Gå til indhold

København: Skriveseminar – sådan forbereder du en succesfuld Nordplus ansøgning

Har du brug for hjælp og vejledning til lave en ansøgning til Nordplus Junior og Nordplus Voksen? Så deltag i vores skriveseminar og få styr på, hvordan du udfylder et ansøgningsskema og lykkes med dit nordiske projekt.
 • Tid og sted
 • Hvornår 12. januar 2018 fra 12:00 til 16:00
 • Hvor Center for Undervisningsmidler
  Campus Carlsberg
  Humletorvet 3
  1799 Kbh. V

Seminaret henvender sig til dig, der…

arbejder med grundskole, ungdomsuddannelse og voksenuddannelse og -læring og vil have råd og sparring med at komme videre med en ansøgning til Nordplus.

Seminaret vil have primært  fokus på Nordplus Junior og Nordplus Voksen programmerne, men går du med tanker om at søge et projekt i Nordplus Horisontal eller Nordplus Nordens Sprog, vil arrangementet også være relevant.

Forudsætningen for at deltage i seminaret er, at du har en konkret projektidé og planlægger at ansøge til kommende ansøgningsrunde 1. februar 2018 – seminaret er både rettet til dig, der først lige er kommet i gang med ansøgningsskemaet, og til dig der allerede er godt i gang med at udfylde skemaet.

Hvad får du ud af at deltage i skriveseminaret?

Rådgivere fra kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer i Styrelsen for Forskning og Uddannelse gennemgår ansøgningsskemaet trin for trin og kommer med gode råd til, hvad der er vigtigt at lægge vægt på i ansøgningen. Kurset vil forberede dig på ansøgningsprocessen, samt gennemgå evalueringskriterierne, og hvordan du bør forholde dig til dem.

Vi kommer til at arbejde med følgende emner:

 • Oprettelse og registrering i Espresso
 • Programmernes formelle krav og rammevilkår
 • Finansielle støttemuligheder og støtteberettigede omkostninger
 • Kvalitative rammer og evalueringskriterier
 • Organisering af det tværnationale samarbejde

Seminaret vil også fokusere på …

 • erfaringer fra tidligere succesfulde ansøgere
 • typiske fejl og mangler i ansøgningen

Kursusform

Vi kombinerer korte plenum oplæg, programspecifikke workshops med praktisk rådgivning og øvelser, der opbygger din viden og mulighed for at skrive en vellykket ansøgning. Undervisningsformen kræver din aktive deltagelse, og du skal være klar til at dele dine ideer og udfordringer med andre.

Vi anbefaler, at du forbereder dig inden seminaret ved at orientere dig i de relevante kapitler i Nordplus Håndbogen.

Program

12:00-12:30 Frokost
12:30-13:00 Hjælp til oprettelse af ansøgning i Espresso
13:00-13:45 Plenum workshop
13:45-14:30

Overordnede rammer for at søge Nordplus

Målsætninger, vurderingskriterier og projekttyper

Ansøgningssystemet

14:30-14:45

Pause

14:45-16:00

Parallelle workshops: Nordplus Junior og Nordplus Voksen

Ansøgningsskemaet trin for trin

Tilmelding

Deltagelse er gratis, og vi byder på frokost og kaffe og kage undervejs.

Du tilmelder dig ved at klikke på nedenstående link og udfylde tilmeldingsformularen.

Bemærk at vi afholder et tilsvarende arrangement i Vejle d. 10. januar 2018.

Om Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram for livslang læring. Programmet støtter mobilitet, projekter og netværksaktiviteter og er åbent for institutioner, organisationer og andre som har uddannelse og livslang læring som sit primære formål. Nordplus omfatter de fem nordiske lande, Grønland, Færøerne og Åland, samt Estland, Letland og Litauen.

Der er ca. 9,4 millioner euro til rådighed hvert år.

Nordplus yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.

Fem programmer i Nordplus

Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne. 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. august 2020