Gå til indhold

Tilmelding til EAIE-konferencen 2023

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer videregående uddannelsesinstitutioner og deltagere til at tilmelde sig Study in Denmark-standen på årets EAIE-konference i Rotterdam, Holland.
  • Tid og sted
  • Hvornår 26. september 2023 til 29. september 2023
  • Hvor Rotterdam Ahoy, Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam, Holland

EAIE-konference 2022 i Barcelona
EAIE-konference 2022 i Barcelona

Under årets tema ”Connecting currents” giver EAIE-konferencen deltagere fra videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at deltage i en bred vifte af sessioner og workshops om relevante temaer for international uddannelse.

I tilknytning til konferencen finder man det såkaldte EAIE Exhibition-område, hvor de enkelte lande og uddannelsesinstitutioner på stande informerer om deres uddannelser m.m. Typisk bruges de enkelte stande også som kontaktsted, hvor man kan møde deltagere fra udenlandske institutioner, som man allerede har eller ønsker at indgå et samarbejde med.

Ved tilmelding indvilger den enkelte institution i at deles om omkostningerne til en fælles dansk Study in Denmark-stand.

  • Find flere oplysninger om konferenceprogrammet mv. på EAIE's hjemmeside [inaktivt link]

Den danske stand

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har reserveret en stand på 36 m2, som er åben på tre sider. Standen vil blive organiseret således, at der er en opdeling mellem sektorerne, dvs. at erhvervsakademier og professionshøjskoler står i den ene del, og universiteter og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner står i den anden del.

UFS vil som hidtil bemande standen i hele åbningstiden.

De samlede udgifter til den danske stand fordeles ligeligt mellem de deltagende institutioner. UFS opkræver beløbene efter konferencen. Udgifterne omfatter leje af standareal, fragt af stand udstyr o. lign.

Tilmelding til den danske stand

Alle institutioner bedes meddele UFS om deres deltagelse på den danske stand senest d. 16. februar 2023. Derudover bedes alle deltagende fra de tilmeldte institutioner, som skal bemande Study in Denmark standen, tilmelde sig som deltager senest d. 7. august 2023.

  • Tilmeld dig som deltager på den danske stand senest d. 7. august 2023 [inaktivt link]
  • Tilmeld din institution til den danske stand senest d. 16. februar 2023 (NB! DEADLINE ER OVERSKREDET) [inaktivt link]

Bemærk at deltagere udover den danske stand også skal tilmelde sig konferencen på EAIE's hjemmeside. Beløbet for tilmelding til konferencen er ikke inkluderet i omkostninger til den Study in Denmark-standen.

  • Tilmelding på EAIE's hjemmeside [inaktivt link]

Konferencegebyret er 959 EUR (ikke-medlem) eller 749 EUR (EAIE-medlem), hvis man registrerer sig inden d. 30. juni. 

Efter tilmeldingsfristen til den danske stand modtager den enkelte deltager et skema vedrørende bemanding af den danske stand, som skal returneres i en udfyldt udgave til UFS.

Fragt af informationsmateriale

UFS tilbyder at fremsende brochuremateriale samlet til Rotterdam sammen med modulerne til opbygning af standen.

Hvis I ønsker at benytte denne service, bedes I meddele os dette ifm. at jeres institution tilmelder sig den danske stand.

Der vil som udgangspunkt kun være plads til, at hver deltagende institution fremlægger én engelsksproget publikation. I bedes maks. indsende 50 brochurer per institution.

Informationsmaterialet skal sendes til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Jessens Mole 12
5700 Svendborg
Mærket ”Andreas Wichmann Malmmose EAIE”

Materialet skal være os i hænde senest torsdag den 10. august 2023.

UFS vender tilbage med alle de praktiske detaljer om den danske stand.

Kontakt

Line Clemmensen Stage
Webredaktør
Tlf.: +45 72 31 89 42
Email: lcs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024