Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2016 Workshop om national køreplan for det europæiske forskningsrum

Workshop om national køreplan for det europæiske forskningsrum

Styrelsen for Forskning og Innovation inviterer interesserede aktører til en workshop, som skal kickstarte arbejdet med en national køreplan for det europæiske forskningsrum (ERA) 2016-2020. Kom og giv dit besyv med på workshoppen om den kommende danske ERA-plan den 27. januar 2016 i København.

Tid og sted

27. januar 2016 fra kl. 13:30 til 16:00
Styrelsen for Forskning og Innovation, Kantinen, Bredgade 40, 1260 København K.

Tidsplanen for den danske ERA-køreplan

På europæisk plan er der udarbejdet en ERA-køreplan for 2015-2020, som er en overordnet strategisk ramme for udviklingen af ERA de kommende år. For at sikre forankring og fremdrift forventes EU-medlemsstaterne senest medio 2016 at udarbejde selvstændige nationale køreplaner for implementeringen af initiativerne i den samlede, europæiske køreplan.

De syv udvalgte områder i ERA-planen

ERA-køreplanen rummer udvalgte ERA-indsatsområder (se nedenfor), som vil få særlig bevågenhed fremadrettet, men er formuleret på en måde, så EU-medlemsstaterne kan tage hensyn til nationale forhold inden for forskning og innovation.

Danmark er generelt langt fremme med implementeringen af ERA, herunder også indsatsområderne i køreplanen, men køreplanen handler i høj grad også om at sætte en fremadrettet dagsorden, at medlemslandene kan inspirere hinanden og at løfte standarden i hele EU.

De syv udvalgte ERA-indsatsområder er:

  1. Mere effektive nationale forskningssystemer
  2. Optimalt tværnationalt samarbejde og konkurrence
  3. Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur
  4. Et frit arbejdsmarked for forskere
  5. Ligestilling mellem kønnene samt integration af ligestillingsaspekter inden for forskning
  6. Optimal formidling af, adgang til og overførsel af videnskabelige data
  7. Internationalt samarbejde inden for forskning og innovation.

Målgruppe

Workshoppen er rettet mod sagsbehandlere eller eksperter inden for et af de syv udvalgte indsatsområder i ERA. Du kan være ansat på for eksempel et universitet, et GTS, en fond, en brancheorganisation eller i en privat virksomhed.

Program for workshoppen

Workshoppen vil begynde med et fælles overblik over ERA-arbejdet og rammerne for udarbejdelsen af de nationale ERA-køreplaner. Herefter vil deltagerne blive bedt om at deltage i en nærmere drøftelse af én af de syv indsatsområder og få mulighed for at bidrage til det samlede billede af de initiativer, der allerede tages, eller som er i støbeskeen, og som kunne være relevante at nævne i en national ERA-køreplan.

Der vil desuden være mulighed for at bidrage med skriftlige indspil efter workshoppen. Den samlede nationale køreplan forventes udsendt i høring til workshopdeltagerne efterfølgende.

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding. 

Læs mere

Senest opdateret 15. august 2019