Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2016 Seminar om udenlandske adgangsgivende eksaminer

Seminar om udenlandske adgangsgivende eksaminer

For studieadministrative medarbejdere ved de videregående uddannelsesinstitutioner
Kontakt
Kari Boe Gad
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 72
Email: KBG@ufm.dk
Dorthe Eeg Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 66
Email: depe@ufm.dk

Tid og sted

11. marts 2016 fra kl. 09:30 til 15:30
Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 4. sal, 1366 København K

Invitation

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til det årlige seminar om vurdering af udenlandske adgangsgivende eksaminer. Seminaret henvender sig til jer, der arbejder med optag af ansøgere med udenlandske eksaminer.

Formiddagen byder på en række oplæg om danskuddannelse, danskundervisning og suppleringsmuligheder i form af GIF, så I bliver klædt på til at vejlede jeres kommende ansøgere om disse muligheder. Vi runder formiddagen af med et op-læg om flygtninge, hvor vi beskriver vores styrelses mulighed for at bistå med vurdering af uddannelsesbaggrund for flygtninge med få dokumenter.

Eftermiddagens oplæg fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Udlændingestyrelsen om regler for studieopholdstilladelse og de forskellige typer af opholdstilladelser skal tæt på jeres behov for viden. Vi beder jer derfor indsende spørgsmål på forhånd, som oplægget kan tage udgangspunkt i.

Eftermiddagen slutter af med workshops, hvor I kan tilmelde jer én af fire. På den ene workshop kan I omregne eksamensgennemsnit, så omregningen sker ens på tværs af institutionerne. En anden workshop tager fat om Syrien og Eritrea, som er nogle af de store flygtningelande i Danmark, mens I på en tredje workshop kan få en update om uddannelsesbeviser fra de baltiske lande, hvor mange ansøgere kommer fra. Endelig er der – på opfordring af universiteterne og som noget nyt – en workshop om optag på top-up-bachelor- og kandidatuddannelser for ansøgere fra Bangladesh, Indien og Pakistan.

Se det detaljerede program nedenfor.


Tilmelding

Tilmeld jer ved at skrive til Bettina Nielsen, betni@uds.dk, senest fredag den 19. februar 2016. Husk at skrive telefonnummer og e-mail-adresse på alle, hvis I tilmelder flere deltagere i én e-mail. I skal desuden i jeres tilmelding:

  1. Prioritere rækkefølgen på de fire workshops.
  2. Sende os alle jeres spørgsmål om studieopholdstilladelser og andet opholds-grundlag som for eksempel familiesammenføringer  m.v.  Vi videreformidler til SIRI og Udlændingestyrelsen.

I løbet af uge 9 bekræfter vi på e-mail jeres tilmelding til seminaret og sender de praktiske oplysninger.


Program

09.30    Ankomst, kaffe og morgenbrød

10.00    Velkommen v. Styrelsen for Videregående Uddannelser

10.05    Danskuddannelse for voksne udlændinge og studieprøven v. Gitte Østergaard Nielsen, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
10.30    Sprogundervisning og prøver for danske unge i udlandet, v. Danes Worldwide
11.10    Gymnasialt indslusningsforløb for indvandrere og flygtninge (GIF) v. Annike Kjær Hansen, Hvidovre Gymnasium & HF
11.40    Flygtninge og vejledende udtalelser, v. Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser    

12.15    Frokost

13.15    Spørgsmål og svar om opholdstilladelser v. Bodil Vingtoft, Sty-relsen for International Rekruttering og Integration, og Malene Her-mansen, Udlændingestyrelsen

13.45-15.30    Workshops
a) Regn rigtigt om – gymnasiebeviser fra Østeuropa! v. Kari Boe Gad, Styrelsen for Videregående Uddannelser
b) Optag på top-up-bachelor- og kandidatuddannelser (Bangladesh, Indien og Pakistan) v. Dorthe Eeg Pedersen og Rasmus Black, Styrelsen for Videregående Uddannelser
c) Gymnasieuddannelser i de baltiske lande: Estland, Letland og Li-tauen v. Liene Petersone og Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser
d) Syrien og Eritrea v. Raed El-Badaoui, Farah Chaykh og Julie Alisa Riisberg, Styrelsen for Videregående Uddannelser


Danskuddannelse for voksne udlændinge og studieprøven

v. Gitte Østergaard Nielsen, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Få mere at vide om blandt andet danskuddannelse i forhold til anden danskundervisning, målgrupper, prøvetidspunkter og -tilmelding samt om muligheder for at aflægge studieprøven som selvstuderende og dansk statsborger, så I bedre kan vejlede jeres ansøgere om disse spørgsmål.

Sprogundervisning og prøver for unge danske i udlandet

v. Danes Worldwide

Danes Worldwide tilbyder online-undervisning, sommerskoler og folkeskolens 9. klasseprøve for unge danske i udlandet. Hør mere om deres undervisning.

Gymnasialt indslusningsforløb for indvandrere og flygtninge (GIF)

v. Annike Kjær Hansen, Hvidovre Gymnasium & HF

Bliv klogere på optagelseskrav, indhold og gennemførelse af GIF, som er en suppleringsmulighed for nogle af de ansøgere, som har en udenlandsk gymnasial uddannelse, men som skal supplere med 1 års videregående uddannelse.

Flygtninge og vejledende udtalelser

v. Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser

Hvornår kan flygtninge få udstedt en vejledende udtalelse, og hvad er det?

Spørgsmål og svar om opholdstilladelser

v. Bodil Vingtoft, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og Malene Hermansen, Udlændingestyrelsen

Oplægget baseres på de spørgsmål, som I har sendt til Styrelsen for Videregående Uddannelser, så I får det at vide, I har brug for.

Regn rigtigt om – gymnasiebeviser fra Østeuropa!

v. Kari Boe Gad, Styrelsen for Videregående Uddannelser

Vi regner eksamensgennemsnit om fra Slovakiet, Tjekkiet, Slovenien og Rumænien og ser, om vi alle når til samme resultat.

Optag på top-up-bachelor- og kandidatuddannelser (Bangladesh, Indien og Pakistan)

v. Dorthe Eeg Pedersen og Rasmus Black, Styrelsen for Videregående Uddannelser

NYT: Arbejd med dokumenter for videregående uddannelser fra de tre lande. For jer, som har ansvar for at behandle ansøgninger om optag på top-up-bachelor- og kandidatuddannelser.

Gymnasieuddannelser i de baltiske lande – Estland, Letland og Litauen

v. Liene Petersone og Inger Bruun, Styrelsen for Videregående Uddannelser

Få opdateret din viden om gymnasieuddannelser i de baltiske lande, og bliv også skrap til at regne eksamensgennemsnit om.

Syrien og Eritrea

v. Raed El-Badaoui, Farah Chaykh og Julie Alisa Riisberg, Styrelsen for Videregående Uddannelser

De største flygtningelande i Danmark er Syrien og Eritrea. Prøv kræfter med et gymnasiedokument på arabisk fra Syrien, og lær om dokumentformatet fra Eritrea.

Senest opdateret 14. august 2019