Gå til indhold

Forskningskonference 2016: Når internationalisering fører til excellent forskning

Den 2. november 2016 er Det Frie Forskningsråd vært ved en konference om internationalisering og excellence i forskningen med fokus på de faktorer, der skaber excellent forskning og styrker forskernes mobilitet og karriere internationalt.
  • Tid og sted
  • Hvornår 02. november 2016 fra 13:00 til 17:15
  • Hvor Axelborgsalen, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Internationalisering af dansk forskning er en vigtig parameter for fortsat at være blandt de bedste på verdensplan.

Men der er fortsat for lidt viden om, hvordan internationalisering af dansk forskning skaber excellence.

Konferencen har fokus på international mobilitet som en positiv faktor for forskeres karrierer, idet miljøskift giver kendskab til et bredere spektrum af viden og metoder. Ligeledes associeres international mobilitet ofte med bedre adgang til forskningsfinansiering. Desuden viser bibliometriske studier, at publikationer baseret på internationale samforfatterskaber i gennemsnit har et højere antal citationer end nationalt baserede publikationer, ligesom det er vist, at internationalt orienterede forskere ofte har høj produktivitet.

I det lys kan der opstilles en hypotese om, at ’succesfulde’ forskere generelt er mere internationalt orienterede end resten af forskerpopulationen. Men holder hypotesen på tværs af faglige skel, alder, køn osv.?

En vigtig målsætning for Det Frie Forskningsråd er at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning. Målet er at sikre, at de bedste danske forskere og forskergrupper får mulighed for at koordinere og udvikle deres forskningssamarbejde på tværs af landegrænser.

På konferencen vil de forskningspolitiske ordførere og centrale interessenter debattere internationaliseringens betydning for danske forskningsresultater i den absolutte verdenselite. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs indleder konferencen.

Følg konferencen på twitter #interforsk16

Konferencen er for inviterede deltagere.

Yderligere oplysninger

Bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, Det Frie Forskningsråd, Telefon: 3011 5340, E-mail: pmc@ps.au.dk

Kontakt

Jesper Risom
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 22
Email: jspr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere