Gå til indhold

Webinar: EU-finansiering til danske Power-to-X-projekter

Danmark skal være et grønt Power-to-X foregangsland, og regeringen, fonde, erhvervsliv og forskningsmiljøer har sat skub i udviklingen. Kom til webinar den 1. marts og bliv klog på politiske tiltag og muligheder for EU-finansiering til virksomheder og forskningsinstitutioners Power-to-X-projekter.
  • Tid og sted
  • Hvornår 01. marts 2022 fra 10:00 til 14:00

Der skal skub i forskning og innovation indenfor – og på produktion og forbrug af – grønne brændstoffer, som kan bruges til skibsmotorer, lastbiler, fly og i industrien, både hjemme og som eksportvare. Danmark har et stærkt udgangspunkt, men der er brug for flere finansieringskilder og for at kunne samarbejde med de bedste uden for landets grænser.

Derfor er Uddannelses- og Forskningsministeriet gået sammen med flere nøgleaktører om at holde et gratis, virtuelt webinar for alle, der arbejder med Power-to-X.

Hør bl.a. Stine Jørgensen, Vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør i Energistyrelsen, Therese Bording Hermann, Director for Global Public Affairs hos Haldor Topsoe A/S, Christopher Sorensen, CEO for GreenLab og eksperter fra ministerier, Dansk Energi, Innovationsfonden, Energy Cluster Denmark, den nationale klynge for maritime erhverv og logistik om:

  • Regeringens nye Power-to-X strategi – hvilke muligheder giver den danske aktører?
  • Hvad er Danmarks styrkepositioner og udfordringer, og hvor har vi størst behov for international viden, samarbejde og finansiering?
  • Status for det kommende Power-to-X Innomission partnerskab
  • Hvordan sikrer man EU-finansiering til Power-to-X-projekter? Og hvad får man ud af EU-samarbejdet?
  • En række konkrete muligheder for EU-finansiering til Power-to-X-projekter, bl.a. fra Horizon Europe, Connecting Europe Facility, EU Innovation Fund og REACT-EU, herunder Investeringsstøtteordning for grønne innovative teknologier på 244 mio. kr. med frist den 22. april 2022.

Program

Tid Indhold Talere
10:00-10:10 Velkommen og introduktion Stine Jørgensen, Vicedirektør, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
10:10-10:25 Regeringens nye Power-to-X strategi Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør, Energistyrelsen
10:25-10:40 Klimapartnerskab for forsyning og energi og Power-to-X-markedet Martin Dam Wied, branchechef, Dansk Energi
10:40-10:55 Det kommende Power-to-X InnoMission partnerskab Martin Søndergaard, Investment Officer, Innovationsfonden og Lasse Rosendahl, Professor, Aalborg Universitet
10:55-11:15 Investeringsstøtteordning for grønne innovative teknologier (REACT-EU-midler) på 244 mio. kr. med frist den 22. april 2022 Erhvervsministeriet
11:15-12:00 Frokostpause
12:00-12:20 Danske styrkepositioner og Power-to-X-funding – hvordan arbejder Topsoe konkret med finansiering nationalt og internationalt? Therese Bording Hermann, Director for Global Public Affairs, Haldor Topsoe
12:20-12:40 Horizon Europe, Clean Hydrogen partnerskabet og internationale Power-to-X-samarbejdspartnere Uddannelses- og Forskningsministeriet
12:40-12:50 EU Innovation Fund Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
12:50-13:00 Pause
13:00-13:20 Hvordan sikrer man EU-finansiering til Power-to-X-projekter – og hvad får man ud af EU-samarbejdet? Christopher Donald Sorensen, CEO, GreenLab
13:20-13:35 Ansøgningsrunder for infrastrukturprojekter vedrørende alternative brændstoffer inden for Connecting Europe Facility Transportministeriet
13:35-13:50 Hvordan kan klyngerne hjælpe danske Power-to-X-aktører med match-making og facilitering af samarbejde Energy Cluster Denmark og klyngeorganisation for de maritime erhverv og logistik
13:50-14:00 Opsummering og tak for i dag Uddannelses- og Forskningsministeriet

Webinaret er et initiativ i:

Webinaret er det første af i alt fire webinarer om grønne muligheder og EU-finansiering for danske virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. De tre øvrige webinarer er under udarbejdelse og vil omhandle hhv. fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (Carbon Capture), klima- og miljøvenligt landbrug og fødevarer, og cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastaffald og tekstiler. 

Sprog

Webinaret afholdes på dansk

Sådan får du adgang til webinaret

Webinaret afholdes via Zoom. Du modtager et direkte Zoom-link til webinarrummet, før webinaret afholdes.

Adgang til materiale efter afholdelse

Webinaret optages ikke, men vi sender slides fra oplæggene til de tilmeldte efter webinaret. 

Målgruppe

Danske aktører, der arbejder med Power-to-X, herunder vidensinstitutioner, virksomheder, myndigheder og organisationer.  

Arrangører

Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Erhvervsministeriet, Transportministeriet, Energistyrelsen, Innovationsfonden, Dansk Energi, Haldor Topsøe, GreenLab, Energy Cluster Denmark, klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. november 2023