Oversigt over censorer

Alle universitetsuddannelser er tilknyttet et censorkorps. Censorkorpsene er landsdækkende.

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne. Styrelsen for Videregående Uddannelser, tidligere Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, beskikker censorkorpsene efter indstilling fra censorformanden. Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af afsnit II om censur i bekendtgørelse nr.1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksternt link til eksamensbekendtgørelsen).

Kontaktinformation

  • Susanne Nielsen, Chefsekretær, Telefon: 7231 8621, E-mail:suni@ufm.dk

Nedenfor er censorkorpsene organiseret alfabetisk:

A

Læs de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Afrika områdestudier Lone Lindholt
Lone.lindholt@gmail.com
Næstformænd:
Lars Buur
lbuur@ruc.dk
Jens Erik Steenstrup
jes@webspeed.dk
Maj-Britt Johannsen:
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
Antropologi

Formand: Kristoffer Brix Bertelsen
kbbs@uds.dk
Tlf.: 7231 8876
Næstformænd: Elisabeth Vestergaard
elisabethvestergaard9@gmail.com
Tlf.: 2614 0657
Mikkel Bille
mikkelbille@ruc.dk
Tlf.: 2681 5342

Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
AAU
SDU
KU
Assyriologi

Formand: Ulla Susanne Koch
ulla@koch-online.dk

Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097

KU
Audiologopædi og Sprogpsykologi Formand: Anne Marie Jensen
annemariejensen.dk@gmail.com
Næstformand: Marianne Corfitsen
Marianne.corfitsen@skolekom.dk
Pia Thomsen
piathomsen@language.sdu.dk
Niels Erik Wille
n.e.wille@tdcadsl.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
SDU

B

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab

Formand: Karen Nedergaard
kne@ombudsmanden.dk
Næstformænd:
Jens Nordentoft Lauridsen
nl.hb.ud@taarnby.dk
Morten Skovmand Fogh
msf@aabenraa.dk

Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326

SDU
Biologi Formand: Michael Toft Overgaard
mto@bio.aau.dk
Tlf.: 9940 8525
Næstformænd:
Per Guldberg
perg@cancer.dk
Tlf.: 3525 7383
Hans Malte Nielsen
hans.malte@biology.au.dk
Tlf.: 8715 5994

Birgitte Bauer Pedersen
biocensor@bio.aau.dk
Tlf.: 9940 8491

 

D

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Dansevidenskab, Dramaturgi, Teatervidenskab og Performance studier Formand: Hedvig Gerner Nielsen
Hedvig.gerner@gmail.com
Tlf.: 5195 0644 / 8644 5123
Næstformænd: Alette Scavenius
alette@scavenius.dk
Erik Exe Christoffersen
aekexe@hum.au.dk
Stig Jarl
stigjarl@hum.ku.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU, AU
Dansk Formand: Anders Østergaard
aoest@hum.ku.dk
Tlf.: 2173 4891
Næstformænd: Anne Kirstine Hougaard
stine@redelephant.dk
Tlf.: 23256057
Carsten Stage
norcs@cc.au.dk
Tlf.: 2193 1266
Flemming Smedegaard
fsm@language.sdu.dk
Tlf.: 6550 3355 / 6611 9281
Per Seeberg Friis
ps@friis.mail.dk
Tlf.: 3254 9597
 

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601

AAU
AU
KU
SDU
DPU
RUC
Datalogi Formand: Kim Skak Larsen
kslarsen@imada.sdu.dk
Tlf.: 6550 2328
Næstformænd: Lars Jacobsen
Mette Gamst
imada@imada.sdu.dk
Tlf.: 6550 2387
ITU
KU
AU
AAU
SDU
RUC
De Juridiske Uddannelser Formand: Jon Stokholm
jon@jonstokholm.dk
Næstformænd: Bent Carlsen
bentcarlsen@oestrelandsret.dk
Peter Christensen
peterchr@mail.dk
Christian Lundblad
chl@domstol.dk
Kaj Egon Hansen
kajegon@hotmail.com

Helle Julie Vigsø Henriksen
hjh@law.aau.dk
Tlf.: 9940 2809

KU
AU
AAU
SDU
Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Formand: Maria Bender Foltmann
mariafoltmann@gmail.com
Tlf.: 4173 3893
Næstformand: Jens Gunst
jensgunst@gmail.com
Tlf.: 30182018

Marie Seliger
Seliger@ruc.dk
Tlf.: 4674 2462

RUC
Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Formand: Henriette Moos
henmoos@gmail.com
Næstformænd:
Frederik Delholm
freddehl@mail.tele.dk

Kirsten Habo
khabo@gmail.com
Tlf.: 4674 3289
RUC
Didaktik, Materiel Kultur

Formand: Annette Vaström
annette.vasstrom@gmail.com
Næstformand: Gertrud Øllgaard

Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019

Didaktik, Musikpædagogik Formand: Steen Lembcke
sle@via.dk
Næstformand:
Jesper Juellund Jensen
jesper@juellund.eu
Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019

E

 

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Engelsk

Formand: Per Knudsen
pk@brslev-gym.dk
Næstformand: Allan Hilton
hilton@lite.dk

Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602

 

KU
SDU
RUC
AAU
AU
Erhvervskommunikation og -sprog Formand: Ivan Sørensen
ivanlu@pt.lu
Tlf.: . 00 352 621 227 659
Næstformænd:
Anders Bundgaard
Anders_bundgaard@mail.stofanet.dk
Tlf.: 8628 3101
Elizabeth Pratt
epr@cowi.dk
Tlf.: 3966 4428
Henning Nølke
henning@nolke.dk
Tlf.: 2984 8897
Henrik Gedde Moos
hgm@swipbox.dk
Tlf.: 2115 9106
Henrik Pers
pers@au.dk
Tlf.: 8715 2492
CBS
AU
AAU
SDU
Erhvervsøkonomi Formand: René la Cour Sell
rene@lacoursell.dk
Tlf.: 4058 2200
Næstformænd:
Poul Due
poul.due@planteavler.dk
Tlf.: 9883 4056
Annette Bang Andersen
annette.b.andersen@ps.rm.dk
Tlf.: 8949 5088
Peter Carøe
peter@caroe.org
Tlf.: 4056 6036
Maria From
from.kommunikation@gmail.com
Tlf.: 2222 3443
Povl Tiedemann
povl.tiedemann@mail.dk
Tlf.: 4021 6472
Klaus Lynbech:
sekretariat@censorerne.dk
Tlf.: 87163279

Hjemmeside:
www.censorerne.dk
AAU
AU
CBS
SDU
RUC
Eskimologi og Arktiske studier

Formand: Helene Brochmann
h.brochmann@gmail.com
Tlf.: 4565 1015 / 4243 1015
Næstformand: Birgitte Jacobsen
birgittejacobsen.mail@gmail.com
Tlf.: 5133 7775

Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
Etnologi Formand: Ole Høiris Nielsen
etnooh@hum.au.dk
Tlf.: 8716 2065
Næstformand: Hanne Jørndrup
hannejorndrup@gmail.com
Tlf.: 4674 3716
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
Europastudier Formand:
Anne Kirstine Hougaard Hansen
stine@redelephant.dk
Næstformand: Birgitta Frello
bfrello@ruc.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

F

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Farmaceutuddannelserne Formand: Lars Hovgaard
lhvg@novonordisk.com
Eva Duberg Nielsen
ebdn@sund.ku.dk
Tlf.:3532 7061
KU
Film og medievidenskab

Formand: 
Anders Leifer
leif@tv2.dk
Tlf.: 5156 3374

Malene Junge
maju@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097

KU
Filosofi Formand: Søren Harnow Klausen
harnow@sdu.dk
Næstformænd:
Karin Rosenmejer Larsen
kr@kvuc.dk
Asger Sørensen
Asger.soerensen@gmail.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
AAU
AU
RUC
KU
SDU
Finsk Formand: Paula Andersson
paula.andersson@helsinki.fi
Næstformand: Torben Bach Nielsen
torben@bachnielsen.eu
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
Forhistorisk, middelalder- og renæssancearkæologi

Formand: Michael Andersen
michael.andersen@natmus.dk
Tlf.: 4120 6110
Lisbeth M. Imer
lisbeth.imer@natmus.dk
Tlf.: 3347 3088
 

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
SDU
Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser Formand: Henrik Sælan
henriks@dadlnet.dk
Næstformænd:
Lars Iversen
Larsiversen1111@gmail.com
Edith Montgomery
em@dignityinstitute.dk
Henri Goldstein
goldstein@dadlnet.dk
Bent Greve
bgr@ruc.dk
Michael Nielsen
edu-care@outlook.dk
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Suppleanter:
Hans Dag Jensen
email@dagjensen.dk
Maja Larsen
malarsen@health.sdu.dk
Janne Krogh:
jkrogh@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 4216
Forvaltningsuddannelserne og Global Studies Formand: Erik Albæk
eri@sam.sdu.dk
Tlf.: 2445 8224
Næstformand: Lars Kloppenborg
laki@aarhus.dk
Tlf.: 2920 8402
Rikke Heyn Johnsen:
heyn@ruc.dk
Tlf.: 4674 2059
Marie Seliger
Seliger@ruc.dk
Tlf.: 4674 2462
RUC
AAU
Fransk Formand: Merete Birkelund
rommbi@dac.au.dk
Tlf.: 8716 2617
Næstformand: Jørn Bojsen
jbois@hum.ku.dk
Tlf.: 3525 8419 / 2712 8416
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
RUC
Fysik og Astronomi Formand: Helge Knudsen
hk@phys.au.dk
Tlf.: 8715 5596 / 2338 2411
Næstformænd:
Per Morgen
permorgen@sdu.dk
Steen Hoffmann
Sthoffmann1066@gmail.com
Ann-Kirstine Jørgensen
annkj@au.dk
Tlf.: 93508154
AU
AAU
RUS
SDU
DTU
KU

G

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Generel Pædagogik Formand: Morten Smistrup
morten.smistrup@gmail.com
Næstformand:
Dirk Michel-Schertges
dimi@dpu.dk
Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
DPU
AU
KU
RUC
SDU
Geografi Formand: Steen Vedby
sve@moe.dk
Tlf.: 2540 0323
Næstformænd:
Pernille Ehlers
Pernille.ehlers@gmail.com
Torben Birch-Thomsen
tbt@ign.ku.dk
Tlf.: 3532 2570
Marianne Feldberg
mafe@geo.ku.dk
tlf.: 3532 2532
RUS
AAU
KU
Geologi Formand:
Jens Morten Hansen
jmh@geus.dk
Tlf.: 2165 2153
Christian Tegner
christian.tegner@geo.au.dk
Tlf.: 8715 6392
Marianne Feldberg
mafe@geo.ku.dk
tlf.: 3532 2532
KU
Grækenlandsstudier/Moderne græsk Formand: Birgit Olsen
birgol@hum.ku.dk
Næstformand:Sten Rydå
Sten.ryda@gmail.com
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
Gymnasiepædagogik Formand: Jens Boe Nielsen
jb@norreg.dk
Næstformand: Peter Henrik Raae
phr@sdu.dk
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU

H

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Historie Formand: Hanne Caspersen
hanne.caspersen@mail.dk Tlf.: 3874 6685
Næstformænd:
Hans-Henrik Appel
vl.hha@post.tele.dk
Anne-Vibeke Bjergstrøm
Anne-vibeke.bjergstroem @skolekom.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
AAU
AU
KU
RUC
SDU
Humanistisk-teknologisk
bacheloruddannelse
Kirsten Habo
khabo@ruc.dk
Tlf.: 4674 3289
RUC

I

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Idehistorie Formand: Jørgen Carlsen
carlsen@testrup.dk
Tlf.: 8629 0355 / 4013 0357
Næstformand: Mads P. Sørensen
mps@cfa.au.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
Idræt Formand: Verner Møller
vm@idraet.au.dk
Tlf.: 8716 8185
Næstformænd:
Lone Hansen
lh@antidoping.dk
Tlf.: 6038 2527/4326 2527
Mette Krogh Christensen
mkc@medu.au.dk
Tlf.: 8620 5227/3134 3093
censorformandskab.idraet.udd.he@au.dk KU
AU
SDU
AAU
Indianske sprog og kulturer Formand: Henrik Rønsbo
HR@dignityinstitute.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
Indisk og Sydasienstudier Formand: Kenneth Zysk
zysk@hum.ku.dk
Næstformand: Mikael Aktor
aktor@sdu.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
Informationsstudier, kommunikation og digitale medier Formand: Anne-Kirstine Hougaard
stine@redelephant.dk
Næstformand: Karsten Pedersen
kape@ruc.dk
Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
Informationsvidenskab og Interaktive medier Formand: Jesper Simonsen
simonsen@ruc.dk
Tlf.: 20440338
John Stoltze Madsen
John.madsen@logica.com
Tlf.: 2171 7351
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
Ingeniøruddannelserne
Bygning, kemi,mat/fys/samf.
Bygning:
Formand: Kristen Nørgaard
jkn@cowi.dk
Tlf.: 5640 7770
Næstformænd:
Johnny Restrup-Sørensen
jrs@femern.dk
Tlf.: 3341 6340
Hans Jørgen Ebbesen
hje@byggeriforpengene.dk
Tlf.: 7594 4333
Thomas Henneby
thn@henneby.dk
Tlf.: 6313 3800
Lars Thomsen Nielsen
lars@flexcom.dk
Tlf.: 8627 7215

Kemi:
Formand: Lars Wiebe
lars.wiebe@dupont.com
Tlf.: 7972 5680
Næstformænd:
Thomas E. Mathiasen
thomas@tm-innovation.dk
Tlf.: 2170 8672
Morten Lykkegaard Christensen
mlc@bio.aau.dk
Tlf.: 9940 8464
Mogens Hinge
hinge@eng.au.dk
Tlf.: 2277 0555
Folmer Fogh
folfo@dongenergy.dk
Tlf.: 9955 2977

Mat/fys/samf.:
Formand: Per Hedegård
hedegard@fys.ku.dk
Tlf.: 3532 0435
Næstformand:
Gert Birnbacher
birnbacher@gmail.com
Tlf.: 2392 2600

Eksport:
Formand: Claës Hagström
claeshagstrom@gmail.com
Tlf.: 3324 6120
Næstformand:
Kristian Bech Andersen
kba@kbechandersen.dk
Tlf.: 2514 6006
Karsten A. Hansen
karaha@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1231
DTU
AAU
AU
SDU
Ingeniøruddannelsen/
designretning
Formand: Søren Nygaard
sn@afoe.dk
Tlf.: 6171 6244
Christian Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
AAU
Ingeniøruddannelsen/
Elektroretning
Formand: Henrik Nielsen
henrik.nielsen@surfmail.dk
Tlf.: 6070 0201
Næstformand:
Bjarne Sørensen
bs@vhsyd.dk
Tlf.: 2550 5318
Søren Lindskov Hansen
soeren@lindskov.dk
Tlf.: 3965 3990
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
AAU
Ingeniøruddannelsen/
Maskinretning
Formand: Michael Vaag
Michael.vaag@live.dk
Tlf.: 2468 2243
Næstformænd:
Bruno Wigandt
bruno@wigandt.dk
Tlf.: 4324 5050
Henrik G. Mølbak
hgm@teliamail.dk
Tlf.: 8627 6925
Peter Frank Tehrani
pft@iha.dk
Tlf.: 4189 3185
Uffe Stæhr
ustaehr@grundfos.com
Tlf.: 2011 6822
Rasmus Kaltoft
Rasmus.kaltoft@flsmidt.com
Tlf.: 3093 1335
Christina Buhl
cbu@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 7545
AAU
Internationale studier Formand: Dan Ole Faaborg
faaborgole@gmail.com
Tlf.: 72691350
Næstformand:
Simon Clement
simonclement@post.tele.dk
Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
 
AAU
Internationale udviklingsstudier Formand: 
Næstformand; Henrik Rønsbo
hr@rct.dk
Marie Seliger
Seliger@ruc.dk
Tlf.: 4674 2462
RUC
Italiensk Formand: Erling Strudsholm
struds@hum.ku.dk
Næstformand: jan Hupfeldt Nielsen
jh@vibkat.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU

J

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Japanstudier Formand: Mikkel Felter
mikfel@um.dk
Næstformand: Bjarke Frellesvig
Bjarke.frellesvig@hertford.ox.ac.uk

Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097

KU
AU
Jordbrugsvidenskab Formand: Jens Roed Dragsted
dragsted@privat.tele.dk
Næstformand:Ole Kristensen
mossoehoej@gmail.com

uddannelse@plen.ku.dk

 

KU
Journalistik Formand: Christian W. Larsen
cwl@markedsforing.dk
Næstformand: Henrik Keith Hansen
Henrikkeithhansen285@gmail.com

Mathias Aabro Boeberg Nielsen
matni@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 8759

AU
SDU

K

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Formand: Hanne Warming
hannew@ruc.dk
Næstformand: Catharina Juul Kristensen
cjk@ruc.dk
Tlf.: 4674 2173
Janni Rom Jensen
jrj@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 2829
AAU
Kemi Formand: Ole Hammerich
o.hammerich@chem.ku.dk
Tlf.: 3525 1801
Lone Nissen
lonenisse@kiku.dk
Tlf.: 3532 1822
KU
RUC
SDU
AU
Kinastudier Formand: Christian Abilgård Jensen
cag@mail.dk
Næstformænd:
Stig Thøgersen
ostas@hum.au.dk
Mikkel Bunkenborg
msn512@hum.ku.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
Klassisk arkæologi Formand: Helle Winge Horsnæs
helle.horsnaes@natmus.dk
Næstformand: Vinni Nørskov
klavn@hum.au.dk
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
Klassisk filologi Formand:
Pernille Flensted-Jensen
pfj@humanostics.com
Tlf.: 2293 2327
Næstformand:
Hans Gregersen
hg@aalborgstudenterkursus.dk
Tlf.: 9631 2222
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
SDU
Klinisk Biomekanik Formand:
Claus Dam Nielsen:
clausdam@me.dk
Tlf.: 2066 4430
Næstformand: Susanne Bjerggaard
sus.bjerg@privat.dk
Tlf.: 2028 6566
Sussie Hanks:
shanks@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 3670
Kommunikation, Journalistik og Performance design

Formand: Merete Wagner Hoffmann
mwh@nomeco.dk
Tlf.: 2146 1838
Næstformænd:
Mette Terkelsen
Hans Emil Gjerding
hans.gjerding@hotmail.com
Tlf.: 2046 3544

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601
RUC
Kulturstudier Formand: Erling Petesson
EP@egnet.dk
Næstformand: Per Jauert
pjauert@imv.au.dk
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU
Kunsthistorie Formand: Ernst Jonas Bencard
ernstjonas@bencard.dk
Næstformænd:
Henrik Holm
Henrik.holm@smk.dk
David Burmeister
David.b.kaaring@natmus.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
Kvinde- og kønsstudier Formand: Annemette Hejlsted
hejlsted@image.dk
Næstformand: Karen Klitgaard Povlsen
karenk@imv.au.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU

L

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Landinspektøruddannelsen Formand: Søren Fauerholm Christensen
sfc@sdfe.dk
Tlf.: 7254 5580
Næstformand: Steen Boe
sb@lifa.dk
Tlf.: 2014 3098
Grethe Nørgaard Jensen
gnj@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 9636
AAU
Latinsk, Middelalderfilologi, Byzantinistik og Middelalderkundskab

Formand:
Karin Margareta Fredborg
mfredborg1@gmail.com
Næstformand:
Fritz Saaby Pedersen
fritzp@gmail.com

Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
Levnedsmiddelvidenskab Formand: John Sørensen
john.sorensen@arlafoods.com
Næstformand: Derek Victor Byrne
derekv.byrne@food.au.dk
Anya Toft
anya@food.ku.dk
Tlf.: 3533 2335
KU
DTU
AU
Lingvistik, Indoeuropæisk, IT og Kognition Formand: Hartmut Haberland
hartmut@ruc.dk
Næstformand: Bjarne Ørsnes
boe.jbc@cbs.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
Litteraturvidenskab og Moderne Kultur

Formand: Torben Ditlevsen
td@cgs.aau.dk
Næstformænd:
Lise Busk-Jensen
Ib-j@get2net.dk
Erik Svendsen
evs@ruc.dk

Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
KU
AU
SDU
Lægeuddannelsen Formand: Jan Fahrenkrug
jan.fahrenkrug@regionh.dk
Næstformænd:
Axel Brock axel.brock@dadlnet.dk
Ulla Bredt Knudsen ullaknud@rm.dk
Bjarne Møller
bj.moma@gmail.com
Bente Jespersen bente.jespersen@ki.au.dk
Jens Damgaard Mikkelsen jens mikkelsen@dadlnet.dk
Helle Prætorius
hp@fi.au.dk
Peter Lyngdorf peter@lyngdorf.dk
Martin Stampe Noer:
masn@sund.ku.dk
Tlf.: 3532 7098
KU
AU
AAU
SDU
Læring Formand: Hans Støttrup Jensen
hansstoettrup@gmail.com
 Næstformand: Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
AAU
KU

M

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Masteruddannelsen i dansk som andet sprog

Formand: Karen Lund
karlund@epu.au.dk
Tlf.: 8716 3826
Næstformand:
Juni Søderberg Arnfast
Arnfast@hum.ku.dk
Tlf.: 3532 9309

master@dpu.dk

 

KU
DPU
Masteruddannelsen i Konfliktmægling Formand:
Dorrit Sylvest Nielsen
dosn@familieretsafdelingen.dk
Masteruddannelsen i rehabililtering Formand: Jan Sau Johansen
Jan.johansen@stab.rm.dk
Tlf.: 2628 8955
Næstformand: Myra Lewinther
mle@soc.ku.dk
Tlf.: 3532 3216
Lene Simonsen
lesi@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 8391
Masteruddannelsen ved DPU Formand: Birgitte Ravn Olesen
bro@ruc.dk
Tlf.: 2498 7126
Næstformand: Preben Olund Kirkegaard
pok@ucn.dk
Tlf.: 7269 0416
Pernille Richter Hovej
perho@dpu.dk
Tlf.: 8715 3673
DPU
Matematik Formand: Jon Johnsen
jjohnsen@math.aau.dk
Tlf.: 9940 8847
Næstformænd: Bettina Dahl Søndergaard
bdahls@plan.aau.dk
Tlf.: 9940 3684
Michael Henning Juul Stæhr
mjs@kanskerhverv.dk
Tlf.: 3374 6254
Malene Højbjerre
mhbj@novonordisk.com
Gitte Carøe
gitte@math.aau.dk
Tlf.: 9940 8803
KU
SDU
AU
RUC
AAU
Medievidenskab - AU

Formand: 
Lisbeth Overgaard Nielsen
loniel@aarhus.dk
Tlf.: 4025 3289
Næstformand: Jørgen Sitgel
stigel@hum.aau.dk
Tlf.: 2280 6406

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU
Medievidenskab - SDU Formand: Viggo Holm Jensen
vhj@mediacontractor.dk
Næstformand: Henrik Poulsen
henrik@henrikpoulsen.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU
Mellemøststudier Formand: Bjarne Winther
bw@denlaw.dk
Næstformand: Ole Høiris Nielsen
etnooh@hum.au.dk
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
SDU
Minoritetsstudier og Komperative kulturstudier Formand: Rasmus Præstmann Hansen
rhansen@hum.ku.dk
Tlf.: 2721 6944
Næstformand: Jens Lohmann
jl.lohmann@gmail.com
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
RUC
Musikterapi Formand: Astrid Faaborg Jacobsen
Astrid.faaborg@gmail.com
Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
AAU
Musikvidenskab

Formand: Birgit Bergholt Nilsson
bbn@dr.dk
Næstformænd: Dorte Hagen Jensen
musdhj@dac.au.dk

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

N

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Nærorientalsk arkæologi Formand: Lea Kaliszan
info@sepiida.dk
Tlf.: 2422 3316
Næstformand: Ulla Susanne Koch
kochulla@gmail.com

Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf. 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097

KU

P

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Persisk: Formand: Kurt Villads Jensen
kurt.villads.jensen@historia.su.se
 Tlf.: 6550 2202 + 2100 3210
Næstformand: Carina Jahani
Carina.jahani@lingfil.uu.se
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
Portugisisk/Brasiliansk Formand: Maria Leonor Paiva
Paiva.privat@hotmail.com Tlf.: 2894 9012 / 51947042
Næstformand:
Silvia Maria de Sousa Carreia Schiermacher
Silvia.schiermacher@gmail.com
Tlf.: 4060 8460
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf. 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
Psykologi Formand: Troels Gottlieb
censorformand@censorkorps.dk
Næstformænd:
Palle Almvig
Palle.almvig@gmail.com
Peter Christian Jensen
pc@dewa.dk
Lisbeth Videbæk Thomsen
lvt@adm.aau.dk
Tlf.: 9949 9602
KU
RUC
SDU
AU
AAU
DPU
Pædagogik antropologi Formand: Vibe Larsen
vl6@ucc.dk
Næstformand: Gerd Lütken
Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019

R

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Religion Formand: Hans Krab Koed
Hans.krab.koed@skolekom.dk
Næstformænd:
Elisabeth Faber
ef@aalkat.-gym.dk
Annika Hvithamar
Jpd293@hum.ku.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
SDU
Retorik Formand: Sine Nørholm Just
Snj.dbp@cbs.dk
Tlf.: 2077 4039 / 3815 3651
Næstformand: Tanja Juul Christiansen
Tanja.christiansen@paconsulting.com
Tlf.: 4178 1381
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf. 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU

S

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Semitisk og Tyrkisk Formand: Irmeli Perho
irmeli.perho@gmail.com
Næstformænd: Helle Lykke Nielsen
hln@sdu.dk Heidi Laura
hhla@weekendavisen.dk
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf. 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
AU
Slavisk

Formand: Torben Heuer
torben@heuer-hansen.dk
Næstformand: Erik Kulavig
kul@hist.sdu.dk

Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
KU
AU
SDU
Sociologi Formand: Annick Prieur
ap@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 8102
Næstformænd:
Peter Abrahamson
pa@soc.ku.dk
Tlf.: 3532 3941
Kristian Kindtler
Kristian.kindtler@randers.dk
Tlf.: 8915 1051/5156 2019
Louise Luther
Luther@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 2816
AAU
Spansk Formand: Petr Rohde Jensen
Peter.rohde.jensen@skolekom.dk
Næstformand: Ane-Grethe Østergaard
anegrethe.oestergaard@gmail.com
Helle Hildebrand
hhb@sdu.dk
Tlf.: 6550 3326
KU
AU
AAU
SDU
Statskundskab/Samfundsfag Formand: Vibeke Normann Andersen
vian@kora.dk
Tlf.: 9135 6202
Næstformand: Carl-Johan Skovsgaard
cjskovsgaard@hotmail.com
Tlf.: 6015 9516
Gitte Lone Barton
gibar@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 4427
KU
AU
SDU

T

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Tandlægeuddannelserne i Danmark

Formand: Judith Autrup
autrup@oncable.dk
Tlf.: 6151 0708
Næstformand: Alireza Sahafi
astandklinik@gmail.com
Tlf.: 2844 1615

censorformandskab.odont.udd.he@au.dk

AU
KU
TekSam
Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning
Formand: Birgitte Rasmussen
bira@dtu.dk
Tlf.: 45254536

Casper Vildbech Larsen
caspervl@ruc.dk

RUC
Teologi Formand: Martin Wemmelund
mwe@km.dk
Tlf.: 6221 1473
Næstformænd:
Leise Christensen
lec@km.dk
Tlf.: 9734 3499
Dorothea Glöckner
mdg@km.dk
Tlf.: 4396 1814
Maj-Britt Johannsen
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
AU
Thai, Koreansk, Tibetansk og Sydøstasienstudier Formand: Inga-Lill Hansson
ingalillhansson5@gmail.com
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
Tysk Formand: Jens Erik Mogensen
censorformand@gmail.com
Tlf.: 2875 8406 / 2584 2170
Næstformænd:
Niels Thøgersen
nt@kolding-gym.dk
Tlf.: 7551 8975 7 2149 4720
Anne Toftild
annetoftild@hotmail.com
Tlf.: 8620 2536 / 4163 5272
Rikke Korsbjerg
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AAU
AU
KU
RUC
SDU

V

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Veterinærvidenskab

Formand: Lars Birch
larsbir@gmail.com
Tlf.: 8645 1011
Næstformænd:
Jens Arnbjerg
jarn@image.dk
Jörg Matthias Dehn Enemark
joerg.enemark@bayer.com

Louise Berntsen
louise.berntsen@sund.ku.dk
KU

Æ

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Ægyptologi Formand: Lana Troy
Lana.troy@egyptologi.uu.se
Tlf.: 18469405
Næstformand: Tine Bagh
tiba@glyptotek.dk
Tlf.: 3341 8110 + 2225 6903
Malene Junge
maja@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 0549
Pia Roe Andersen
proe@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5097
KU
Æstetik og Kultur Formand: Lene Bak
lea@pluss.dk
Tlf.: 3090 3090
Næstformand: Rune Gade
runegade@hum.ku.dk
Tlf.: 3532 8194
Rikke Korsbjerg:
rikke.korsbjerg@au.dk
Tlf.: 8715 2019
AU

Ø

Læs om de forskellige uddannelsers censorkorps
KorpsFormandSekretariatInstitution
Økonomi Formand: Anders Møller Christensen
amc@nationalbanken.dk
Næstformænd:
Søren Gregersen, særligt ansvar Aarhus
Lise Lyck, særligt ansvar Aalborg
Erik Strøjer Madsen, særligt ansvar Syddansk
Senest opdateret 21. december 2017