Gå til indhold

Invitation: Bliv innovativ med Sydtyskland

Bliv inspireret af Bayerns erhvervsudvikling og mød tre tyske sektoreksperter med unik viden om, hvordan danske virksomheder kommer ind på det sydtyske marked. Alle er velkomne.
  • Tid og sted
  • Hvornår 22. november 2016 fra 13:30 til 17:00
  • Hvor Syddansk Universitet, SDU Cortex-Lab (Videnbyen), Cortex Park 26, 5230 Odense M

Tirsdag den 22. november 2016 afholder Innovation Centre Denmark München, Region Syddanmark og Syddansk Universitet en inspirations-workshop under temaet "Stærke, regionale innovationssystemer i Sydtyskland samt danske muligheder". Denne workshop er en unik mulighed for at høre mere om det sydtyske marked, de innovative forsknings- og udviklingsmiljøer og industrielle miljøer i Bayern. Workshoppen fokuser på tre erhvervsudviklingsområder i Sydtyskland: CleanTech og energi, Life Science og sundhed, gaming og design samt Industri 4.0 og Innovativ produktion.

Danmark kan lære af Sydtyskland, som har udviklet sig til et stærkt innovativt miljø med høj vækst og internationalt orienterede klynger, der bl.a. er kendetegnet ved et stærkt samarbejde mellem videninstitutioner, virksomheder og offentlige miljøer. Workshoppen vil give en introduktion til Sydtyskland som et attraktivt og innovativt marked, hvor der er gode muligheder for danske virksomheder indenfor de tre udvalgte sektorer: CleanTech og energi, Life Science og sundhed, samt gaming, design og entertainment, og Industri 4.0/ Innovativ produktion. Tyskland er Europæisk frontrunner inden for Industri 4.0, og der er flere interessante Industrie 4.0 virksomheder og innovationsmiljøer i Sydtyskland. I Danmark arbejdes der flere steder aktivt med disse forretningsområder med henblik på at styrke økosystemer og klyngeudviklingen.

Tre sydtyske eksperter er inviteret til at holde oplæg om disse forretningsområder, samt bidrage til at identificere mulige partnere og forretningsmuligheder for danske virksomheder. Der vil være god mulighed for at gå i dialog med de tyske sektoreksperter og lære mere om, hvordan man bedst hjælper danske virksomheder ind på markedet med diskussion og videndeling.

Innovation Centre Denmark, München er en af de syv danske innovationscentre, der er placeret rundt i verden. Innovationscentrene er etableret i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, Eksportrådet og Udenrigsministeriet. Centrene har til opgave at bistå danske virksomheder og forskningsinstitutioner med adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi, kapital og markeder. Til workshoppen vil innovationscentret i München fortælle om, hvordan de kan hjælpe danske virksomheder med at få adgang til Sydtyskland. Det kan være ved f.eks. at hjælpe dem til samarbejde og partnere og ved at vise, hvad man skal være opmærksom på som dansk virksomhed, når man vil operere syd for grænsen.

Tilmelding

Tilmelding skal ske ved henvendelse til innovationsattaché Emilie Normann, Innovation Centre Denmark, München, e-mail: eminor@um.dk, tlf.: +49 1713096314 eller til Björn Snorri Gudmundsson Bøg, Regional Udvikling, Vækstforum, Erhvervsudvikling og Funding, Region Syddanmark, e-mail: bsgb@rsyd.dk, tlf.: 29 20 17 52.

Frist for tilmelding er fredag den 18. november 2016.

Program

Kl. 13.30-13.40: Velkomst v. Michael Evan Goodsite, Koncerndirektør Region Syd-danmark og Emilie Normann, Innovationsattaché ICDK, München

Kl. 13.40-13.50: Introduktion til Videnbyen: SDU Cortex-Lab introducerer os til bygningens formål og muligheder for innovative studerende og virksomheder

Kl. 13.50-14.20: Præsentation af økosystem og muligheder: Lars Svane Hansen, Konsul, ICDK München, præsenterer anbefalinger og key findings fra ny analyse af innovative økosystemer i Bayern, med fokus på dansk-tyske læringsmuligheder. ICDK vil fortælle om, hvordan de kan støtte danske virksomheder og klynger til tættere samarbejde med tyske partnere, og hjælpe dem ind på det sydtyske marked

Kl. 14.20-14.30: Pause

Kl. 14.30-16.00: Debat med sydtyske sektoreksperter om det sydtyske mar-ked: cases og sektorfokus præsenteres af de tre sektoreksperter fra Bayern:

  • CleanTech og energi: Dr. Alexander Buchele, Managing Director Energie Campus Nürnberg
  • Life Science og sundhed: Dr. Steffen Schmidt, Medical Valley, Er-langen (spitzen cluster)
  • Gaming, design og entertainment: Aline-Florence Buttkereit, MedienNetzwerk Bayern

Kl. 16.00-16.20 Afrunding: Hvad lærte vi og er der potentialer for tættere samar-bejde med ICDK i München og det sydtyske marked?

Kl. 16.20-17.00 Forfriskninger og netværk: startes med en rundvisning i Viden-byen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019