Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2020 Behandling af personoplysninger ved tilmelding til webinaret ”Studiestart 2020 – i en coronatid”

Behandling af personoplysninger ved tilmelding til webinaret ”Studiestart 2020 – i en coronatid”

Sådan behandler Uddannelses- og Forskningsministeriet dine personoplysninger, når du tilmelder dig et arrangement.

Behandling af personoplysninger

Nedenfor kan du læse om vores behandling af personoplysninger.

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsministeriets departement er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i arrangementet. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din deltagelse, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelses- og Forskningsministeriets departement, Analysekontoret
Børsgade 4
1215 København K
E-mail: ufm@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:

E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon 72318909
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

De personoplysninger, som du oplyser i tilmeldingsformularen, registreres i UFM's IT-system. Dine personoplysninger anvendes til at få overblik over antallet af deltagere til arrangementet samt til evt. at kontakte dig forud for mødet f.eks. med praktiske oplysninger. Der er tale om behandling af personoplysninger i form af dit navn, ansættelsessted og e-mailadresse. Personoplysningerne videregives ikke til tredjepart, men fordi mødet er et netværksarrangement, vil disse bliver delt med de øvrige mødedeltagere. Hvis ikke du ønsker at dine oplysninger deles, bedes du underrette arrangøren om dette.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er bestemmelsen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. Efter denne bestemmelse kan ministeriet behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ministeriet har fået pålagt.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i UFM's IT-system og kan efterfølgende bruges til at kontakte dig i forbindelse med mødet. Som udgangspunkt slettes dine personoplysninger efter to måneder. Der kan dog være tale om personoplysninger, der indgår i dokumenter, som ministeriet er forpligtet til at journalisere efter reglerne herom i offentlighedsloven. Sådanne dokumenter afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevares en kopi i ministeriet i ca. 5 år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv. Du har også ret til at supplere dine oplysninger, hvis dine personoplysninger derved bliver mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Du kan endvidere læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler dine personoplysninger på.

Senest opdateret 19. juni 2020