Oversigt over censorer

Alle universitetsuddannelser er tilknyttet et censorkorps. Censorkorpsene er landsdækkende.
Kontakt
Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne.

Oversigt over censorkorps i alfabetisk rækkefølge

A

Læs de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Afrika områdestudier Formand:
Lone Lindholt
llcascensorformand@gmail.com
Tlf.: 2423 5562
Næstformand:
Peter Kragelund
jpk@ruc.dk
Tlf.: 6195 1118
Maj-Britt Johannsen:
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
Antropologi

Formand:
Kristoffer Brix Bertelsen
kbbs@udfm.dk
Tlf.: 4035 3754
Næstformænd:
Elisabeth Vestergaard
elisabethvestergaard9@gmail.com
Tlf.: 2614 0657
Mikkel Bille
mikkelbille@ruc.dk
Tlf.: 4674 3031

Rikke Korsbjerg
Censor.arts.au.dk 
Tlf.: 8715 2019
AU
AAU
SDU
KU
Assyriologi

 Formand:
Ulla Susanne Koch
ulla@koch-online.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

KU
Audiologopædi og Sprogpsykologi Formand:
Niels Erik Wille
newinfo@tdcadsl.dk
Næstformænd:
Anja Bau
anjabau@outlook.com
Marianne Corfitsen 
mac@ucn.dk
Pia Thomsen
kontakt@piathomsen.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
SDU

B

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab

Formand:
Louise Lindtoft Tousig
llt.hb.bk@taarnby.dk
Næstformænd:
Thomas Ry Andersen
thomasryandersen@gmail.com
Cecilie Laskie
info@cecilielaskie.dk
Peter Høybye
peterhg@roskilde.dk

Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326

SDU
Biologi

Birgitte Bauer Pedersen
biocensor@bio.aau.dk
Tlf.: 9940 8491

 

D

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Dansevidenskab, Dramaturgi, Teater- og Performance studier Formand:
Hedvig Gerner Nielsen
Hedvig.gerner@gmail.com
Tlf.: 5195 0644 / 8644 5123
Næstformænd:
Alette Scavenius
alette@scavenius.dk
Erik Exe Christoffersen
aekexe@hum.au.dk
Stig Jarl
stigjarl@hum.ku.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU, AU
Dansk

Formand:
Anders Østergaard
aoest@hum.ku.dk
Tlf.: 2173 4891
Næstformænd:
Per Friis
perseeberg@outlook.com
Tina Thode Hougaard
nortth@cc.au.dk
Anne Kirstine Hougaard Hansen
stine@redelphant.dk
Louise Brix Jacobsen
brix@cgs.aau.dk
Flemming Smedegaard
fsm@sdu.dk
 

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601

AAU
AU
KU
SDU
DPU
RUC
Datalogi Formand:
Kim Skak Larsen
kslarsen@imada.sdu.dk
Tlf.: 6550 2328
Næstformand:
Lars Jacobsen
Mette Gamst
Lone Seidler Petterson
imada@imada.sdu.dk
Tlf.: 6550 2387
ITU
KU
AU
AAU
SDU
RUC
De Juridiske Uddannelser Formand:
Jon Stokholm
jon@jonstokholm.dk
Næstformænd:
Bent Carlsen
bentcarlsen@oestrelandsret.dk
Peter Christensen
peterchr@mail.dk
Claus Tolstrup
ct@ajouradvokater.dk
Mette Søndergaard
msg@domstol.dk

Helle Julie Vigsø Henriksen
hjh@law.aau.dk
Tlf.: 9940 2809

KU
AU
AAU
SDU
De Sprogvidenskabelige og Kognitive fag

Formand:
Hartmut Haberland
hartmut@ruc.dk
Tlf.: 4674 2841
Næstformand:
Bjarne Ørsnes
bo.msc@cbs.dk
Tlf.: 3815 3186

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Formand:
Henriette Moos
henmoos@gmail.com
Næstformand:
Frederik Delholm
freddehl@mail.tele.dk

Kirsten Habo
khabo@ruc.com
Tlf.: 4674 3289
RUC
Didaktik, Materiel Kultur

Formand:
Annette Vasström
annette.vasstrom@gmail.com 

Rikke Korsbjerg
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019

Didaktik, Musikpædagogik

Formand:
Steen Lembcke
sle@via.dk
Næstformand:
Jesper Juellund Jensen
jesper@juellund.eu

Rikke Korsbjerg
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019

E

 

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Engelsk

Formand:
Per Knudsen
pk@brslev-gym.dk
Næstformand:
Allan Hilton Andersen
hilton@lite.dk 

Lisbeth Videbæk Thomsen
videbaek@cgs.aau.dk
Tlf.: 9940 9602

 

KU
SDU
RUC
AAU
AU
Erhvervskommunikation og -sprog Formand:
Ivan Sørensen
ivanlu@pt.lu
Tlf.: . 00 352 621 227 659
Næstformænd:
Elizabeth Pratt
epr@cowi.dk
Tlf.: 3966 4428
Henning Nølke
henning@nolke.dk
Tlf.: 2984 8897
Finn Jernø Pedersen
finnjerno@gmail.com
Tlf.: 2554 2330
Kjeld Melchiorsen
kjme@tv2.dk
Tlf.: 5156 3355
Henrik Pers
pers@au.dk
Tlf.: 2478 3210
CBS
AU
AAU
SDU
Erhvervsøkonomi Formand: René la Cour Sell
rene@lacoursell.dk
Tlf.: 4058 2200
Næstformænd:
Mogens Brock (AAU)
mbr@hrnavigator.dk
Tlf.: 2071 9551
Annette Bang Andersen (AU)
annette.b.andersen@ps.rm.dk
Tlf.: 8949 5088
Maria Elisabeth Johansen From (CBS)
from.kommunikation@gmail.com
Tlf.: 2222 3443
Mads Henriksen (SDU)
mail@madshenriksen.dk
Tlf.: 2949 3605
Klaus Lynbech:
sekretariat@censorerne.dk
Tlf.: 8716 3279

Hjemmeside:
www.censorerne.dk
AAU
AU
CBS
SDU
RUC
Eskimologi og Arktiske studier

Formand:
Helene Bochmann
h.brochmann@gmail.com
Næstformand:
Birgitte Jacobsen
birgittejacobsen.mail@gmail.com

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Etnologi Formand:
Hanne Jørndrup
hanne.jorndrup@gmail.com
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Europastudier Formand:
Anne Kirstine Hougaard Hansen
stine@redelephant.dk
Næstformand:
Birgitta Frello
Rikke Korsbjerg:
Censor.arts.au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

F

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Farmaceutuddannelserne Formand:
Lars Hovgaard
lhvg@novonordisk.com
Eva Birgitte Duberg Nielsen
ebdn@sund.ku.dk
Tlf.:3532 7061
KU
Film, Medier og Kommunikation

Formand: 
Anders Leifer
leif@tv2.dk
Tlf.: 5156 3374
Næstformand:
Lisbeth Klastrup
klastrup@itu.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

KU
Filosofi Formand:
Søren Harnow Klausen
harnow@sdu.dk
Næstformænd:
Karin Rosenmejer Larsen
kr@kvuc.dk
Asger Sørensen
Asger.soerensen@gmail.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
AAU
AU
RUC
KU
SDU
Forhistorisk, middelalder- og renæssancearkæologi

Formand:
Tim Flohr Sørensen
klq302@hum.ku.dk
Tlf.: 5129 9719
Næstformand:
Lisbeth Imer
lisbeth.imer@natmus.dk

Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
SDU
Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser Formand:
Henrik Sælan
henriks@dadlnet.dk
Tlf.: 6133 1796
Næstformænd:
Maja Bertram
mbertram@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 4268
Bent Greve
bgr@ruc.dk
Tlf.: 2295 8814
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Tlf.: 4055 2405
Michael Nielsen
edu-care@outlook.ck
Tlf.: 0044 749 211 4349
Suppleanter:
Anne-Louise Bjerregaard
al.smidthansen@gmail.com
Tlf.: 4080 0100
Loni Ledderer
loni.ledderer@ph.au.dk
Tlf.: 2046 7030
Janne Krogh:
jkrogh@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 4216
Fransk Formand:
Merete Birkelund
rommbi@dac.au.dk
Tlf.: 8716 2617
Næstformand: Jørn Bojsen
dnt127@ku.dk
Tlf.: 3532 8406
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
RUC
Fysik og Astronomi

Formand:
Hans Fynbo
fynbo@phys.au.dk
Tlf.: 2113 6008
Næstformand:
Helge Knudsen
hk@phys.au.dk
Tlf.: 2338 2411
Ian Bearden 
bearden@nbi.ku.dk
Per Morgen
permorgen@sdu.dk

Katrine Hvide Kaisen
khk@au.dk
Tlf.: 8715 3513
AU
AAU
RUS
SDU
DTU
KU

G

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Generel Pædagogik Formand:
Søren Hegstrup Sørensen
s@hegstrup.dk
Tlf.: 4045 7971
Næstformænd:
Søs Anne-Lise Bayer
annelira@ruc.dk
Tlf.: 4674 3606
Flemming Georg Meier
flamingo@mail.danbbs.dk
Tlf.: 3810 4302 / 2216 1379
Morgen Smistrup
msm@fho.dk
Tlf.: 3524 6122 / 2361 2563
Dirk Michel-Schertges
dimi@edu.au.dk
Tlf.: 93521802
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Tlf.: 3296 6736 /4055 2405
DPU
AU
KU
RUC
SDU
Geografi Formand:
Lars Andersen
lars@mouseair.dk
Tlf.: 2074 5839
Næstformænd:
Morten Lauge Fejerskov
mlp@niras.dk
6020 1872
Martin Rudbeck Jepsen
mrj@ign.ku.dk
Tlf.: 5194 0748
Marianne Feldberg
mafe@ign.ku.dk
tlf.: 3532 2532
RUS
AAU
KU

Geologi

 

Formand:
Christian Tegner
christian.tegner@geo.au.dk
Næstformand:
Sofie Lindström
sli@geus.dk

Marianne Feldberg
mafe@ign.ku.dk
tlf.: 3532 2532
KU

Globale sprog- og områdestudier

Formand:
Hans Kristian Mikkelsen
hkm@kb.dk
Tlf.: 9132 4456
Næstformænd:
(Kinastudier og Tibetansk)
Christian Abildgaard Jensen
cag@mail.dk
Tlf.: 2964 2864
(Japanstudier og Koreansk)
Mikkel Lotz Felter
mikfel@um.dk
Tlf.: 6197 9225
(Arabisk, Hebraisk, Tyrkisk, Persisk og Mellemøststudier)
Ulla Prien
prien@hum.ku.dk
Tlf.: 5116 4886
(Russisk, Balkanstudier, Polsk, Østeuropastudier og Grækenlandstudier)
Hans Kristian Mikkelsen
hkm@kb.dk
Tlf.: 9132 4456
(Portugisisk og Brasiliansk)
Derek Pardue
dpardue@cas.au.dk
Tlf.: 9385 2116
(Indien, Indologi, Sydøstasienstudier, Tibetologi, Thai og Indonesisk)
Mikael Aktor
aktor@sdu.dk
Tlf.: 2830 7394
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
Gymnasiepædagogik Formand:
Jens Boe Nielsen
jb@norreg.dk
Næstformand:
Lejf Moos
moos@edu.au.dk
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU

H

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Historie

Formand:
Hanne Caspersen
hanne.caspersen@mail.dk
Tlf.: 3874 6685
Næstformænd:
Hans-Henrik Appel
vl.hha@post.tele.dk
Tlf.: 2891 3463
Anne-Vibeke Bjergstrøm
Anne-vibeke@Bjergstrøm
Tlf.: 2893 0447

 

Henrik Lerdam
lerdam@hum.ku.dk
Tlf.: 5129 9946
AAU
AU
KU
RUC
SDU

I

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Idehistorie Formand:
Anders Berg-Sørensen
abs@ifs.ku.dk
Tlf.: 3532 3449
Næstformand:
Hans Henrik Hjermitslev
hhhj@usyd.dk

Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019

AU
Idræt Formand:
Verner Møller
vm@ph.au.dk
Tlf.: 8716 8185
Næstformænd:
Annemari Munk Svendsen
amsvendsen@health.sdu.dk
Tlf.: 2114 4785
Lone Hansen
loha@teamdanmark.dk
Tlf.: 6038 2527
Lise Lotte Stentoft
lst@au.dk
Tlf.: 8715 3074
KU
AU
SDU
AAU
Indianske sprog og kulturer Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Informationsstudier, kommunikation og digitale medier Formand:
Anne Kirstine Hougaard
stine@redelephant.dk
Næstformand:
Karsten Pedersen
kape@ruc.dk
Winnie Ritterbusch
winnie@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9110
Informationsvidenskab og Interaktive medier Formand
Jesper Simonsen
simonsen@ruc.dk
Tlf.: 2044 0338
Næstformand
John Stoltze Madsen
john.madsen@logica.com
Rikke Korsbjerg:
Censor,arts.au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
Ingeniøruddannelserne
Bygning, kemi,mat/fys/samf.
Bygning:
Formand: Kristen Nørgaard
jkn@cowi.dk
Tlf.: 2097 6323
Næstformænd:
Johnny Restrup-Sørensen
jrs@femern.dk
Tlf.: 3341 6340
Hans Jørgen Ebbesen
hje@cj-as.dk
Tlf.: 7594 4333
Thomas Henneby
thn@henneby.dk
Tlf.: 6313 3800
Lars Thomsen Nielsen
lars@flexcom.dk
Tlf.: 8627 7215

Kemi:
Formand: Lars Wiebe
lars.wiebe@dupont.com
Tlf.: 4044 0620
Næstformænd:
Thomas E. Mathiasen
thomas@tm-innovation.dk
Tlf.: 2170 8672
Morten Lykkegaard Christensen
mlc@bio.aau.dk
Tlf.: 9940 8464
Mogens Hinge
hinge@eng.au.dk
Tlf.: 2277 0555
Folmer Fogh
folfo@orsted.dk
Tlf.: 9955 2977

Mat/fys/samf.:
Formand: Per Hedegård
hedegard@fys.ku.dk
Tlf.: 3532 0435
Næstformand:
Steen Martiny
sm@innovia.dk
Tlf.: 4580 6288

Eksport:
Formand: Claës Hagström
claeshagstrom@gmail.com
Tlf.: 2671 6120
Næstformand:
Kristian Bech Andersen
kba@kbechandersen.dk
Tlf.: 2514 6006
Farrah Chehaiber
fache@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1074
DTU
AAU
AU
SDU
Ingeniøruddannelsen/
designretning
Formand:
Søren Nygaard
sn@afoe.dk
Tlf.: 6171 6244
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
Aastrid Petterson
AAU
Ingeniøruddannelsen/
Elektroretning
Formand:
Henrik Nielsen
henrik.nielsen@live.dk
Tlf.: 6070 0201
Næstformand:
Bjarne Sørensen
bs@vhsyd.dk
Tlf.: 7023 5515
Christian Fischer Pedersen
cfp@eng.au.dk
Tlf.: 4189 3318
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
Astrid Petterson
AAU
Ingeniøruddannelsen/
Maskinretning
Formand:
Zaza Nadja Lee Herbert-Hansen
znhh@sa.dk
Tlf.: 4255 7439
Næstformænd:
Andreas Slavensky
andreas9869@gmail.com
Tlf.: 2634 1030
Michael Vaag
michael.vaag@live.dk
Tlf.: 2921 3749 / 2468 2243
Bruno Wigandt
bruno@wigandt.dk
Tlf.: 4498 4716 / 4324 5050
Henrik G. Mølbak
hgm@teliamail.dk
Tlf.: 8627 6925
Peter Frank Tehrani
pft@ase.au.dk
Tlf.: 4189 3185
Uffe Stæhr
uffe@kaa-staehr.dk
Tlf.: 2011 6822
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
Astrid Petterson
AAU
Internationale studier Formand:
Anne Lassen Zakaria
alas@ucn.dk
Næstformand:
Lisanne Wilken
ceklw@cas.au.dk
Lisbeth Videbæk Thomsen
videbaek@cgs.aau.dk
Tlf.: 9940 9602
 
AAU
Italiensk Formand:
Pia Zinn Ohrt
po@frederiksberggymnasium.dk
Næstformand:
Erling Strudsholm
struds@hum.ku.dk
Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU

J

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Jordbrugsvidenskab Formand: Ole Kristensen
mossoehoej@gmail.com
Tlf.: 2171 7784
Næstformand:
Peder Nørgaard
peder@sund.ku.dk
Tlf.: 5363 6603 

Fællespostkasse for sekretariatet:
uddannelse@plen.ku.dk

 

KU
Journalistik Formand:
Kenneth Thue Nielsen
thue@methods.dk
Næstformand:
Thomas Buch-Andersen
tca@dr.dk

Mathias Aabro Boeberg Nielsen
matni@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 8759

AU
SDU

K

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Formand:
Hanne Warming
hannew@ruc.dk
Næstformand:
Catharina Juul Kristensen
cjk@ruc.dk
Janni Rom Jensen
jrj@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 2829
AAU
Kemi Formand:
Ole Hammerich
o.hammerich@chem.ku.dk
Tlf.: 3532 1801
Næstformænd:
Kim Daasbjerg
kdaa@chem.au.dk
Tlf.: 8715 5965
Vibeke Axelsen
va@egaa-gym.dk
Tlf.: 3211 8655
Christian Schack Pedersen
cschackp@gmail.com
Tlf.: 2714 1066
Lone Nissen
lonenisse@chem.,ku.dk
Tlf.: 3532 1822
KU
RUC
SDU
AU
Klassisk arkæologi Formand:
Helle Winge Horsnaes
helle.horsnæs@natmus.dk
Tlf.: 4120 6142
Næstformand:
Vinnie Nørskov
klavn@cas.au.dk
Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
Klassisk filologi Formand:
Pernille Flensted-Jensen
pfj@humanostics.com
Tlf.: 5389 0535
Næstformand:
Hans Gregersen
hg@aalborgstudenterkursus.dk
Tlf.: 2685 6248
Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
SDU
Klinisk Biomekanik Formand:
Claus Dam Nielsen:
clausdam@me.com
Tlf.: 2066 4430
Næstformand:
Susanne Bjerggaard
sus.bjerg@privat.dk
Tlf.: 2028 6566
Sussie Hanks:
shanks@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 3670
Kommunikation, Journalistik og Performance design

Formand:
Merete Wagner Hoffmann
meretewhoffmann@outlook.dk
Tlf: 2146 1838
Næstformand:
Mette Terkelsen
mette.terkelsen@gmail.com
Tlf: 2042 5003
Næstformand:
Hans Emil Gjerding
hans.gjerding@hotmail.com
Tlf: 2046 3544

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601
RUC
Kulturstudier Formand:
Erling Petersson
ep@egnet.dk
Næstformand:
Per Jauert
pjauert@imv.au.dk
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU
Kunsthistorie og Visuel kultur Formand:
Cecilie Høgsbro Østergaard
cecilie.hoegsbro@smk.dk
Næstformænd:
Thomas Lederballe Pedersen
thomas.lederballe@smk.dk
David Burmeister
david.b.kaaring@natmus.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
 Kønsstudier Formand:
Annemette Hejlsted
annemette@hejlsted.dk 
Tlf.: 4092 2075
Næstformand:
Karen Klitgaard Povlsen
karenk@cc.au.dk
Tlf.: 3034 7826
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU

L

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Landinspektøruddannelsen Formand:
Steen Boe
sbo@lifa.dk
Tlf.: 2014 3098
Næstformand:
Pia Åbo Østergaard
piaoe@gst.dk
Tlf.: 7254 5000
Allis Hansen
sekretariat-pgl-sn@plan.aau.dk
Tlf.: 9940 7216
AAU
Latinsk, Middelalderfilologi, Byzantinistik og Middelalderkundskab

 Formand:
Christian Høgel
hogel@sdu.dk
Næstformand:
Erik Petersen
epe@kb.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
Levnedsmiddelvidenskab Formand:
Thomas Mathiasen
tm@innovation.dk
Næstformænd:
Howraman Meteran
hmeteran@gmail.com
Derek V. Byrne
derekv.byrne@food.au.dk
Marianne Støckel
mas@nexs.ku.dk
KU
DTU
AU
Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Formand:
Torben Ditlevsen
td@cgs.aau.dk
Tlf.: 2447 4084
Næstformænd:
Lise Busk-Jensen
lb@get2net.dk
Tlf.: 2571 8553
Erik Svendsen
evs@ruc.dk
Tlf.: 2636 7156

Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
KU
AU
SDU
Lægeuddannelsen Formand:
Jan Fahrenkrug
jfah0001@bbh.regionh.dk
Næstformænd:
Bjarne Møller-Madsen
bj.moma@gmail.com
Helle Prætorius
hp@fi.au.dk
Jens Damgaard Mikkelsen
jens_mikkelsen@dadlnet.dk
Bente Jespersen
bente_jespersen@ki.au.dk
Ulla Bredt Knudsen
ullaknud@rm.dk
Tom Weber
tom.weber@dadlnet.dk
Martin Stampe Noer:
masn@sund.ku.dk
Tlf.: 3532 7098
KU
AU
AAU
SDU
Læring Formand:
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Næstformand:
Merete Wiberg
wiberg@iedu.au.dk
janice@learning.aau.dk AAU
KU

M

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Masteruddannelsen i dansk som andet sprog

Formand:
Karen Lund
karlund@edu.au.dk
Tlf.: 8716 3826
Næstformand:
Juni Søderberg Arnfast
Arnfast@hum.ku.dk
Tlf.: 3532 9309

Ida Stub Nielsen
master@dpu.dk

 

KU
DPU
Masteruddannelsen i Konfliktmægling Formand:
Lone Severinsen
severinsen.lone@gmail.com
Tlf.: 2927 0016
Næstformand:
Hans Christian Viemose
hcv@hansviemose.dk
Tlf.: 2342 4010
Astrid Kirstine Geertz Poulsen
astrid.kirstine.poulsen@jur.ku.dk
Masteruddannelsen ved DPU Formand:
Birgitte Ravn Olesen
bro@ruc.dk
Tlf.: 2498 7126
Næstformand:
Preben Olund Kirkegaard
pok@ucn.dk
Tlf.: 7269 0416
Pernille Richter Hovej
perho@dpu.dk
Tlf.: 8715 3673
DPU
Matematik Formand:
Jon Johnsen
jjohnsen@math.aau.dk
Tlf.: 9940 8847
Næstformænd:
Bettina Dahl
bdahls@plan.aau.dk
Tlf.: 9356 2388
Michael Henning Juul Stæhr
mhjstaehr@live.dk
Tlf.: 4058 6978
Malene Højbjerre
mhbj@novonordisk.com
Tlf.: 3079 6209
Gitte Carøe
gitte@math.aau.dk
Tlf.: 9940 8803
KU
SDU
AU
RUC
AAU
Medievidenskab - AU

Formand: 
Lisbeth Overgaard
loniel@aarhus.dk
Tlf.: 4187 2328
Næstformand:
Henrik Juel
hjuel@ruc.dk
Tlf.: 2324 2847

Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019

AU
Medievidenskab - SDU Formand:
Lisbeth Thorlacius
lisbetht@ruc.dk
Næstformand:
Henrik Poulsen
henrik@henrikpoulsen.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU
Minoritetsstudier og Komperative kulturstudier Formand:
Rasmus Præstmann Hansen
rhansen@hum.ku.dk
Tlf.: 2721 6944
 
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
RUC
Musikterapi Formand:
Astrid Faaborg Jacobsen
astrid.faaborg@gmail.com
Winnie Rittebusch
winnie@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9110
AAU
Musikvidenskab

Formand:
Birgit Bergholt Nilsson
bbn@dr.dk
Næstformænd:
Dorte Hagen Jensen
musdhj@cc.au.dk
Marie Louise Hansen
agmlh@aggym.dk

Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

N

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Nærorientalsk arkæologi Formand:
Mette Marie Hald
mette.marie.hald@natmus.dk
Næsformand:
Lea Kaliszan
lea@sepiida.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

KU

P

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Poliltik, Samfund og Globale forhold Formand:
Erik Albæk
eri@sam.dk
Tlf.: 6550 2275
Næstformand:
Lars Kloppenborg
lakl@aarhus.dk
Tlf.: 2920 8402
Regitze Ladefoged
regitzel@ruc.dk
Tlf.: 4674 2652
Psykologi Formand:
Troels Gottlieb
censorformand@censorkorps.dk
Tlf.: 2938 1465
Næstformænd:
Palle Almvig
Palle.almvig@gmail.com
Peter Christian Jensen
pc@dewa.dk
Andrea von Dosenrode-Lynge
ad@hum.aau.dk
KU
RUC
SDU
AU
AAU
DPU
Pædagogik antropologi Formand: 
Vibe Larsen
vl6@ucc.dk
Næstformand: Gerd Lütken
Rikke Korsbjerg
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019

R

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Religion Formand:
Hans Krab Koed
Hans.krab.koed@skolekom.dk
Næstformænd:
Ann-Louise Ljungcrantz
al@cg-gym.dk
Annika Hvithamar
jpd293@hum.ku.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
SDU
Retorik Formand:
Nikolaj Ottosen-Støtt
nikolaj.ottosen.stoett@gmal.com
Næstformand:
Tanja Juul Christiansen
tanja.christiansen@paconsulting.com
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU

S

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Sociologi Formand:
Marianne Høyen
hoyen@edu.au.dk
Næstformand:
Lars Fynbo
laFy@vive.dk
Birgit Elvang
vba-9@mail.dk
AU
Spansk Formand:
Peter Rohde Jensen
Peter.rohde.jensen@skolekom.dk
Næstformand:
Ane-Grethe Østergaard
anegrethe.oestergaard@gmail.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
KU
AU
AAU
SDU
Statskundskab/Samfundsfag Formand:
Vibeke Normann Andersen
vian@kora.dk
Tlf.: 9135 6202
Næstformand:
Carl-Johan Skovsgaard
cjskovsgaard@hotmail.com
Tlf.: 6015 9516
Gitte Lone Barton
gibar@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 2290
KU
AU
SDU

T

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Tandlægeuddannelserne i Danmark

Formand:
Judith Autrup
autrup@oncable.dk
Tlf.: 6161 0708
Næstformand:
Alireza Sahafi
astanklinik@gmail.com
Tlf.: 2844 1615

Lise Lotte Steentoft
lst@au.dk
Tlf.: 8715 3074

AU
KU
TekSam
Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning

Formand:
Birgitte Rasmussen
bira@dtu.dk
Tlf.: 4525 4536

 

RUC
Teologi Formand:
Martin Wemmelund
mwe@km.dk
Tlf.: 6221 1473
Næstformænd:
Leise Christensen
lec@km.dk
Tlf.: 2962 3732
Erik Kelstrup
eke@km.dk
Tlf.: 8628 0065
Maj-Britt Johannsen
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
AU
Tysk Formand:
Jens Erik Mogensen
censorformand@gmail.com
Næstformænd:
Niels Thøgersen
nt@kolding-gym.dk
Anne Toftild
Rikke Korsbjerg
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AAU
AU
KU
RUC
SDU

V

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Veterinærvidenskab

Formand:
Lars Birch
larsbir@gmail.com
Tlf.: 8645 1011
Næstformænd:
Jens Arnbjerg
jarn@image.dk
Jörg Matthias Dehn Enemark
joerg.enemark@bayer.com

Louise Berntsen
louise.berntsen@sund.ku.dk
KU

Æ

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Ægyptologi Formand:
Lana Troy
Lana.troy@telia.com
Næstformand:
Tine Bagh
tiba@glyptotek.dk
Tlf.: 3341 8110 / 2225 6903
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Æstetik og Kultur Formand:
Lene Bak
lea@pluss.dk
Tlf.: 3090 3090
Næstformand:
Rune Gade
runegade@hum.ku.dk
Tlf.: 2296 6028

Rikke Korsbjerg:
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

Ø

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Økonomi Formand:
Finn Lauritzen
fl@flauritzen.dk
Tlf.: 2044 0325
Næstformænd:
Lise Lyck
lly.marktg@cbs.dk
Tlf.: 3082 2502
Søren Gregersen
sg@dalsoe.dk
Tlf.: 2088 6002 / 8626 0511
Erik Strøjer Madsen
ema@econ.au.dk
Tlf.: 2223 9474 / 8716 4975
Senest opdateret 18. februar 2019