Gå til indhold

København: Informationsmøde om tilskud til voksenuddannelsesprojekter i EU og Norden

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer repræsentanter fra alle organisationer, som arbejder med voksenlæring og folkeoplysning, til informationsmøde om mulighederne for at søge tilskud til europæiske såvel som nordiske projekter igennem Erasmus + og Nordplus Voksen.
 • Tid og sted
 • Hvornår 01. december 2014 fra 10:00 til 15:30
 • Hvor Københavns Tekniske Skole – Afdeling Frederiksberg, Festsalen
  Julius Thomsens Gade 5 - 1974 Frederiksberg C

Hvem henvender informationsmødet sig til?

Arbejder du med undervisning og læring for voksne, og kunne du tænke dig at styrke den europæiske dimension i dit arbejde og i din organisation?
Så bør du undersøge dine muligheder for at søge tilskud til internationale projekter igennem Erasmus+ og Nordplus Voksen.

Informationsmøderne er både rettet mod den erfarne projektholder og dig, som er helt ny i europæisk og nordisk samarbejde.

Hvad får du ud af at deltage på informationsmødet?

Mødets hensigt er at give dig og din organisation grundlag for at kunne gå videre med at udarbejde en ansøgning om tilskud.

På mødet vil erfarne rådgivere fortælle om de muligheder for projektarbejde og tilskud, som findes for voksenlæring og folkeoplysningen i de to programmer; det europæiske Erasmus+ og det nordiske Nordplus.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, og vi byder på morgenmad, frokost, kaffe og the undervejs.Tilmeldingsfristen er den 26. november 2014.


Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Efteruddannelse og undervisningsophold: Organisationer som arbejder med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning kan få tilskud til at sende medarbejdere på f.eks. kurser, studiebesøg eller undervisningsophold, herunder:

 • Kursusdeltagelse eller forløb med besøg hos en eller flere organisationer i andre europæiske lande
 • Undervisningsophold, fx som gæsteunderviser
 • Deltagelse i konferencer og workshops med et klart europæisk perspektiv.

Strategiske partnerskaber: Organisationer kan søge tilskud til at indgå et strategisk partnerskab på tværs af sektorer og organisationstyper. Formålet er at udvikle, udveksle og teste god praksis til gavn for almen voksenuddannelse og folkeoplysning i Europa.

Erasmus+ dækker alle uddannelsessektorer og giver vide muligheder for at komme på efteruddannelse i udlandet og lave internationale udvekslinger og udviklingsprojekter. Der er tilbud målrettet de forskellige sektorer, men programmet åbner også op for projekter på tværs af sektorer og organisationstyper.

I forhold til tidligere programmer, giver Erasmus+ mulighed for samarbejde mellem en meget bredere vifte af organisationer og institutioner.

Nordplus Voksen

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse.
Der er ca. 8 millioner kroner til rådighed hvert år.

Nordplus Voksen har som formål at styrke voksnes nøglekompetencer og anerkendelsen af voksnes uformelle og ikke-formelle læring, støtte voksenuddannelsen i at imødekomme det moderne medborgerskabs udfordringer og at styrke samspillet mellem voksenuddannelse og arbejdsliv.

 • Læs mere om aktiviteterne under Nordplus Voksen og dine muligheder i programmet

 • Program

  Kl. 10.00 – 10.30 Morgenmad

  Kl. 10.30 – 12.30 Nordplus Voksen
  Du vil kunne høre om aktiviteterne under Nordplus Voksen og dine muligheder for at søge inden for følgende kategorier:

  Forberedende besøg
  Udveksling af kursister
  Udveksling af undervisere
  Netværk og projekter

 • Kl. 12.30 – 13.30 Frokost

  Kl. 13.30 – 15.30 Erasmus+ Voksen
  Du vil modtage information om EU’s prioriteter på området, om de praktiske detaljer i den enkelte tilskudssammensætning, om hvem der kan ansøge, hvem du kan samarbejde med og hvilke krav, der er til afrapportering.

 • Kontakt:

  Christina Birgitte Andersen, cbi@uds.dk
  Frederik Carsten Pedersen, fiks@uds.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021