Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2016 Workshop om national dronestrategi

Workshop om national dronestrategi

Styrelsen for Forskning og Innovation afholder workshop om national strategi for udvikling og anvendelse af droner
Kontakt
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk
Christian Kjær Monsson
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 76
Email: ckm@ufm.dk

Tid og sted

06. april 2016 fra kl. 10:00 til 15:00
Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M

Droner udgør en ny teknologiplatform med et stort praktisk og kommercielt potentiale. Hvis Danmark skal have andel i dette vækstområde, bør virksomhederne sikres de rette rammevilkår, ikke mindst i form af en relevant offentlig forsknings- og innovationsindsats.

Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder på at formulere en strategi for udvikling af droneteknologi og -anvendelse. Som led i arbejdet afholder Styrelsen for Forskning og Innovation en workshop for virksomheder, videninstitutioner, myndigheder og andre interessenter.

Der vil på workshoppen være særlig fokus på følgende dronerelaterede temaer:

  • Forskning og udvikling af relevans for droner
  • Uddannelse og kompetencer
  • Offentlig anvendelse af droner
  • Standardisering
  • Internationalisering

Arrangementet vil udgøre et vigtigt bidrag til arbejdet med dronestrategien, som forventes færdiggjort primo maj med henblik på politisk drøftelse i efteråret 2016.

Workshoppen vil bestå af plenum om formiddagen og parallelle sessioner efter frokost. Som oplæg til diskussion vil der blive præsenteret forslag til strategiske initiativer samt nye kortlægninger og analyser på droneområdet. Alle deltagere forventes at bidrage aktivt til diskussionen.

Program og konferencedokumenter

Præsentationer

Plenum

Uddannelse og kompetencer: Udbud og efterspørgsel

Internationalisering: Eksport, udenlandske investeringer og vidensamarbejde

Standardisering: Fremme af udvikling og afsætning af danske droneløsninger

Offentlig anvendelse af droner: Opgavevaretagelse og innovation

Senest opdateret 24. juli 2020