Gå til indhold

Dansk-fransk Horizon Europe webinar og matchmakingevent om forebyggelse af overvægt

Lyt med og find dine næste samarbejdspartnere, når Institut Français og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bringer forskere, virksomheder og andre aktører sammen. Webinaret har fokus på mulighederne i Horizon Europe inden for forebyggelse af overvægt og fedme. Webinaret holdes den 27. maj.
  • Tid og sted
  • Hvornår 27. maj 2021 fra 14:00 til 16:00

Ifølge WHO estimeres det, at 30-70 % af EU's voksne befolkning er overvægtig, mens 10-30 % lider af svær overvægt eller fedme. Antallet af overvægtige børn er støt stigende siden 1990, og vi ved, at ca. 60 % af overvægtige børn også vil være overvægtige som voksne og dermed have forhøjet risiko for at udvikle diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Der er behov for evidensbaserede interventioner, forskning og innovation, hvis denne fedmeepidemi skal inddæmmes. Derfor har EU's rammeprogram for forskning og innovation Horizon Europe øremærket midler til projekter, som kan bidrage til forebyggelse af overvægt og fedme i en livsforløbstilgang.

Webinar og macthmakingevent

Det dansk-franske webinar tager afsæt i disse finansieringsmuligheder og består af to dele.

Webinaret indleder med en række inspirationsoplæg af danske og franske forskere og virksomheder, som hver især vil fortælle om deres arbejde og give deres bud på de muligheder, der ligger i et interdisciplinært samarbejde på tværs af sundhedsaktører om forskning, innovation og interventioner, som kan bane vejen for en effektiv forebyggelse af overvægt gennem hele livet.

Webinarets anden del stiller skarpt på de kommende finansieringsmuligheder under Horizon Europe - herunder de muligheder som forventes under det offentlig-private partnerskab Innovative Health Initiative mellem Europa-Kommissionen og en række industrier i EU.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til forskere, virksomheder, offentlige myndigheder mfl. som har interesse for samarbejde om forskning, innovation og udvikling af evidensbaserede tiltag indenfor forebyggelse af overvægt og fedme.

Webinaret vil gøre det muligt for deltagerne at identificere og kontakte potentielle samarbejdspartnere inden for feltet - herunder partnere til EU-projekter stilet til de kommende opslag under Horizon Europe.

Sprog

Webinaret holdes på engelsk.

Tilmelding og program

Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. november 2023