Gå til indhold

Webinar: Indførelsen af Societal Readiness Assessment (SRA) i Horizon Europe

Med introduktionen af Societal Readiness Assessment står inkluderingen af SSH-elementer i Horizon Europe-projekter til at blive forstærket, da man vil forsøge at indtænke samfundsparatheden for et projekt. Hvis du vil vide mere om dette, så deltag i webinaret fredag den. 1. december 2023, kl. 10:00.
  • Tid og sted
  • Hvornår 01. december 2023 fra 10:00 til 11:00
  • Hvor Zoom

Indhold

Societal Readiness Assessment (SRA) skal ses som en samfundsfagligt funderet metode, der via inklusionen af samfundsmæssige perspektiver såsom accept og borgerinddragelse i udvalgte topics, søger at sikre, at den forskning og innovation der arbejdes med og udvikles i Horizon Europe, også vinder indpas og brugbarhed i samfundet. F.eks. ved at man kan forudse og adressere eventuelle barrierer for samfundsmæssig accept. Til dette formål introduceres og afprøves i klynge 5 konceptet: Samfundsparathed.

Målingen af denne samfundsparathed kommer til at ske via SRA. Ideen er, at et projekt vil skulle tage stilling til samfundsparatheden for deres projekt, samt hvilke tiltag man vil lave i projektet for at adressere og øge denne samfundsparathed.

Samfundsparathed er særligt relevant for klynge 5 i betragtning af, at implementeringen af energi-, klima- og mobilitetsløsninger vil have en hurtig og direkte indvirkning på samfundet som helhed. Af denne årsag er det klynge 5, der er blevet udpeget til afprøvningen af SRA-konceptet, men ideen er, at SRA på sigt skal sprede sig til andre dele af Horizon Europe.

Udbytte

Som deltager i webinaret vil du få indsigt i SRA-konceptet; en opdatering på hvilken form, det kommer til at tage i dets afprøvning via pilotprojekter i klynge 5; og hvad introduktionen af dette koncept betyder for ansøgere til fremtidige Horizon Europe-projekter.

Målgruppe

Webinaret henvender sig især til ansøgere og rådgivere/vejledere mm. inden for klynge 5-området, da det pt. er her SRA vil blive udviklet, afprøvet og evalueret. Da planen er, at SRA skal sprede sig til andre dele af Horizon Europe, henvender dette webinar sig dog også til enhver deltager, som ønsker en tidlig indsigt i indførelsen af et nyt koncept til Horizon Europe-ansøgninger generelt.

Sprog

Webinaret vil foregå på dansk.

Sådan får du adgang til webinaret

Du modtager et direkte link til webinarrummet senest dagen før webinaret afholdes.

Arrangør

DANRO/EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Læs mere

Kontakt

Marc Escobar Jacobsen
Fuldmægtig
Tlf.: +32 496 90 55 82
Email: mavj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. december 2023