Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Statistik og analyser Søgning og optag på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser 2017

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.
Kontakt
Kontorchef
Telefon: +45 72 31 79 82
E-mail: jst@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 87 37
E-mail: lvh@ufm.dk

15. marts-søgningen 2017

Per 15. marts 2017 har de videregående uddannelsesinstitutioner modtaget ansøgninger fra 56.042 unge.


 

Tal og fakta 2016

Den 30. juli 2016 har 66.439 studerende fået tilbud om en plads på en videregående uddannelse. Det er 2 pct. flere end sidste år. 

Den endelige søgning (15. marts+ 5. juli)

94.744 har søgt om optagelse i 2016.

Det endelige optag 2016

Det endelige optag i 2016 var på 64.469 nye studerende pr. 1. oktober.

Vigtige datoer for opgørelser for årets søgning og optag

Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

1. Primo april kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres.

15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.

2. 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres.

Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger pr. 5. juli og som derfor alene prøves i kvote 1.

3. 28. juli offentliggøres resultatet af optagelsen i 1. runde.

28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

4. Oktober kan resultatet af optagelsens 2.runde opgøres (det endelige optag).

Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den 30. juli afsluttes 1. runde med udsendelse af en række breve, der tilbyder optag eller giver afslag. 2. runde er den Koordinerede Tilmeldings endelige opgørelse. Mellem 1. og 2. runde vil nogle ansøgere sige nej tak til de tilbudte pladser og andre vil søge på de ledige pladser, der er efter 1. runde.

Senest opdateret 03. juni 2017