13
  • Indblik i en involverende metodisk tilgang til facilitering af sparringsprocesser der tilbyder læring og vidensdeling

Form:

Involverende form, hvor workshoplederen er ekspert på processen og faciliterer processen.
Workshoplederen har kendskab til temaerne i OK13 og de ledelsesmæssige udfordringer, der
rejser sig her, men denne viden anvendes som baggrundsviden.
Maks. antal deltagere: 10-12.

Workshopleder: Morten Appeldorn Arrhenius, Rambøll

Senest opdateret 15. august 2019