Gå til indhold

Nyheder universiteter

Viser 1-30 af 1000 resultater
Politisk aftale med markante investeringer i uddannelse
Publiceringsdato 22. januar 2022 Som en del af en ny reformpakke for dansk økonomi er der enighed om at sikre varig finansiering til et takstløft på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser og et markant løft af velfærdsuddannelserne på 200 mio. kr. om året.
134 mio. kr. til avanceret forskningsudstyr
Publiceringsdato 14. januar 2022 Uddannelses- og forskningsministeren bevilger nu 134 millioner kroner til udstyr og faciliteter, der skal understøtte dansk forskning med såkaldt forskningsinfrastruktur. Det er næsten en fordobling i forhold til den normale årlige bevilling.
Aftalekreds bag udflytningsaftale starter drøftelse af uddannelsesinstitutionernes indspil til planer
Publiceringsdato 13. januar 2022 De videregående uddannelsesinstitutioner har nu indsendt indspil til implementering af sommerens udflytningsaftale. Planerne indeholder mange bud på nye lokale uddannelser og konkrete planer for, hvordan målet om reduktion af uddannelser i de største byer kan indfries.
ASIM flyttes til ny position på rumstationen og bidrager med mere ny viden
Publiceringsdato 10. januar 2022 ASIM instrumentet skal flyttes til en ny position den 10. januar 2022. Det sker ved hjælp af rumstations robotarm. ASIM har allerede fået lov at blive længere på ISS, fordi den har vist sig yderst værdifuld. Så sent som i 2020 fangede ASIM uventet eksplosionen af en neutronstjerne og kom i Nature.
Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ny formand og nye medlemmer til Akkrediteringsrådet
Publiceringsdato 21. december 2021 Det uafhængige faglige akkrediteringsråd har fået nye medlemmer. Birthe Friis Mortensen bliver ny formand.
Nyt europæisk partnerskab styrker biobaseret cirkulær økonomi
Publiceringsdato 16. december 2021 Med et nyt Horizon-program for forskning og innovation følger også nye partnerskaber. Horizon Europe er godt i gang, og nu begynder partnerskaberne at falde på plads. Et af de første om biobaseret cirkulær økonomi ser nu dagens lys. Og du kan være med.
Turbo på samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv i Region Sjælland
Publiceringsdato 16. december 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet bevillinger til seks klynger med henblik på at understøtte den fælles indsats i mellem viden-og erhvervsklyngerne og aktører i Region Sjælland.
Inspiration til strategisk samarbejde mellem industrien og videninstitutioner i Danmark: ICDK-rapport peger på nye potentialer
Publiceringsdato 15. december 2021 Innovations Centre Denmark (ICDK) i München præsenterer i ny rapport en række eksempler fra Sydtyskland på offentlig-private partnerskabsmodeller mellem forsknings-og videninsitutioner og industrien til inspiration for danske aktører.
ICDK Tel Aviv annoncerer nyt post.doc fellowship-program finansieret af Novo Nordisk Fonden
Publiceringsdato 10. december 2021 Efter længere tids arbejde med etablering af interdisciplinære forskningsprojekter inden for tech-området mellem Danmark og Israel kan Innovation Centre Denmark i Tel Aviv nu endelig annoncere et nyt fellowship-program på Weizmann Institute og Science i Israel.
Danmark skal hente flere grønne penge og samarbejder fra EU
Publiceringsdato 10. december 2021 Regeringen lancerer nu en plan, der skal hive mere europæisk viden, samarbejde og finansiering til Danmark, som kan bidrage til den grønne omstilling.
Politisk flertal vil løfte studerendes evner i tysk og fransk
Publiceringsdato 08. december 2021 Sprogkundskaber er vigtige for samhandel, samarbejde og forståelse for forhold i andre lande. Regeringen og alle Folketingets partier ønsker at styrke og udbrede evner inden for tysk og fransk og afsætter nu 40 millioner kroner til en række initiativer.
Ny aftale styrker universiteternes forskningsindsats med millioner
Publiceringsdato 03. december 2021 En ny aftale fordeler flere forskningsmidler til Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet til gavn for forskning, uddannelse og erhvervsliv. Alle partier på nær Venstre står bag aftalen.
Tre studerende vinder 40.000 kroner for bedste specialer om rigsfællesskabet 2021
Publiceringsdato 29. november 2021 For andet år i træk afholdes en specialekonkurrence om rigsfællesskabet, som skal øge kendskabet til rigsfællesskabet, især blandt unge. Tre glade specialeforfattere er d. 29. november blevet hædret på Grønland, Færøerne og Danmark ved en fælles, virtuel prisoverrækkelse.
Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer ny koncernstrategi
Publiceringsdato 18. november 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriets nye koncernstrategi skal sætte retning for koncernens arbejde de kommende år.
Er det en god idé at søge EUopSTART-tilskud?
Publiceringsdato 04. november 2021 Det spørgsmål er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ved at undersøge. Derfor har alle, der i 2018, 2019 og 2020 fik et EUopSTART-tilskud, modtaget et spørgeskema om EUopSTART. Undersøgelsen skal belyse ordningens effekt på modtagernes deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation.
Royalt innovationsbesøg i München
Publiceringsdato 03. november 2021 I forbindelse med H.M. Dronningens besøg i München er Innovation Centre Denmark (ICDK) vært for et netværksværksarrangement med fokus på forskning og innovation. Det sker fredag den 12. november i det nyåbnede entreprenørskabscenter Munich Urban Colab.
29,7 millioner kroner til praksisnær uddannelsesforskning
Publiceringsdato 02. november 2021 Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har netop uddelt 12 ph.d.-stipendier til forskning, der skal styrke læreruddannelsen og folkeskolen.
Forskningen peger på positive effekter af Godkendt Teknologisk Service
Publiceringsdato 21. oktober 2021 Center for Forskningsanalyse (CFA), Aarhus Universitet, har gennemgået 69 danske og udenlandske undersøgelser af virksomheders samarbejde med GTS-lignende organisationer.
Dansk rumsucces fortsætter
Publiceringsdato 14. oktober 2021 Gode forskningsresultater ligger til grund for, at det danske rumobservatorium ASIM nu får forlænget sit ophold på den internationale rumstation ISS til 2025. ASIM blev installeret på en udvendig platform på ISS i april 2018 og har siden bidraget med klima- og vejrobservatorier.
Kortlægning viser markant grøn forskningsindsats
Publiceringsdato 29. september 2021 2020 var et godt år for grøn forskning i Danmark. En ny kortlægning af fordelingen af grønne forskningsmidler i 2020 viser, at der i alt er fordelt 4,4 milliarder kroner i 2020 fra både offentlige fonde, private fonde og EU.
Fremragende undervisere bliver fejret og hyldet med Undervisningsprisen
Publiceringsdato 26. september 2021 H.K.H Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen uddeler Undervisningsprisen til Danmarks dygtigste undervisere. Underviserne modtager i alt 3,5 millioner kroner og bliver hyldet for deres evne til at inddrage, inspirere og pirre nysgerrigheden hos de studerende.
Danmarks Frie Forskningsfond får nye bestyrelsesmedlemmer
Publiceringsdato 15. september 2021 Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har udpeget professorerne Nanna Mik-Meyer, Jørgen Frøkiær, Lasse Horne Kjældgaard og Lasse Rosendahl til bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond per 1. januar 2022.
Nye medlemmer af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse
Publiceringsdato 15. september 2021 Uddannelses- og Forskningsministeren har udpeget fire nye medlemmer til Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse.
Nu går arbejdet med et partnerskab for børneforskning i gang
Publiceringsdato 27. august 2021 Uddannelses- og forskningsministeren starter nu processen med at etablere et partnerskab for børneforskning med henblik på at styrke den praksisnære, pædagogiske forskning og vidensunderstøtte pædagoguddannelsen.
De første 11 partnerskaber i Horizon Europe klar til at udmønte midler
Publiceringsdato 01. juli 2021 I de første arbejdsprogrammer i Horizon Europe for 2021 og 2022 indgår 11 såkaldte partnerskaber. Hele partnerskabsområdet vil i de kommende år udmønte hver femte euro i Horizon Europe – i denne runde er fokus på bl.a. kunstig intelligens, fotonik og emissionsfri transport på veje og have.
Ny sommerskole for danske og internationale talenter i robotteknologi
Publiceringsdato 29. juni 2021 Ambitionen er at opbygge en internationalt anerkendt sommerskole og partnerskaber med verdens førende forskningsmiljøer samt at udbrede kendskabet til den danske robotklynge og tiltrække de bedste talenter til det danske robotmiljø.
Bred politisk aftale om bedre muligheder for uddannelse i hele Danmark
Publiceringsdato 25. juni 2021 Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om flere og bedre muligheder for at tage en uddannelse i hele Danmark. Som en del af aftalen indføres bl.a. et nyt regionalt taxameter og en 2030-målsætning om højere optag uden for storbyerne og lavere optag i de største byer.
147 danskere vil gerne være astronauter hos ESA
Publiceringsdato 23. juni 2021 Antallet af kvindelige ansøgere i Danmark ligger denne gang væsentligt over niveauet i 2008, da ESA sidste gang indkaldte ansøgere til astronautkorpset.
Dansk-bayersk matchmaking-workshop banede vej for EU-bevilling på robotområdet
Publiceringsdato 21. juni 2021 Et værdifuldt samarbejde kræver både tid og kræfter fra mange involverede parter, men kan i sidste ende resultere i store succeshistorier. Et matchmaking event arrangeret af det danske Innovationscenter i München og Bavarian Research Alliance startskuddet til en fælles ansøgning til Horizon 2020.
Bred aftale: 100 millioner til genstart af det gode studieliv
Publiceringsdato 17. juni 2021 Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier afsætter nu 100 mio. kr. til en genstart af det gode studieliv. Pengene skal gå til faglige og trivselsrettede aktiviteter, sårbare og udsatte studerende samt til øget vejledning. Uddannelsesinstitutionerne er klar med lokale tiltag