Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Professionshøjskoler Omlægning af tekniske og merkantile uddannelser

Omlægning af tekniske og merkantile uddannelser

Alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for det økonomisk-merkantile, det tekniske, det it-faglige, det design-faglige og det bio- og laboratorietekniske område skal frem mod 2020 omlægges til ny struktur. Læs mere og udfyld skabeloner.
Kontakt
Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 18
Email: scp@ufm.dk
John Asmussen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 82 24
Email: jas@ufm.dk

Den nye struktur giver erhvervsakademier og professionshøjskoler nye muligheder for at tone deres udbud i forhold til lokale og regionale arbejdsmarkedsbehov.

Strukturen er fastsat i bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ved omlægningen ophæves uddannelsesbekendtgørelserne og erstattes af uddannelsesbilag, som indsættes i hovedbekendtgørelsen.

Fra og med d. 1. april 2017 skal nye uddannelser ligeledes beskrives i et uddannelsesbilag.

Uddannelsesbilagene skal udarbejdes i en af seks skabeloner. Valg af skabelon afhænger af uddannelsens type (erhvervsakademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller top-up) og af, om uddannelsen er tilrettelagt med eller uden bekendtgørelsesfastsatte studieordninger.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af uddannelsesbilagene:

Den nationale del af studieordningen skal udarbejdes i en af de seks skabeloner, som er godkendt af styrelsen.

Engelsk version

Der er lavet en vejledning til studieordningsskabelonerne.

Senest opdateret 26. maj 2020