Pre-Seed Innovation A/S

Pre-Seed Innovation identificerer og finansierer højteknologiske iværksætterprojekter og forskerpatenter inden for særlig informations- og kommunikationsteknologi, bio/medico teknologi samt miljøteknologi (cleantech) og nye materialer.

Innovationsmiljøet arbejder tæt sammen med investeringsfonden SEED Capital og Symbion vækstprogram Acellerace.

Pre-Seed Innovation har til huse i forskerparken Scion-DTU i Kgs. Lyngby.

Pre-Seed Innovation A/S

SCION DTU Forskerpark
Diplomvej 381 (DTU)
2800 Kgs. Lyngby                                                 Telefon: 7734 0755
Fax: 8870 8090
E-mail: info@preseedinnovation.dk

Senest opdateret 15. februar 2016