Gå til indhold

Mønsterbryderdag

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen inviterer sammen med sit mønsterbryderkorps til en eftermiddag i idégenereringens tegn
  • Tid og sted
  • Hvornår 29. september 2014 fra 14:00 til 18:00
  • Hvor KEA Nørrebro Campus, København

KEA Nørrebro Campus
Guldbergsgade 29N
2200 København N

Formelt er der lige adgang og gode rammer for, at alle dygtige unge kan tage en videregående uddannelse, men i praksis er vejen meget længere for nogle unge. Der er nemlig store forskelle på, hvorvidt den enkelte unge opnår en videregående uddannelse, alt efter, hvor i landet, vi er og i hvilken familie den unge, er vokset op.

Det skal vi gøre bedre. Uddannelses- og forskningsministeren ønsker flere gode ideer til, hvordan vi kan skabe flere mønsterbrydere ved at styrke indsatsen for social mobilitet igennem uddannelserne.

Derfor inviteres til en idégenereringsdag, hvor der vil være lejlighed til en bred debat om, hvad der skal til for, at vi kan forandre og forbedre indsatsen.

Alle med holdninger og vilje til at forandre inviteres til at deltage - eksperter, praktikere, uddannelsesinstitutioner, interessenter, politikere, meningsdannere, studerende, mønsterbrydere, forældre, dem, der selv har haft en kringlet vej igennem uddannelserne, og andre der brænder for sagen. Formålet med dagen er sammen at skabe ideer og resultater – fra tale til handling.

Dagen vil præsentere ny status og perspektiver på området, samt give mulighed for aktiv deltagelse og god dialog mellem de parter, der kan og ønsker at bidrage til en styrket indsats på området.

Program

Programmet vil bl.a. omfatte:

  • Velkomst ved uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen
  • Interviewsession: Hvordan ser det ud i dag på de videregående uddannelsesinstitutioner?
  • Perspektiver fra Mønsterbryderkorpset
  • Idégenerering i gruppediskussioner.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, da antallet af pladser er begrænset.

Der er nu lukket for tilmelding

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. oktober 2021