Gå til indhold

Aarhus: Lancering af det nye Nordplus program 2018-2022

Vil din institution høre mere om tilskud og aktiviteter i det nye Nordplus program? Vi inviterer til lanceringsarrangement i Aarhus den 22. november 2017.
 • Tid og sted
 • Hvornår 22. november 2017 fra 15:00 til 18:00
 • Hvor Aarhus Universitet
  Jens Chr. Skous Vej 4
  Bygning 1481 Nobelparken
  8000 Aarhus C

Torsdag den 2. november 2017 vedtager Nordisk Råd det længe ventede Nordplus program for perioden 2018-2022.

I den anledning inviterer programkontoret i Styrelsen for Forskning og Uddannelse til en række lanceringsarrangementer, der både sætter spot på de nye elementer i Nordplus og giver en grundlæggende indføring i programmerne Junior, Voksen, Nordens Sprog, Videregående og Horisontal.

Hvem henvender arrangementerne sig til?

Arrangementerne henvender sig til alle potentielle ansøgerorganisationer til Nordplus inden for hele uddannelsesområdet. Du kan være lærer, leder eller pædagog i en uddannelsesinstitution, eller du kan være ansat i en organisation, der er aktiv inden for uddannelse, eksempelvis en kommune, en virksomhed eller en frivillig organisation.

Hvad får du ud af at deltage?

Formålet med arrangementet er at informere om nye elementer i Nordplus såvel som at give en mere generel indføring i Nordplus programmerne helt generelt. Du vil også få en introduktion til de to tværgående programmer Nordplus Nordens Sprog og Nordplus Horisontal.

Du har efterfølgende mulighed for at vælge i mellem to sektorrettede workshops med fokus på hhv. Nordplus Junior for grundskoler og ungdomsuddannelser og Nordplus Voksen for voksenuddannelse og læring.  Der vil også være mulighed for at få information og rådgivning om Nordplus Videregående. 

Du skal gerne gå fra mødet med et overblik over Nordplus overordnede rammer samt aktiviteter, samarbejdsformer og muligheder for tilskud inden for de enkelte programmer.

Afslutningsvis kan du få vejledning om de forskellige Nordplus programmer og møde erfarne projektholdere og kolleger fra andre sektorer og uddannelsesinstitutioner.

Program

15:00 Ankomst og kaffe/te/vand og snacks
15:15

Velkomst ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Præsentation af ny programperiode: nye elementer i Nordplus og overordnede rammer i Nordplus

Præsentation af Nordplus Nordens Sprog og Nordplus Horisontal
16:00

To parallelle workshops:

Muligheder for tilskud gennem Nordplus Junior

Muligheder for tilskud gennem Nordplus Voksen

Dertil mulighed for at få information og rådgivning om Nordplus Videregående. 

17:00

Reception og buffet

 • Informationsstande
 • Dialog om projektideer med Nordplus rådgivere  
 • Mød en erfaren projektholder

Tilmelding

Deltagelse er gratis, og vi byder på kaffe og kage undervejs og en buffet afslutningsvis.

Der er pt. ingen ledige pladser til arrangementet. Hvis du vil på venteliste, kan du skrive til mv@ufm.dk.

Om Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram for livslang læring. Programmet støtter mobilitet, projekter og netværksaktiviteter og er åbent for institutioner, organisationer og andre som har uddannelse og livslang læring som sit primære formål. Nordplus omfatter de fem nordiske lande, Grønland, Færøerne og Åland, samt Estland, Letland og Litauen.

Der er ca. 9,4 millioner euro til rådighed hvert år.

Nordplus yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

Fem programmer i Nordplus

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra dagtilbud og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. juli 2020