Ledige pladser

Listen viser, hvor der er ledige pladser eller ledige standby-pladser efter årets optagelse. Listen offentliggøres den 28. juli 2017 og bliver løbende opdateret af uddannelsesstederne.

Hvert år, når optagelsen til de videregående uddannelser er afsluttet, er der uddannelser, der har ledige studiepladser. Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge optagelse på en ledig studieplads.

Der kan være ledige studiepladser på den samme uddannelse, du har søgt, men på et andet uddannelsessted. Der kan også være ledige pladser på en uddannelse, der er beslægtet med den eller de uddannelser, du allerede har søgt.

Udover de ledige studiepladser, kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser, hvis der ikke var et tilstrækkeligt stort antal ansøgere, der søgte standby på uddannelsen. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Den 28. juli 2017 bliver det på denne side offentliggjort, hvilke uddannelser der har ledige pladser eller ledige standby-pladser til henholdsvis studiestart om sommeren og den efterfølgende vinter. De ledige pladser og standby-pladser besættes løbende, så du bør derfor søge hurtigst muligt. Listen over de ledige pladser opdateres løbende.

Senest opdateret 20. marts 2017