Gå til indhold

Faglige eksperter søges til international konference om skolers rolle i forhold til integration

Konferencen "Migration - Integration. Schools manage diversity!" afholdes den 23. - 24. maj 2016 i Tyskland. Styrelsen for Videregående Uddannelser søger danske deltagere med faglig viden om sammenhængen mellem integration og skole til at deltage i konferencen.
  • Tid og sted
  • Hvornår 23. maj 2016 til 24. maj 2016

Indhold

Integrationen af flygtningebørn er en stor udfordring for skolesystemer på tværs af Europa. Mange lærere skal håndtere nye pædagogiske og didaktiske udfordringer og overvejelser i undervisningen af flygtninge. Skoler skal udover skabe de sociale og kulturelle forudsætninger, som bidrager til en succesfuld integration. I det omkringliggende samfund spiller skolerne ofte en rolle i forhold til at promovere tolerance og interkulturelle kompetencer.

Konferencen lægger op til dialog om erfaringer i forskellige europæiske lande og ser nærmere på, hvordan man kan udnytte resultater fra internationale udvekslingsprogrammer på skoleområdet til at fremme integrationen af unge flygtninge.

Konferencen vil berøre følgende temaer:

  • Interkulturel skoleudvikling og pædagogiske koncepter for diversitet i skolen.
  • Promoveringen af interkulturelle og interreligiøse kompetencer, tolerance og demokratiske værdier.
  • Sprogindlæring i en flersproget kontekst
  • Erhvervsuddannelser og forberedelse til arbejdsmarkedet.

Konferencen arrangeres af Kultusminister Konferenz, som er en sammenslutning af undervisnings- og kulturministre fra alle tyske delstater.

Bidrage til debatten

Styrelsen for Videregående Uddannelser søger deltagere med faglig viden inden for området integration og uddannelse, som kan deltage på konferencen. Der er afsat tre pladser til danske deltagere. Det samlede deltagerantal forventes at blive 250.

Deltagerne kommer fra enten forsknings- eller praksisområdet og har specifik og omfattende viden om uddannelsessystemets møde med flygtninge og indvandrere. En deltager kan således både være en projektkoordinator fra en organisation, skole eller institution, som arbejder med området i praksis, eller vedkommende kan forske inden for området. 

Program og praktiske detaljer

Du finder programmet for konferencen i nedenstående link:

De tyske arrangører betaler for kost og logi, mens deltagerne eller deres institutioner selv skal afholde omkostninger til rejse.

Interesserede skal kontakte Styrelsen for Videregående Uddannelser for tilmelding. Der er frist for tilmelding den 8. april 2016.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021