Gå til indhold

Konference: Dansk voksenlæring - hvad kan vi lære af Europa, og hvad kan Europa lære af os?

Hvad kan den danske sektor for voksenuddannelse og folkeoplysning lære af Europa, og hvad kan Europa lære af os? Kom til en inspirerende dag med debat og faglige oplæg om emnet og hør om dine kollegers erfaring med europæisk samarbejde. Deltagelse er gratis.
 • Konference: Dansk voksenlæring - hvad kan vi lære af Europa, og hvad kan Europa lære af os?
 • 2015-11-20T09:00:00+01:00
 • 2015-11-20T15:30:00+01:00
 • Hvad kan den danske sektor for voksenuddannelse og folkeoplysning lære af Europa, og hvad kan Europa lære af os? Kom til en inspirerende dag med debat og faglige oplæg om emnet og hør om dine kollegers erfaring med europæisk samarbejde. Deltagelse er gratis.
 • Tid og sted
 • Hvornår 20. november 2015 fra 09:00 til 15:30
 • Hvor Hotel Scandic Sydhavnen
  Sydhavns Plads 15
  2450 København

Fredag den 20. november 2015 slås dørene op til konference om betydningen af internationalt samarbejde for den fortsatte udvikling af den danske sektor for voksenuddannelse og folkeoplysning.

Deltagelse er gratis.

Vi indbyder dig til en fagligt inspirerende dag

Dagen giver dig, som beskæftiger dig med voksenuddannelse, voksenundervisning eller voksenlæring, inspiration og inputs til, hvordan du fra Europa kan hente viden og kompetencer hjem til din organisation og dit daglige arbejde.

Vi indbyder dig til en spændende dag med faglig inspiration og viden om de muligheder, der findes for at styrke sine egne kompetencer og sin organisations faglighed og konkurrenceevne gennem samarbejdsprojekter og faglig sparring på tværs af Europas grænser - hvad enten du er underviser, projektkonsulent, leder, ildsjæl eller på anden måde beskæftiger dig med voksenundervisning og læring for voksne.

Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med læring for voksne – formel, uformel som ikke-formel læring – herunder eksempelvis udbydere af voksenundervisning, folkeoplysende foreninger, paraplyorganisationer inden for sektoren, frivillighedsorganisationer, forskere og embedsmænd.

Tilmelding til konferencen

Konferencen afholdes fredag den 20. november 2015 kl. 10:00 - 15:30 og afsluttes med en reception.
Der vil være indregistrering fra kl. 9:00.

Deltagelse er gratis.

Program

09:00 – 10:00: Ankomst og registrering.

10:00 – 10:15: Velkomst og præsentation af dagens program.

10:15 – 10:45: Åbningstale v/ uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

10:45 – 11:30: Paneldebat: Hvad kan den danske institutioner og organisationer lære af Europa, og hvad kan Europa lære af os? Om betydningen af international videndeling i sektoren.
Paneldeltagere:

 • Ole Christian Madsen – Konsulent, Center for Frivilligt Socialt arbejde.
 • Per Paludan Hansen – Bestyrelsesformand, Dansk Folkeoplysnings Samråd.
 • Henning Salling Olesen – Professor, RUC.
 • Peter Zinckernagel – Næstformand, VUC lederforening.´

11:30 – 12:00: Præsentation af den europæiske agenda for voksnes læring v/ Martina Ni-Cheallaigh, Policy Officer for Adult Learning ,Europa-Kommissionen (video).

12:00 – 13:00: Frokost

13:00 – 13:30: Oplæg om EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) v/ Christina Birgitte Andersen og Jesper Christian Pedersen, Styrelsen for Videregående Uddannelser.

13:30 – 14:00: Besøg på markedspladsen med informationsstande om Erasmus+, EPALE, Euroguidance, Nordplus Voksen, Europass.

14:00 – 15:00: Præsentation af tre cases med spørgsmål fra salen: Om internationale voksenlæringsprojekter i tre danske organisationer.

 • Studieskolen: Om at udarbejde en strategisk tilgang til internationalisering.
 • Permakultur Danmark: Om behovet for at hente kompetencer hjem til egen organisation fra Europa.
 • Cirkus Tværs: Om at skabe fælles europæiske uddannelsesrammer.

15:00 – 15:20: Afslutningstale v/ kulturminister Bertel Haarder: Om den danske folkeoplysningstradition: Hvad kan den danske tradition give videre til Europa?

15:20 – 15:30: Opsamling og afslutning.

15:30 - 16:30: Reception. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. juli 2024