Opslag og indstilling

Find information om opslag, frister og proces for indstilling af prismodtagere.

Opslag og frist

Opslaget for Undervisningsprisen offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Fristen for indsendelse af indstillinger af prismodtagere fra rektorkollegierne er d. 30. oktober 2020 kl. 12.00.

Proces for indstilling af prismodtagere

Undervisningsprisen uddeles til undervisere tilknyttet uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som på særlig vis bidrager med en engagerende og inspirerende undervisning på deres uddannelsesinstitution.

Ledelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner kan indstille kandidater til det relevante rektorkollegium, der vurderer indstillingerne og koordinerer indstillingsprocessen på deres område. Det er rektorkollegierne, der indstiller kandidater fra egne institutioner til uddannelses- og forskningsministeren. Det skal ske via Uddannelses- og Forskningsministeriets selvbetjeningsportal e-grant.

Rektorkollegiernes indstillingsprocesser 

Find mere information om de respektive rektorkollegiers indstillingsprocesser. 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til indstillingsprocesserne, så kontakt det relevante rektorkollegium. 

Senest opdateret 17. juni 2020