Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse OK13-konference og ledelsesnetværk Workshop 2: Gode erfaringer fra arbejdet med OK13 v. Hanne V. Moltke, Rambøll

Workshop 2: Gode erfaringer fra arbejdet med OK13 v. Hanne V. Moltke, Rambøll

I denne workshop sættes der konkret fokus på at trække de gode erfaringer fra arbejdet med OK13 frem hos deltagerne.

Indhold

På denne workshop vil der blive arbejdet med at trække de gode erfaringer fra arbejdet med OK13 frem hos deltagerne. På mange undervisningssteder er der – samtidig med, at der fortsat er udbredt utilfredshed med OK13 – også eksempler på meget velfungerende leder- og medarbejderrelationer, nye former for arbejdstilrettelæggelser, gode teamsamarbejder, fælles forberedelse og ideer til: ”work smarter, not harder”. Workshoppen præsenterer dels en række input til dialog- og samtalestyring, men trækker først og fremmest de gode erfaringer frem blandt de deltagende ledere. Denne workshop adresserer direkte de forandringstiltag og de erfaringer, uddannelseslederne befinder sig i. Man kan deltage i workshoppen, hvad enten man er i gang med OK-13 eller står foran at skulle arbejde med den.

Struktur

Workshoppen indledes med et oplæg fra workshoplederen om erfaringer fra en række professionshøjskoler. Derefter gennemføres interviews efter en struktureret guide i tremandsgrupper, hvorefter hver gruppe lister omstændighederne og de faktorer, der muliggjorde de gode erfaringer. Dette løftes op og gøres generaliserbart.

Metode

Inspireret af den værdsættende tilgang tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, der undersøges, gøres til genstand for værdsættende undersøgelse og derved forankres og videndeles. Desuden præsenteres forskellige værktøjer til dialogstyring. Workshoppen dokumenteres løbende med plancher, og disse fotodokumenteres som bilag til den fælles website.

Form

Oplæg, deltagerinvolvering, fælles meningsskabelse.

Udbytte

De deltagende ledere går fra konferencen med en forstærket historie om de erfaringer, de allerede har gjort sig – samt øget fokus på nye greb og samtaletilgange, de kan bruge i arbejdet med underviserne/forskerne på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og journalisthøjskolen. De får indblik i metoder og teknikker, der kan anvendes i egen ledelse.

 
Workshopleder: Hanne V. Moltke

Senest opdateret 16. december 2021