Baggrund

Topbillede
Specialekonkurrencen skal skabe et større kendskab til hinanden på tværs af rigsfællesskabet – især blandt unge.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark er noget helt særligt. Historiske, kulturelle og politiske bånd samt det daglige samarbejde om mange og vigtige områder, gensidig bevægelighed og familiemæssige relationer knytter færinger, grønlændere og danskere sammen i et stærk fællesskab – et fællesskab med plads til forskellighed. 

For at skabe et større kendskab til hinanden på tværs af rigsfællesskabet – især blandt unge – er de tre lande gået sammen om at udskrive en specialekonkurrence. Konkurrencen bliver en tilbagevendende begivenhed i 2020-2022 og gennemføres af Uddannelses- og Forskningsministeriet i tæt samarbejde med de otte danske universiteter og universiteterne i Grønland og Færøerne.

Specialekonkurrencen er et af flere initiativer, de tre lande er gået sammen om. 

Vil du deltage i konkurrencen?

Her kan du læse, hvad konkurrencen går ud på, og hvordan du kan deltage:

Senest opdateret 11. november 2019