Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2013 Danmarks Forskningspolitiske Råd afholder konference: Fra forskning til forandring

Danmarks Forskningspolitiske Råd afholder konference: Fra forskning til forandring

Danmarks Forskningspolitiske Råd afholder d. 9. oktober 2013 konferencen "Fra Forskning til forandring", der sætter fokus på universiteternes vidensudveksling med omverdenen
Kontakt
Karin Kjær Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 37
Email: kkm@ufm.dk

Tid og sted

09. oktober 2013 fra kl. 08:30 til 13:00

 Danmarks Forskningspolitiske Råds grafik 2013

I 2013 stiller Danmarks Forskningspolitiske Råd skarpt på universiteternes vidensudveksling med det omkringliggende samfund. I dag er vi ikke gode nok til at få omsat forskningens resultater til innovation, vækst og velstand. Vi skal blive bedre, fordi det er grundlæggende i forhold til at sikre fremtidens Danmark.

Fra forskning til forandring

Danmarks Forskningspolitiske Råd ønsker at sætte fokus på, hvordan universiteternes vidensudveksling med samfundet fungerer og er koblet til forskningen og den forskningsbaserede uddannelse. Hvordan styrker vi kvaliteten og omfanget af udvekslingsaktiviteterne og bliver endnu bedre til at få forskningens resultater kanaliseret ud i de dele af samfundet, hvor den bedst kan gøre gavn?

På konferencen vil der særligt være fokus på:

  • Forskningens rolle i forhold til oplysning og dannelse i samfundet
  • Forskningens samspil med vækst og innovation
  • Forskningen og innovation i den offentlige sektor

Det værdiskabende universitet

Danmarks Forskningspolitiske Råd har både i 2011 og 2012 sat fokus på ’det værdiskabende universitet’. Rådets udgangspunkt er, at vi i Danmark kan blive endnu bedre til at anvende forskningsbaseret viden til at skabe værdi i samfundet  ved at bruge den som afsæt for løsning af komplekse samfundsproblemer og udvikling af nye og bedre processer, produkter og services i den private og offentlige sektor og til at styrke samfundet som helhed. I 2012 satte rådet særligt fokus på behovet for en bedre kobling mellem forskningen og den forskningsbaserede uddannelse.

Hvor og hvornår

Danmarks Forskningspolitiske Råd inviterer en bred gruppe af interessenter til at deltage, når vidensudveksling mellem universiteterne og det øvrige samfund sættes til debat, herunder politikere, universiteter, virksomheder, råd og fonde.

Konferencen finder sted onsdag den 9. oktober 2013 kl. 8.30 – 13.00 på Axelborg, Vesterbrogade 4A, København V.

Tilmelding

Der har været stor interesse for konferencen. Der er pt. lukket for tilmelding, men du kan komme på venteliste ved at sende en e-mail til dfr@fi.dk

 

Senest opdateret 15. august 2019