Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2020 Informationsmøde om ’Bio-Based Industries Joint Undertaking’-opslag, GUDP og Innovationsfonden

Grønt informationsmøde om ’Bio-Based Industries Joint Undertaking’, GUDP, EUDP, MUDP og Grand Solutions

Bliv klogere på det offentlig-private partnerskab BBI-JU under Horizon 2020, som har fokus på en effektiv udnyttelse af bioressourcer. Hør også om Miljøstyrelsens grønne programmer GUDP, MUDP og EUDP samt Innovationsfondens Grand Solutions. Mødet finder sted den 3. februar 2020 i Aarhus.

Tid og sted

03. februar 2020 fra kl. 09:30 til 14:30
Teknologisk Institut, Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C. Konferencesalen i byg. 1 (hovedbygningen) på 5. sal.

Tilmeldingsfristen er den 29. januar 2020 kl. 12.00.

Indhold

På informationsmødet stiller vi skarpt på universiteters, GTS-institutters, virksomheders (herunder SMV'ers) og øvrige aktørers konkrete muligheder for at ansøge om EU-finansiering fra Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU), midler fra Miljøstyrelsens programmer Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) samt midler til den grønne omstilling via  Innovationsfondens Grand Solutions.

Endvidere vil der være mulighed for at høre Asbjørn Børsting, formand for Det Nationale Bioøkonomipanel fortælle om anbefalingerne fra panelet og hvorledes BBI-JU, GUDP, MUDP samt Innovationsfoden kan bidrage til at virkeliggøre panelets anbefalinger.

Målgruppe

Mødet henvender sig til virksomheder, rådgivere, forskere og myndigheder

Sprog

Mødet foregår på engelsk.

Program

 

09:30 Registration and Coffee, Networking and Showcasing of BBI Projects, Pro-Enrich and UrBioFuture)
10:00 Welcome and "Setting the Scene"
/Niels Gøtke, Head of Division, Danish Agency for Science and Higher Education, member of BBI-JU States' Representatives Group
Q&As
10:20
10:50
Q&As
11:20
11:30 BBI-JU Partnering Platform - How to Build Networks.  
Submission and Evaluation of Proposals
/Dieter Brigitta, Project Officer, BBI-JU
11:50

Opportunities for Supporting the Bioeconomy in the GUDP and MUDP Programmes

12:30

Lunch and Guided Tour of the Danish Technological Institute

13:45
14:15

Horizon Europe and Opportunities for Supporting Bioeconomy
/Niels Gøtke, Head of Division, Danish Agency for Science and Higher Education, member of BBI-JU States' Representatives Group

14:30

End of Programme

Arrangør

EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Teknologisk Institut.

Læs mere om de fire programmer

Senest opdateret 05. februar 2020