Ledige pladser

Listen viser, hvor der er ledige pladser efter årets optagelse. Listen er først aktuel fra den 30. juli 2016.
Hvert år, når optagelsen til de videregående uddannelser er afsluttet, er der uddannelser, der har ledige studiepladser. Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge optagelse på en ledig studieplads.

Der kan være ledige studiepladser på den samme uddannelse, du allerede har søgt, men på et andet uddannelsessted. Der kan også være ledige pladser på en uddannelse, der er beslægtet med den eller de uddannelser, du allerede har søgt. Nogle uddannelser har studiestart om vinteren i januar/februar.
Senest opdateret 30. maj 2016