Gå til indhold

Konference om medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne

Uddannelses‐ og Forskningsministeriet inviterer sammen med Danske Universiteter, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd til en konference om medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne.
  • Tid og sted
  • Hvornår 15. maj 2014

Københavns Universitet, Bygning 35, Gammeltoftgade 13, København K .

Medbestemmelse og medinddragelse er en vigtig del af universiteternes indre liv, hvor studerende og ansatte er involveret i og har indflydelse på væsentlige beslutninger vedrørende universitetets virksomhed.
Medbestemmelse og medinddragelse er formelt fastsat i universitetsloven, men de samme formelle rammer kan udfyldes og suppleres på mange forskellige måder. Der er ikke én løsning, der passer til alle institutioner.

Det følger af loven, at uddannelses- og forskningsministeren i 2014 skal følge op på, om universiteterne i tilstrækkelig grad sikrer de studerende og ansatte medbestemmelse på universitetet. Konferencen er en del af denne opfølgning.

Formålet med konferencen er, at studerende, medarbejdere og ledelser på de otte universiteter mødes og deler perspektiver og refleksioner i forhold til medbestemmelse og medinddragelse.

Forud for konferencen har Styrelsen for Videregående Uddannelser gennemført en undersøgelse blandt studerende og ansatte om oplevelsen af medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne. Hovedlinjerne fra undersøgelsen vil blive præsenteret på konferencen. På konferencen vil det bl.a. være muligt at udveksle erfaringer om medbestemmelsen på universiteterne og få inspiration til, hvordan man kan gøre det bedre og/eller anderledes på ens egen institution.

Kontakt

Mette Mikkelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 46
Email: memi@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019