Gå til indhold

Konference om reproducerbarhed i forskning

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Københavns Universitet inviterer til konference om reproducerbarhed i forskning og de forbundne udfordringerne, som forskningssamfundet står overfor.
  • Tid og sted
  • Hvornår 15. november 2017 fra 09:00 til 15:30
  • Hvor Festsalen, Københavns Universitet, Frue Plads 4, 1168 Købehavn K

Forskere, redaktører og andre centrale aktører på forskningsområdet har gennem en årrække udtrykt stigende bekymring for, om forskningen befinder sig i en reproduceringskrise. Bekymringen er affødt af, at en række studier inden for forskellige videnskabelige discipliner ikke kan efterprøves og verificeres. Dette berører centrale elementer i forhold til forskningens troværdighed, som har stor betydning for opfattelsen af forskning i dagens samfund, hvor samfundsudviklingen generelt, globale velfærdsinitiativer og politiske beslutninger i høj grad bygger på resultater fra den globale forskning.

Det er derfor vigtigt med et fokus på udvikling og gennemførelse af initiativer, der understøtter forskningens reproducerbarhed. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Københavns Universitet inviterer derfor alle interesserede parter til en konference i København, hvor profilerede internationale forskere og nationale repræsentanter vil dele deres syn på disse vigtige forhold, som forhåbentligt kan være med til at sætte retning for udviklingen.

Sprog, program og tilmelding

Konferencen afholdes på engelsk, og du kan læse mere om arrangementet i invitationen, der også indeholder et foreløbigt program for dagen:

Registrering til konferencen skal ske via nedenstående link inden 5. november 2017 kl. 12.00. Der er begrænset deltagerantal, så vi opfordrer interesserede til at tilmelde sig hurtigst muligt.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019