Du er her: Forside Uddannelse og institutioner Statistik og analyser Søgning og optag på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.

15. marts-søgningen 2016

Per 15. marts 2016 har de videregående uddannelsesinstitutioner modtaget ansøgninger fra 56.794 unge.

 


2015:

 

Det endelige optag 2015

Det endelige optag i 2015 var på 65.289 nye studerende pr. 1. oktober.

Tilbudt optag 2015

Den 30. juli 2015 har 65.298 studerende fået tilbud om en plads på en videregående uddannelse. Det er 2 pct. flere end sidste år.

Den endelige søgning (15. marts+5.juli)

93.924 har søgt om optagelse i 2015.

15. marts-søgningen 2015

    Per 15. marts 2015 har de videregående uddannelsesinstitutioner modtaget ansøgninger fra 55.415 unge. 

Vigtige datoer for opgørelser for årets søgning og optag

Fire gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på ufm.dk.

1. Primo april kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres.

15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.

2. 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres.

Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger pr. 5. juli og som derfor alene prøves i kvote 1.

3. 30. juli offentliggøres resultatet af optagelsen i 1. runde.

30. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

4. Oktober kan resultatet af optagelsens 2.runde opgøres (det endelige optag).

Den Koordinerede Tilmelding opgør resultatet af årets optagelse to gange. Den 30. juli afsluttes 1. runde med udsendelse af en række breve, der tilbyder optag eller giver afslag. 2. runde er den Koordinerede Tilmeldings endelige opgørelse. Mellem 1. og 2. runde vil nogle ansøgere sige nej tak til de tilbudte pladser og andre vil søge på de ledige pladser, der er efter 1. runde.

Senest opdateret 14. april 2016