Gå til indhold

Betingelser for at deltage

Rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark er noget helt særligt. Historiske, kulturelle og politiske bånd samt det daglige samarbejde om mange og vigtige områder, gensidig bevægelighed og familiemæssige relationer knytter færinger, grønlændere og danskere sammen i et stærk fællesskab.

For at skabe et større kendskab til hinanden på tværs af rigsfællesskabet – især blandt unge – er de tre lande gået sammen om at udskrive en specialekonkurrence. Konkurrencen er en tilbagevendende begivenhed i 2020-2022 og gennemføres af Uddannelses- og Forskningsministeriet i tæt samarbejde med de otte danske universiteter og universiteterne i Grønland og Færøerne.

Specialekonkurrencen 2022

Her kan du læse, hvad konkurrencen går ud på, og hvordan man kan deltage i 2022.

Krav til dit speciale

Dit speciale/afgangsprojekt skal belyse og undersøge forhold, udfordringer eller muligheder, som Grønland, Færøerne eller Danmark har, og som knytter sig til rigsfællesskabet.

Specialet/afgangsprojektet skal være bedømt i perioden 26. august 2021 til 26. august 2022 på et af de danske universiteter, på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, på Færøernes Universitet eller en af de kunstneriske uddannelsesinstitutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Specialet/afgangsprojektet skal desuden have fået mindst 10 eller B i karakter.

Alle videnskabelige områder

Specialer inden for alle videnskabelige hovedområder kan indgå i konkurrencen, herunder samfundsvidenskab, humaniora, teknisk videnskab, naturvidenskab, jordbrugs-og veterinærvidenskab samt sundhedsvidenskab. Afgangsprojekter fra de kunstneriske videregående uddannelser inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan desuden deltage i konkurrencen.

Resumé på engelsk

I tillæg til specialet/afgangsprojektet skal du udarbejde og vedlægge et dækkende resumé af specialet/afgangsprojektet, der er målrettet specialekonkurrencen (selvstændigt dokument). Dette resumé skal fylde 5-7 A4-sider og skal formuleres på engelsk. Resumeet skal indeholde følgende emner:

 • Titel på speciale/afgangsprojekt, forfatter(er) og institution
 • Opgaveformulering
 • Metodisk og teoretisk grundlag
 • Analyse, resultater og konklusion
 • Litteraturliste

Derudover skal resumeet indeholde mindst ½-1 sides perspektivering over projektets bidrag i relation til rigsfællesskabet, herunder hvordan projektet bidrager til nye indsigter, idéer eller løsningsforslag til gavn for samhørigheden.

Specialet/afgangsprojektet bliver vurderet på baggrund af det indsendte resumé.

Hvis flere forfattere

Specialer/afgangsprojekter med flere forfattere kan indgå i konkurrencen. Har det mere end én forfatter, skal alle forfattere minimum have fået 10 eller B i karakter.

Sprog

Det er kun de specialer, der er skrevet på færøsk, grønlandsk, dansk eller engelsk, der kan komme i betragtning i konkurrencen. 

Resuméet af specialet, der er målrettet specialekonkurrencen i form af et selvstændigt dokument, skal skrives på engelsk.

Samtykke 

For at komme i betragtning, skal du udfylde en samtykkeerklæring, der giver tilladelse til, at resuméet, et foto af dig samt dit CV må offentliggøres efter prisoverrækkelsen, såfremt dit speciale/afgangsprojekt bliver indstillet af dit universitet til at deltage i specialekonkurrencen.

Vurderingskriterier

Dit speciale vil blive vurderet ud fra følgende vurderingskriterier. Det skal:

 • Belyse og undersøge forhold, udfordringer eller muligheder, som Grønland og Færøerne har, og som knytter sig til rigsfællesskabet.
 • Være innovativt og bidrage med nye indsigter, idéer eller løsningsforslag til gavn for samhørigheden, videnopbygningen eller samarbejdet i rigsfælleskabet.
 • Være på et højt fagligt niveau – det vil sige at have opnået mindst 10 i karakter på 7-trinsskalaen eller B.
 • Suppleres med et resumé på engelsk i form af en selvstændigt dokument målrettet konkurrencen, der danner grundlag for bedømmelsesudvalgets vurdering af specialet i sin helhed. 

De tre specialer/afgangsprojekter, der, ud fra en samlet vurdering, lever bedst op til kriterierne, vil modtage en pris. Ved specialer/afgangsprojekter med to forfattere deles præmien. 

Sådan deltager du i konkurrencen

Ønsker du at deltage i konkurrencen, skal du sende følgende materiale:

 • Dit speciale/afgangsprojekt
 • Dokumentation for den karakter, dit speciale/afgangsprojekt er blevet bedømt til
 • Et resumé af specialet/afgangsprojekt på engelsk (maksimum 5-7 sider)
 • Baggrundsinformation på dansk eller engelsk
 • Et portrætfoto (i farver, og som er skarpt i størrelsen 21 x 29 cm)
 • En udfyldt samtykkeerklæring vedr. offentliggørelse af resumé, foto og CV.

Materialet skal sendes til den kontaktperson, der er på dit universitet. Se kontaktpersonerne her:

 

Tidsfrist for at indsende dit speciale

Du skal sende dit speciale/afgangsprojekt og øvrige dokumenter til kontaktpersonen på dit universitet senest torsdag den 26. august 2022, kl. 12.00.  

Kontaktpersonerne videreformidler dit speciale/afgangsprojekt til en udvælgelseskomite på dit universitet.

Udvælgelseskomiteer på universiteter

På alle universiteter i Danmark samt på Færøernes Universitet og Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet er der nedsat en lokal komite, der står for screeningen af de indsendte specialer. Der nedsættes én komité på tværs af de kunstneriske institutioner. Komiteerne er tværfaglige, og medlemmerne har kendskab til rigsfællesskabet. Du kan eventuelt henvende dig til kontaktpersonen fra din institution, hvis du gerne vil vide, hvem der sidder i komiteen på din institution.

Komiteerne på de otte danske universiteter og komiteen for de kunstneriske institutioner udvælger maksimum tre specialer/afgangsprojekter hver, mens komiteerne på Færøernes Universitetet og Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet vælger mindst to specialer, men maksimum fire specialer hver.

Komiteerne sender de udvalgte specialer/afgangsprojekter til et bedømmelsespanel den 30. september 2022.

Bedømmelsespanel

Et bedømmelsespanel udvælger de tre prisvindende specialer på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Panelet består af forskere eller sagkyndige personer med godt kendskab til rigsfællesskabet og repræsenterer forskellige faglige profiler. 

Alle er udpeget af henholdsvis Danske Universiteter, Færøernes Universitet, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet og Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser.  Sammensætningen af panelet vil fremgå af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om specialekonkurrencen, når panelet er nedsat.

Panelet vurderer specialerne ud fra det engelske resumé.

Priser

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler tre priser i 2022; en til en studerende fra Færøernes Universitet, en til en studerende fra Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet og en til en studerende fra et dansk universitet/kunstnerisk institution. 

Hver præmie er på 40.000 kr. Præmien er skattepligtig.

Prisoverrækkelse 2022

Prisoverrækkelsen for Specialekonkurrencen 2022 foregår digitalt d. 30. november 2022 kl. 15.00-16.00. 

Priserne bliver uddelt af Hans Müller Pedersen, direktør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Formidlingsmæssige krav til deltagere og prisvindere

Er du en af prisvinderne, er det et krav, at du deltager i prisoverrækkelsen. Dine rejseudgifter og ophold i forbindelse med prisoverrækkelsen bliver betalt. 

Som prisvinder forpligter du dig desuden til at stille op til eventuelle interviews med medier samt til eventuelt at bidrage til en kortere video til Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og sociale medier.

Bliver dit speciale/afgangsprojekt indstillet til bedømmelsespanelet, vil det engelske resumé af specialet/afgangsprojektet, blive offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside efter prisoverrækkelsen. Det samme gør dit portrætfoto og CV.

Kontakt

Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. oktober 2022