Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter Studerende og ansattes indflydelse på universiteternes beslutninger til debat

Studerende og ansattes indflydelse på universiteternes beslutninger til debat

Når universiteterne skal træffe vigtige beslutninger, skal studerende og ansatte inddrages. På en konference mødes studerende, ansatte og ledelser fra alle otte universiteter for at udveksle erfaringer om medbestemmelse og medinddragelse.
Kontakt
Mette Mikkelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 46
Email: memi@ufm.dk

13. maj 2014

De studerende og ansattes mulighed for at få indflydelse på væsentlige beslutninger vedrørende universiteterne skal drøftes. Derfor afholder Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med Danske Studerendes Fællesråd, Akademikerne og Danske Universiteter en konference, hvor studerende, medarbejdere og ledelser på landets otte universiteter mødes. Formålet med konferencen er, at de studerende, medarbejderne og ledelserne deler deres refleksioner og erfaringer med at blive inddraget, når vigtige beslutninger skal træffes. 

Konferencen finder sted den 15. maj på Københavns Universitet og er et led i Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på bestemmelserne om medbestemmelse og medinddragelse i Universitetsloven af 2011.

Forud for konferencen har Styrelsen for Videregående Uddannelser igangsat en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte og studerende ved de danske universiteter om oplevelsen af medbestemmelse og medinddragelse. Undersøgelsen er foretaget af Epinion for Uddannelses- og Forskningsministeriet og er suppleret af fokusgruppeinterview med ansatte og studerende.

Interesserede kan fortsat give input til opfølgningen eller finde oplysninger om opfølgningen:

Senest opdateret 15. august 2019