Gå til indhold

Webinar: EU-finansiering af CCUS-projekter

Fangst, anvendelse og lagring af CO2 har stort potentiale til at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser. Hvis du vil blive klogere på de politiske tiltag og muligheder for EU-finansiering til virksomheder og forskningsinstitutioners CCUS-projekter, så deltag i webinaret den 11. maj kl. 10-14.
  • Tid og sted
  • Hvornår 11. maj 2022 fra 11:00 til 15:00

Webinaret afholdes i Zoom.

Indhold

Danmark er langt i forhold til at reducere udledningerne af CO2 med 70 procent i 2030. Men for at nå reduktionsmålet er det nødvendigt at adressere de udledninger, der er svære eller helt umulige at reducere, via fangst, anvendelse og lagring af CO2. Derfor skal der skub i forskning, udvikling og demonstration af CCUS-projekter med henblik på at styrke Danmarks rolle inden for en af fremtidens vigtigste grønne teknologier. Det kræver mobilisering af finansieringskilder og samarbejde på tværs af EU.

Derfor er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gået sammen med en række centrale aktører om at holde et gratis virtuelt webinar for alle, der arbejder med CCUS. Webinaret skal give virksomheder og forskningsinstitutioner et indblik i muligheder for EU-finansiering af projekter og samarbejde på tværs af grænser.

Hør bl.a. Anders Hoffmann, afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Henrik Sulsbrück, kontorchef i Energistyrelsen, eksperter fra danske ministerier, InnoMissions-partnerskabet for CCUS, Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning samt Energy Cluster Denmark fortælle om:

  • Regeringens politiske målsætninger for CCUS og den samlede CCS-strategi. Hvilke muligheder giver det danske aktører?
  • Hvordan kan danske aktører sikre EU-midler og samarbejde på tværs af lande?
  • En række konkrete muligheder for EU-finansiering til CCUS-projekter, bl.a. fra Horizon Europe, EU Innovation Fund og Connecting Europe Facility. Hør også om nationale støtteordninger for projekter indenfor CCUS, herunder CCUS-puljen og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Program

Tid Indhold Talere
10:00-10:10 Velkommen og Introduktion

Anders Hoffmann, afdelingschef i Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

10:10-10:25 Danske politiske målsætninger for CCS/CCUS og regeringens
samlede CCS-strategi
Anders Hoffmann, afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
10:25-10.45 CCUS-puljen og puljen til negative emissioner Henrik Sulsbrück, kontorchef i Energistyrelsen
10:45-11:00 Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning om CCUS-markedet og danske styrkepositioner Ulrik Stridbæk, Vice President & Head of Regulatory Affairs i Ørsted
11:00-11:15 Det kommende InnoMission CCUS-partnerskab Erling Halfdan Stenby, professor og institutdirektør ved DTU 
11:15-12:00 Frokostpause
12:00-12:30 EU Innovation Fund Implement Consulting Group
12:30-12:50 Horizon Europe Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
12:50-13:00 Connecting Europe Facility (CEF) Energy og Trans-European Network Energy (TEN-E) Energistyrelsen
13:00-13:10 Pause
13:10-13:30 EUDP-pulje på 200 mio. kr. til bl.a. CCUS-projekter med frist d. 2. september Claus Meineche, sekretariatschef i Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
13:30-13:50 Samarbejde, vidensdeling og matchmaking nationalt og på tværs af grænser Helene Urth, Head of Internationalisation & National Partnerships i Energy Cluster Denmark
13:50-14:00 Opsummering og tak for i dag Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Webinaret er initiativ i regeringens handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU’s grønne programmer.

Webinaret er det andet af i alt fire webinarer om grønne muligheder og EU-finansiering for danske virksomheder, vidensinstitutioner og andre aktører. De tre øvrige webinarer omhandler hhv. Power-to-X, klima- og miljøvenligt landbrug og fødevarer, og cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastaffald og tekstiler.

Sprog

Webinaret afholdes på dansk.

Sådan får du adgang til webinaret

Webinaret afholdes via Zoom. Du modtager et direkte Zoom-link til webinarrummet, umiddelbart før webinaret afholdes. Du blokerer selv din kalender i mellemtiden.

Adgang til materiale efter afholdelse

Webinaret optages og offentliggøres på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside, og slides fra oplæggene sendes til de tilmeldte efter webinaret.

Målgruppe

Danske aktører, der arbejder med fangst, anvendelse og lagring af CO2, herunder vidensinstitutioner, virksomheder, myndigheder og organisationer.

Arrangører

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Grønne Investeringsfond, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning, Klimapartnerskabet for Energitung Industri, Innovationsfonden, Energy Cluster Denmark og Innovation Centre Denmark.

Kontakt

Victoria Iris Steiner Henriksen
Fuldmægtig, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Tlf.: +45 41 72 91 15
E-mail:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. maj 2022