Oversigt over censorer

Alle universitetsuddannelser er tilknyttet et censorkorps. Censorkorpsene er landsdækkende.
Kontakt
Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne. Styrelsen for Videregående Uddannelser, tidligere Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, beskikker censorkorpsene efter indstilling fra censorformanden. Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af afsnit II om censur i bekendtgørelse nr.1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksternt link til eksamensbekendtgørelsen).

Kontaktinformation

  • Susanne Nielsen, Chefsekretær, Telefon: 7231 8621, E-mail:suni@ufm.dk

Nedenfor er censorkorpsene organiseret alfabetisk:

A

Læs de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Afrika områdestudier Formand:
Lone Lindholt
llcascensorformand@gmail.com
Tlf.: 2423 5562
Næstformand:
Peter Kragelund
jpk@ruc.dk
Tlf.: 6195 1118
Maj-Britt Johannsen:
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
Antropologi

Formand:
Kristoffer Brix Bertelsen
kbbs@udfm.dk
Tlf.: 4035 3754
Næstformænd:
Elisabeth Vestergaard
elisabethvestergaard9@gmail.com
Tlf.: 2614 0657
Mikkel Bille
mikkelbille@ruc.dk
Tlf.: 4674 3031

Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
AAU
SDU
KU
Assyriologi

 Formand:
Ulla Susanne Koch
ulla@koch-online.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

KU
Audiologopædi og Sprogpsykologi Formand:
Niels Erik Wille
newinfo@tdcadsl.dk
Næstformænd:
Anja Bau
anjabau@outlook.com
Marianne Corfitsen 
mac@ucn.dk
Pia Thomsen
kontakt@piathomsen.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
SDU

B

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab

Formand:
Louise Lindtoft Tousig
llt.hb.bk@taarnby.dk
Næstformænd:
Thomas Ry Andersen
thomasryandersen@gmail.com
Cecilie Laskie
info@cecilielaskie.dk
Peter Høybye
peterhg@roskilde.dk

Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326

SDU
Biologi

Birgitte Bauer Pedersen
biocensor@bio.aau.dk
Tlf.: 9940 8491

 

D

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Dansevidenskab, Dramaturgi, Teater- og Performance studier Formand:
Hedvig Gerner Nielsen
Hedvig.gerner@gmail.com
Tlf.: 5195 0644 / 8644 5123
Næstformænd:
Alette Scavenius
alette@scavenius.dk
Erik Exe Christoffersen
aekexe@hum.au.dk
Stig Jarl
stigjarl@hum.ku.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU, AU
Dansk

Formand:
Anders Østergaard
aoest@hum.ku.dk
Tlf.: 2173 4891
Næstformænd:
Per Friis
perseeberg@outlook.com
Tina Thode Hougaard
nortth@cc.au.dk
Anne Kirstine Hougaard Hansen
stine@redelphant.dk
Louise Brix Jacobsen
brix@cgs.aau.dk
Flemming Smedegaard
fsm@sdu.dk
 

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601

AAU
AU
KU
SDU
DPU
RUC
Datalogi Formand:
Kim Skak Larsen
kslarsen@imada.sdu.dk
Tlf.: 6550 2328
Næstformand:
Lars Jacobsen
Mette Gamst
Lone Seidler Petterson
imada@imada.sdu.dk
Tlf.: 6550 2387
ITU
KU
AU
AAU
SDU
RUC
De Juridiske Uddannelser

Helle Julie Vigsø Henriksen
hjh@law.aau.dk
Tlf.: 9940 2809

KU
AU
AAU
SDU
De Sprogvidenskabelige og Kognitive fag

Formand:
Hartmut Haberland
hartmut@ruc.dk
Tlf.: 4674 2841
Næstformand:
Bjarne Ørsnes
bo.msc@cbs.dk
Tlf.: 3815 3186

 Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Formand:
Henriette Moos
henmoos@gmail.com
Næstformand:
Frederik Delholm
freddehl@mail.tele.dk

Kirsten Habo
khabo@ruc.com
Tlf.: 4674 3289
RUC
Didaktik, Materiel Kultur

Formand:
Annette Vasström
annette.vasstrom@gmail.com 

Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019

Didaktik, Musikpædagogik Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019

E

 

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Engelsk

 

Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602

 

KU
SDU
RUC
AAU
AU
Erhvervskommunikation og -sprog Formand:
Ivan Sørensen
ivanlu@pt.lu
Tlf.: . 00 352 621 227 659
Næstformænd:
Elizabeth Pratt
epr@cowi.dk
Tlf.: 3966 4428
Henning Nølke
henning@nolke.dk
Tlf.: 2984 8897
Finn Jernø Pedersen
finnjerno@gmail.com
Tlf.: 2554 2330
Kjeld Melchiorsen
kjme@tv2.dk
Tlf.: 5156 3355
Henrik Pers
pers@au.dk
Tlf.: 2478 3210
CBS
AU
AAU
SDU
Erhvervsøkonomi Formand: René la Cour Sell
rene@lacoursell.dk
Tlf.: 4058 2200
Næstformænd:
Mogens Brock (AAU)
mbr@hrnavigator.dk
Tlf.: 2071 9551
Annette Bang Andersen (AU)
annette.b.andersen@ps.rm.dk
Tlf.: 8949 5088
Maria Elisabeth Johansen From (CBS)
from.kommunikation@gmail.com
Tlf.: 2222 3443
Mads Henriksen (SDU)
mail@madshenriksen.dk
Tlf.: 2949 3605
Klaus Lynbech:
sekretariat@censorerne.dk
Tlf.: 8716 3279

Hjemmeside:
www.censorerne.dk
AAU
AU
CBS
SDU
RUC
Eskimologi og Arktiske studier

Formand:
Helene Bochmann
h.brochmann@gmail.com
Næstformand:
Birgitte Jacobsen
birgittejacobsen.mail@gmail.com

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Etnologi Formand:
Hanne Jørndrup
hanne.jorndrup@gmail.com
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Europastudier Formand:
Anne Kirstine Hougaard Hansen
stine@redelephant.dk
Næstformand:
Birgitta Frello
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

F

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Farmaceutuddannelserne Formand:
Lars Hovgaard
lhvg@novonordisk.com
Eva Birgitte Duberg Nielsen
ebdn@sund.ku.dk
Tlf.:3532 7061
KU
Film, Medier og Kommunikation

Formand: 
Anders Leifer
leif@tv2.dk
Tlf.: 5156 3374
Næstformand:
Lisbeth Klastrup
klastrup@itu.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

KU
Filosofi Formand:
Søren Harnow Klausen
harnow@sdu.dk
Næstformænd:
Karin Rosenmejer Larsen
kr@kvuc.dk
Asger Sørensen
Asger.soerensen@gmail.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
AAU
AU
RUC
KU
SDU
Forhistorisk, middelalder- og renæssancearkæologi

Formand:
Tim Flohr Sørensen
klq302@hum.ku.dk
Tlf.: 5129 9719
Næstformand:
Lisbeth Imer
lisbeth.imer@natmus.dk

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
SDU
Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser Formand:
Henrik Sælan
henriks@dadlnet.dk
Tlf.: 6133 1796
Næstformænd:
Maja Bertram
mbertram@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 4268
Bent Greve
bgr@ruc.dk
Tlf.: 2295 8814
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Tlf.: 4055 2405
Michael Nielsen
edu-care@outlook.ck
Tlf.: 0044 749 211 4349
Suppleanter:
Anne-Louise Bjerregaard
al.smidthansen@gmail.com
Tlf.: 4080 0100
Loni Ledderer
loni.ledderer@ph.au.dk
Tlf.: 2046 7030
Janne Krogh:
jkrogh@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 4216
Fransk Formand:
Merete Birkelund
rommbi@dac.au.dk
Tlf.: 8716 2617
Næstformand: Jørn Bojsen
dnt127@ku.dk
Tlf.: 3532 8406
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
RUC
Fysik og Astronomi

Formand:
Hans Fynbo
fynbo@phys.au.dk
Næstformand:
Helge Knudsen
hk@phys.au.dk
Tlf.: 2338 2411
Ian Bearden 
bearden@nbi.ku.dk
Per Morgen
permorgen@sdu.dk

Katrine Hvide Kaisen
khk@au.dk
Tlf.: 8715 3513
AU
AAU
RUS
SDU
DTU
KU

G

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Generel Pædagogik Formand:
Søren Hegstrup Sørensen
s@hegstrup.dk
Tlf.: 4045 7971
Næstformand:
Søs Bayer
DPU
AU
KU
RUC
SDU
Geografi Formand:
Lars Andersen
lars@mouseair.dk
Tlf.: 2074 5839
Næstformænd:
Morten Lauge Fejerskov
mlp@niras.dk
6020 1872
Martin Rudbeck Jepsen
mrj@ign.ku.dk
Tlf.: 5194 0748
Marianne Feldberg
mafe@ign.ku.dk
tlf.: 3532 2532
RUS
AAU
KU

Geologi

 

Formand:
Christian Tegner
christian.tegner@geo.au.dk
Næstformand:
Sofie Lindström
sli@geus.dk

Marianne Feldberg
mafe@ign.ku.dk
tlf.: 3532 2532
KU

Globale sprog- og områdestudier

Formand:
Hans Kristian Mikkelsen
hkm@kb.dk
Tlf.: 9132 4456
Næstformænd:
(Kinastudier og Tibetansk)
Christian Abildgaard Jensen
cag@mail.dk
Tlf.: 2964 2864
(Japanstudier og Koreansk)
Mikkel Lotz Felter
mikfel@um.dk
Tlf.: 6197 9225
(Arabisk, Hebraisk, Tyrkisk, Persisk og Mellemøststudier)
Ulla Prien
prien@hum.ku.dk
Tlf.: 5116 4886
(Russisk, Balkanstudier, Polsk, Østeuropastudier og Grækenlandstudier)
Hans Kristian Mikkelsen
hkm@kb.dk
Tlf.: 9132 4456
(Portugisisk og Brasiliansk)
Derek Pardue
dpardue@cas.au.dk
Tlf.: 9385 2116
(Indien, Indologi, Sydøstasienstudier, Tibetologi, Thai og Indonesisk)
Mikael Aktor
aktor@sdu.dk
Tlf.: 2830 7394
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
Gymnasiepædagogik Formand:
Jens Boe Nielsen
jb@norreg.dk
Næstformand:
Lejf Moos
moos@edu.au.dk
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU

H

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Historie

Formand:
Hanne Caspersen
hanne.caspersen@mail.dk
Tlf.: 3874 6685
Næstformænd:
Hans-Henrik Appel
vl.hha@post.tele.dk
Tlf.: 2891 3463
Anne-Vibeke Bjergstrøm
Anne-vibeke@Bjergstrøm
Tlf.: 2893 0447

 

Henrik Lerdam
lerdam@hum.ku.dk
Tlf.: 5129 9946
AAU
AU
KU
RUC
SDU

I

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Idehistorie Formand:
Anders Berg-Sørensen
abs@ifs.ku.dk
Tlf.: 3532 3449
Næstformand:
Hans Henrik Hjermitslev
hhhj@usyd.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
Idræt Formand:
Verner Møller
vm@ph.au.dk
Tlf.: 8716 8185
Næstformænd:
Annemari Munk Svendsen
amsvendsen@health.sdu.dk
Tlf.: 2114 4785
Lone Hansen
loha@teamdanmark.dk
Tlf.: 6038 2527
Lise Lotte Stentoft
lst@au.dk
Tlf.: 8715 3074
KU
AU
SDU
AAU
Indianske sprog og kulturer Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Informationsstudier, kommunikation og digitale medier Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
Informationsvidenskab og Interaktive medier Jesper Simonsen
simonsen@ruc.dk
Tlf.: 2044 0338
Næstformand
John Stoltze Madsen
john.madsen@logica.com
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
Ingeniøruddannelserne
Bygning, kemi,mat/fys/samf.
Bygning:
Formand: Kristen Nørgaard
jkn@cowi.dk
Tlf.: 2097 6323
Næstformænd:
Johnny Restrup-Sørensen
jrs@femern.dk
Tlf.: 3341 6340
Hans Jørgen Ebbesen
hje@cj-as.dk
Tlf.: 7594 4333
Thomas Henneby
thn@henneby.dk
Tlf.: 6313 3800
Lars Thomsen Nielsen
lars@flexcom.dk
Tlf.: 8627 7215

Kemi:
Formand: Lars Wiebe
lars.wiebe@dupont.com
Tlf.: 4044 0620
Næstformænd:
Thomas E. Mathiasen
thomas@tm-innovation.dk
Tlf.: 2170 8672
Morten Lykkegaard Christensen
mlc@bio.aau.dk
Tlf.: 9940 8464
Mogens Hinge
hinge@eng.au.dk
Tlf.: 2277 0555
Folmer Fogh
folfo@orsted.dk
Tlf.: 9955 2977

Mat/fys/samf.:
Formand: Per Hedegård
hedegard@fys.ku.dk
Tlf.: 3532 0435
Næstformand:
Steen Martiny
sm@innovia.dk
Tlf.: 4580 6288

Eksport:
Formand: Claës Hagström
claeshagstrom@gmail.com
Tlf.: 2671 6120
Næstformand:
Kristian Bech Andersen
kba@kbechandersen.dk
Tlf.: 2514 6006
Farrah Chehaiber
fache@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1074
DTU
AAU
AU
SDU
Ingeniøruddannelsen/
designretning
Formand:
Søren Nygaard
sn@afoe.dk
Tlf.: 6171 6244
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
Aastrid Petterson
AAU
Ingeniøruddannelsen/
Elektroretning
Formand:
Henrik Nielsen
henrik.nielsen@live.dk
Tlf.: 6070 0201
Næstformand:
Bjarne Sørensen
bs@vhsyd.dk
Tlf.: 7023 5515
Christian Fischer Pedersen
cfp@eng.au.dk
Tlf.: 4189 3318
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
Astrid Petterson
AAU
Ingeniøruddannelsen/
Maskinretning
Formand:
Zaza Nadja Lee Herbert-Hansen
znhh@sa.dk
Tlf.: 4255 7439
Næstformænd:
Andreas Slavensky
andreas9869@gmail.com
Tlf.: 2634 1030
Michael Vaag
michael.vaag@live.dk
Tlf.: 2921 3749 / 2468 2243
Bruno Wigandt
bruno@wigandt.dk
Tlf.: 4498 4716 / 4324 5050
Henrik G. Mølbak
hgm@teliamail.dk
Tlf.: 8627 6925
Peter Frank Tehrani
pft@ase.au.dk
Tlf.: 4189 3185
Uffe Stæhr
uffe@kaa-staehr.dk
Tlf.: 2011 6822
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
Astrid Petterson
AAU
Internationale studier Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
 
AAU
Italiensk Formand:
Pia Zinn Ohrt
po@frederiksberggymnasium.dk
Næstformand:
Erling Strudsholm
struds@hum.ku.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU

J

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Jordbrugsvidenskab Formand:
Jens Roed Dragsted
dragsted@privat.tele.dk
Tlf.: 3810 5889
Næstformand:
Ole Kristensen
mossoehoej@gmail.com
Tlf.: 2171 7784

Sophie Jagd Rosendal
Tlf.: 3533 3522
Fællespostkasse for sekretariatet:
uddannelse@plen.ku.dk

 

KU
Journalistik

Mathias Aabro Boeberg Nielsen
matni@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 8759

AU
SDU

K

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Formand:
Hanne Warming
hannew@ruc.dk
Næstformand:
Catharina Juul Kristensen
cjk@ruc.dk
Janni Rom Jensen
jrj@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 2829
AAU
Kemi Formand:
Ole Hammerich
o.hammerich@chem.ku.dk
Tlf.: 3532 1801
Næstformænd:
Kim Daasbjerg
kdaa@chem.au.dk
Tlf.: 8715 5965
Vibeke Axelsen
va@egaa-gym.dk
Tlf.: 3211 8655
Christian Schack Pedersen
cschackp@gmail.com
Tlf.: 2714 1066
Lone Nissen
lonenisse@chem.,ku.dk
Tlf.: 3532 1822
KU
RUC
SDU
AU
Klassisk arkæologi Formand:
Helle Winge Horsnæs
helle.horsnæs@natmus.dk
Tlf.: 4120 6142
Næstformand:
Vinnie Nørskov
klavn@cas.au.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
Klassisk filologi Formand:
Pernille Flensted-Jensen
pfj@humanostics.com
Tlf.: 5389 0535
Næstformand:
Hans Gregersen
hg@aalborgstudenterkursus.dk
Tlf.: 2685 6248
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
SDU
Klinisk Biomekanik Formand:
Claus Dam Nielsen:
clausdam@me.com
Tlf.: 2066 4430
Næstformand:
Susanne Bjerggaard
sus.bjerg@privat.dk
Tlf.: 2028 6566
Sussie Hanks:
shanks@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 3670
Kommunikation, Journalistik og Performance design

Formand:
Merete Wagner Hoffmann
mwh@nomeco.dk
Tlf: 2146 1838
Næstformand:
Mette Terkelsen
mette.terkelsen@gmail.com
Tlf: 2042 5003
Næstformand:
Hans Emil Gjerding
hans.gjerding@hotmail.com
Tlf: 2046 3544

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601
RUC
Kulturstudier Formand:
Erling Petersson
ep@egnet.dk
Næstformand:
Per Jauert
pjauert@imv.au.dk
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU
Kunsthistorie og Visuel kultur Formand:
Cecilie Høgsbro Østergaard
cecilie.hoegsbro@smk.dk
Næstformænd:
Thomas Lederballe Pedersen
thomas.lederballe@smk.dk
David Burmeister
david.b.kaaring@natmus.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
 Kønsstudier Formand:
Annemette Hejlsted
annemette@hejlsted.dk 
Tlf.: 4092 2075
Næstformand:
Karen Klitgaard Povlsen
karenk@cc.au.dk
Tlf.: 3034 7826
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU

L

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Landinspektøruddannelsen Formand:
Steen Boe
sbo@lifa.dk
Tlf.: 2014 3098
Næstformand:
Pia Åbo Østergaard
piaoe@gst.dk
Tlf.: 7254 5000
Allis Hansen
sekretariat-pgl-sn@plan.aau.dk
Tlf.: 9940 7216
AAU
Latinsk, Middelalderfilologi, Byzantinistik og Middelalderkundskab

 Formand:
Christian Høgel
hogel@sdu.dk
Næstformand:
epe@kb.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
Levnedsmiddelvidenskab Formand:
John Sørensen
john.sorensen@arlafoods.com
Næstformand:
Derek Victor Byrne
derekv.byrne@food.au.dk
Anya Toft
anya@food.ku.dk
Tlf.: 3533 2335
KU
DTU
AU
Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Formand:
Torben Ditlevsen
td@cgs.aau.dk
Tlf.: 2447 4084
Næstformænd:
Lise Busk-Jensen
lb@get2net.dk
Tlf.: 2571 8553
Erik Svendsen
evs@ruc.dk
Tlf.: 2636 7156

Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
KU
AU
SDU
Lægeuddannelsen Formand:
Jan Fahrenkrug
jfah0001@bbh.regionh.dk
Næstformænd:
Bjarne Møller-Madsen
bj.moma@gmail.com
Helle Prætorius
hp@fi.au.dk
Jens Damgaard Mikkelsen
jens_mikkelsen@dadlnet.dk
Bente Jespersen
bente_jespersen@ki.au.dk
Ulla Bredt Knudsen
ullaknud@rm.dk
Tom Weber
tom.weber@dadlnet.dk
Martin Stampe Noer:
masn@sund.ku.dk
Tlf.: 3532 7098
KU
AU
AAU
SDU
Læring Formand:
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Næstformand:
Merete Wiberg
wiberg@iedu.au.dk
Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
AAU
KU

M

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Masteruddannelsen i dansk som andet sprog

Formand:
Karen Lund
karlund@edu.au.dk
Tlf.: 8716 3826
Næstformand:
Juni Søderberg Arnfast
Arnfast@hum.ku.dk
Tlf.: 3532 9309

Ida Stub Nielsen
master@dpu.dk

 

KU
DPU
Masteruddannelsen i Konfliktmægling Formand:
Lone Severinsen
severinsen.lone@gmail.com
Tlf.: 2927 0016
Næstformand:
Hans Christian Viemose
hcv@hansviemose.dk
Tlf.: 2342 4010
Astrid Kirstine Geertz Poulsen
astrid.kirstine.poulsen@jur.ku.dk
Masteruddannelsen ved DPU Formand:
Birgitte Ravn Olesen
bro@ruc.dk
Tlf.: 2498 7126
Næstformand:
Preben Olund Kirkegaard
pok@ucn.dk
Tlf.: 7269 0416
Pernille Richter Hovej
perho@dpu.dk
Tlf.: 8715 3673
DPU
Matematik Formand:
Jon Johnsen
jjohnsen@math.aau.dk
Tlf.: 9940 8847
Næstformænd:
Bettina Dahl
bdahls@plan.aau.dk
Tlf.: 9940 3684
Michael Henning Juul Stæhr
mhjstaehr@live.dk
Tlf.: 4058 6978
Malene Højbjerre
mhbj@novonordisk.com
Tlf.: 3079 6209
Gitte Carøe
gitte@math.aau.dk
Tlf.: 9940 8803
KU
SDU
AU
RUC
AAU
Medievidenskab - AU

Formand: 
Lisbeth Overgaard
loniel@aarhus.dk
Tlf.: 4187 2328
Næstformand:
Henrik Juel
hjuel@ruc.dk
Tlf.: 2324 2847

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
Medievidenskab - SDU Formand:
Lisbeth Thorlacius
lisbetht@ruc.dk
Næstformand:
Henrik Poulsen
henrik@henrikpoulsen.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU
Minoritetsstudier og Komperative kulturstudier Formand:
Rasmus Præstmann Hansen
rhansen@hum.ku.dk
Tlf.: 2721 6944
 
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
RUC
Musikterapi Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
AAU
Musikvidenskab

Formand:
Birgit Bergholt Nilsson
bbn@dr.dk
Næstformænd:
Dorte Hagen Jensen
musdhj@cc.au.dk
Marie Louise Hansen
agmlh@aggym.dk

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

N

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Nærorientalsk arkæologi Formand:
Mette Marie Hald
mette.marie.hald@natmus.dk
Næsformand:
Lea Kaliszan
lea@sepiida.dk

Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762

KU

P

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Poliltik, Samfund og Globale forhold Formand:
Erik Albæk
eri@sam.dk
Tlf.: 6550 2275
Næstformand:
Lars Kloppenborg
lakl@aarhus.dk
Tlf.: 2920 8402
Regitze Ladefoged
regitzel@ruc.dk
Tlf.: 4674 2652
Psykologi Formand:
Troels Gottlieb
censorformand@censorkorps.dk
Tlf.: 2938 1465
Næstformænd:
Palle Almvig
Palle.almvig@gmail.com
Peter Christian Jensen
pc@dewa.dk
Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
KU
RUC
SDU
AU
AAU
DPU
Pædagogik antropologi Formand: 
Vibe Larsen
vl6@ucc.dk
Næstformand: Gerd Lütken
Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019

R

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Religion Formand:
Hans Krab Koed
Hans.krab.koed@skolekom.dk
Næstformænd:
Ann-Louise Ljungcrantz
al@cg-gym.dk
Annika Hvithamar
jpd293@hum.ku.dk
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU
SDU
Retorik Formand:
Nikolaj Ottosen-Støtt
nikolaj.ottosen.stoett@gmal.com
Næstformand:
Tanja Juul Christiansen
tanja.christiansen@paconsulting.com
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
AU

S

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Sociologi Formand:
Marianne Høyen
hoyen@edu.au.dk
Næstformand:
Lars Fynbo
laFy@vive.dk
Birgit Elvang
vba-9@mail.dk
AU
Spansk Formand:
Peter Rohde Jensen
Peter.rohde.jensen@skolekom.dk
Næstformand:
Ane-Grethe Østergaard
anegrethe.oestergaard@gmail.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
KU
AU
AAU
SDU
Statskundskab/Samfundsfag Formand:
Vibeke Normann Andersen
vian@kora.dk
Tlf.: 9135 6202
Næstformand:
Carl-Johan Skovsgaard
cjskovsgaard@hotmail.com
Tlf.: 6015 9516
Gitte Lone Barton
gibar@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 2290
KU
AU
SDU

T

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Tandlægeuddannelserne i Danmark

Formand:
Judith Autrup
autrup@oncable.dk
Tlf.: 6161 0708
Næstformand:
Alireza Sahafi
astanklinik@gmail.com
Tlf.: 2844 1615

Lise Lotte Steentoft
lst@au.dk
Tlf.: 8715 3074

AU
KU
TekSam
Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning

Alexander Støbelbæk

RUC
Teologi Formand:
Martin Wemmelund
mwe@km.dk
Tlf.: 6221 1473
Næstformænd:
Leise Christensen
lec@km.dk
Tlf.: 2962 3732
Erik Kelstrup
eke@km.dk
Tlf.: 8628 0065
Maj-Britt Johannsen
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
AU
Tysk Formand:
Jens Erik Mogensen
censorformand@gmail.com
Næstformænd:
Niels Thøgersen
nt@kolding-gym.dk
Anne Toftild
Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AAU
AU
KU
RUC
SDU

V

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Veterinærvidenskab

Formand:
Lars Birch
larsbir@gmail.com
Tlf.: 8645 1011
Næstformænd:
Jens Arnbjerg
jarn@image.dk
Jörg Matthias Dehn Enemark
joerg.enemark@bayer.com

Louise Berntsen
louise.berntsen@sund.ku.dk
KU

Æ

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Ægyptologi Formand:
Lana Troy
Lana.troy@telia.com
Næstformand:
Tine Bagh
tiba@glyptotek.dk
Tlf.: 3341 8110 / 2225 6903
Anna Juulsgaard Breum
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 7762
KU
Æstetik og Kultur Formand:
Lene Bak
lea@pluss.dk
Tlf.: 3090 3090
Næstformand:
Rune Gade
runegade@hum.ku.dk
Tlf.: 2296 6028

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

Ø

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Økonomi Formand:
Finn Lauritzen
fl@flauritzen.dk
Tlf.: 2044 0325
Næstformænd:
Lise Lyck
lly.marktg@cbs.dk
Tlf.: 3082 2502
Søren Gregersen
sg@dalsoe.dk
Tlf.: 2088 6002 / 8626 0511
Erik Strøjer Madsen
ema@econ.au.dk
Tlf.: 2223 9474 / 8716 4975
Senest opdateret 14. november 2018