Betingelser for at deltage

Topbillede
Rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark er noget helt særligt. Historiske, kulturelle og politiske bånd samt det daglige samarbejde om mange og vigtige områder, gensidig bevægelighed og familiemæssige relationer knytter færinger, grønlændere og danskere sammen i et stærk fællesskab.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

For at skabe et større kendskab til hinanden på tværs af rigsfællesskabet – især blandt unge – er de tre lande gået sammen om at udskrive en specialekonkurrence. Konkurrencen er en tilbagevendende begivenhed i 2020-2022 og gennemføres af Uddannelses- og Forskningsministeriet i tæt samarbejde med de otte danske universiteter og universiteterne i Grønland og Færøerne.

Her kan du læse, hvad konkurrencen går ud på, og hvordan du kan deltage.

Krav til dit speciale

Dit speciale skal være blevet bedømt i forårssemesteret 2020. Du skal samtidig have afsluttet din uddannelse på et af de danske universiteter, på Ilisimatusarfik /Grønlands Universitet eller på Færøernes Universitet senest i sommeren 2020. Specialet skal desuden have fået mindst 10 i karakter.

Alle videnskabelige områder

Specialer inden for alle videnskabelige hovedområder kan indgå i konkurrencen, herunder samfundsvidenskab, humaniora, teknisk videnskab, naturvidenskab, jordbrugs-og veterinærvidenskab samt sundhedsvidenskab.

Resumé på engelsk

I tillæg til specialet skal du udarbejde og vedlægge et dækkende resumé af specialet, der er målrettet specialekonkurrencen (selvstændigt dokument). Dette resumé må fylde maksimum 5-7 A4-sider og skal formuleres på engelsk.

Hvis flere forfattere

Specialer med op til to forfattere kan indgå i konkurrencen. Har det mere end én forfatter, skal det fremgå tydeligt, hvem der har skrevet hvad.

Sprog

Det er kun de specialer, der er skrevet på færøsk, grønlandsk, dansk eller engelsk, der kan komme i betragtning i konkurrencen. 

Resuméet af specialet, der er målrettet specialekonkurrencen i form af et selvstændigt dokument, skal skrives på engelsk.

Samtykke 

For at komme i betragtning, skal du udfylde en samtykkeerklæring, der giver tilladelse til, at resuméet, et foto af dig samt dit CV må offentliggøres efter prisoverrækkelsen, såfremt dit speciale bliver indstillet af dit universitet til at deltage i specialekonkurrencen.

Vurderingskriterier

Dit speciale vil blive vurderet ud fra følgende vurderingskriterier. Det skal:

  • Belyse og undersøge forhold, udfordringer eller muligheder, som Grønland og Færøerne har, eller som knytter sig til rigsfællesskabet.
  • Være innovativt og bidrage med nye indsigter, idéer eller løsningsforslag til gavn for samhørigheden, videnopbygningen eller samarbejdet i rigsfælleskabet.
  • Være på et højt fagligt niveau – det vil sige at have opnået mindst 10 i karakter på 7-trinsskalaen.
  • Suppleres med et resumé på engelsk, der kan danne grundlag for bedømmelsesudvalgets vurdering af specialet i sin helhed. 

De tre specialer, der, ud fra en samlet vurdering, lever bedst op til kriterierne, vil modtage en pris. Ved specialer med to forfattere deles præmien. 

Sådan deltager du i konkurrencen

Ønsker du at deltage i konkurrencen, skal du sende følgende materiale:

  • Dit speciale
  • Dokumentation for den karakter, dit speciale er blevet bedømt til
  • Et resumé af specialet på engelsk (maksimum 5-7 sider)
  • Et kort CV på dansk eller engelsk
  • Et portrætfoto
  • En udfyldt samtykkeerklæring vedr. offentliggørelse af resumé, foto og CV.

Materialet skal sendes til den kontaktperson, der er på dit universitet. Se kontaktpersonerne her:

 

Tidsfrist for at indsende dit speciale

Du skal sende dit speciale og øvrige dokumenter til kontaktpersonen på dit universitet senest torsdag den 27. august 2020, kl. 12.00.  

Kontaktpersonerne videreformidler dit speciale til en udvælgelseskomite på dit universitet.

Udvælgelseskomiteer på universiteter

På alle universiteter i Danmark samt på Færøernes Universitet og Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet er der nedsat en lokal komite, der står for screeningen af de indsendte specialer. Komiteen er tværfaglig, og medlemmerne har kendskab til rigsfællesskabet. Du kan eventuelt henvende dig til kontaktpersonen fra dit universitet, hvis du gerne vil vide, hvem der sidder i komiteen på dit universitet. 

Komiteerne på de otte danske universiteter udvælger maksimum tre specialer hver, mens komiteerne på Færøernes Universitetet og Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet vælger mindst to specialer, men maksimum tre specialer hver. 

Komiteerne sender de udvalgte specialer til et bedømmelsespanel den 1. oktober 2020. 

Bedømmelsespanel

Et bedømmelsespanel udvælger de tre prisvindende specialer på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Panelet består af forskere eller sagkyndige personer med godt kendskab til rigsfællesskabet og repræsenterer forskellige faglige profiler. 

Alle er udpeget af henholdsvis Danske Universiteter, Færøernes Universitet og Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet. Panelmedlemmernes navne vil blive offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk, når det er nedsat.

Panelet vurderer specialerne ud fra det engelske resumé.

Priser

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler tre priser i 2020; en til en studerende fra Færøernes Universitet, en til en studerende fra Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet og en til en studerende fra et dansk universitet. 

Hver præmie er på 40.000 kr. Præmien er skattepligtig.

Prisoverrækkelse 2020

Prisoverrækkelse foregår fredag den 27. november 2020 i Det Grønlandske Hus, Aarhus. 

Priserne uddeles af uddannelses- og forskningsministeren. Formanden for Danske Universiteter samt repræsentanter fra Færøernes Universitetet og Ilisimatusarfik/Grønlands Universitetet forventes at deltage ved overrækkelsen. 

Formidlingsmæssige krav til deltagere og prisvindere

Er du en af prisvinderne, er det et krav, at du deltager i prisoverrækkelsen. Dine rejseudgifter og ophold i forbindelse med prisoverrækkelsen bliver betalt. 

Som prisvinder forpligter du dig desuden til at stille op til eventuelle interviews med medier samt til eventuelt at bidrage til en kortere video til Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og sociale medier.

Bliver dit speciale indstillet til bedømmelsespanelet, vil det engelske resumé af specialet, blive offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside efter prisoverrækkelsen. Det samme gør dit portrætfoto og CV.

 

Senest opdateret 09. juli 2020