Om universiteterne

Universiteterne udbyder forskningsbaserede, længere videregående uddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Derudover står universiteterne for langt størstedelen af al offentlig forskning.

Danmark har otte universiteter:

Universiteterne er statsfinansierede, selvejende institutioner med en ansat ledelse og bestyrelser med eksternt flertal.

Uddannelser ved universiteterne

Læs mere om uddannelserne ved universiteterne.

Universiteterne udbyder forskningsbaserede, længere videregående uddannelser, hvilket vil sige på bachelor-, kandidat- og ph.d.- og masteruddannelser. I et vist omfang udbyder universiteterne andre videregående uddannelser, særligt diplomingeniøruddannelser.

Universiteterne står for langt størstedelen af al offentlig forskning. Som centrale institutioner i samfundet har universiteterne desuden til opgave at deltage aktivt i udveksling af viden og kompetencer med det omgivende samfund.

Ambitionerne for det enkelte universitet udfoldes i de såkaldte udviklingskontrakter, som er en treårig aftale mellem hvert universitet og uddannelses- og forskningsministeren. Formålet med udviklingskontrakterne er at fremme universiteternes strategiske udvikling og understøtte universiteternes arbejde hermed.

Senest opdateret 18. marts 2014