Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser

Udenlandske uddannelser og dokumentation over grænser

Her finder du vejledning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser og redskaber til at dokumentere og beskrive kvalifikationer og kompetencer både fra og til udlandet.
Computerfolk Guide til vurdering og anerkendelse       

Her finder du vejledning om vurdering og anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser

Ansøgning om vurdering af udenlandske eksamensbeviser Ansøgningsblanketter for vurdering       

Blanketter til vurdering, vejledende udtalelse eller godkendelse som lærer

Lup med globus Fakta om udenlandske uddannelser       

Læs om uddannelser og uddannelsessystemer i vores opslagsværker

Erhvervsfigurer Lovregulerede erhverv       

Erhverv, hvor man skal have autorisation eller lignende offentlig godkendelse

Paragraffer på verdenskort Meritklager       

Kvalifikationsnævnet behandler klager over afgørelser om merit og anerkendelse af realkompetence

Vurderingsmedarbejder peger på skærm Mere om anerkendelse       

Spørgsmål og svar, metoder og begreber, love og regler, statistik, internationalt samarbejde

Redskaber til dokumentation af uddannelser og kompetencer       

VærktøjskasseFind redskaber til at gøre kvalifikationer og kompetencer forståelige og sammenlignelige på tværs af grænserne: Europass Diploma Supplement og Certificate Supplement, ECTS, ECVET, kvalifikationsrammer, karakterskalaer, sprogtest m.v.

Senest opdateret 30. november 2016