Gå til indhold

Webinar om akkreditering til Erasmus+ for skolesektoren

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser til webinar om akkreditering til Erasmus+ forud for EU-Kommissionens næste frist for ansøgninger (19.10.2023) Webinaret henvender sig til institutioner og kommuner, der endnu ikke har opnået akkreditering.
  • Tid og sted
  • Hvornår 30. august 2023 fra 13:30 til 15:30
  • Hvor Online via Zoom
  • Målgruppe Kommuner, dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.

""

Hvad er Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til uddannelsesinstitutioner og organisationer, der ønsker at arbejde strategisk for en styrkelse af internationalt uddannelsessamarbejde og mobilitet. 

Fordele ved akkreditering

Akkrediterede Erasmus+-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under den igangværende Erasmus+-programperiode (2021-2027).

Akkrediterede organisationer er sikret andel i den årligt afsatte bevilling fra EU-Kommissionen til danske uddannelsesinstitutioner.  

Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus+-midler fremadrettet. Hvis en organisation ønsker at indsende en ansøgning på vegne af flere (som konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

Akkreditering henvender sig således til skoler og organisationer, som ønsker en tættere tilknytning til Erasmus+-programmet, og som planlægger at gennemføre såkaldte mobilitetsaktiviteter for elever, kursister, medarbejdere og/eller ledere kontinuerligt frem mod 2027.  

Ansøgningsfrist og -guide

Dette års deadline for ansøgninger om Erasmus-akkreditering er 19. oktober 2023 klokken 12.00

Det vil være en fordel, at man som minimum har oprettet et EU-login og registreret sin organisation/institution (med et OID-nr.) forud for webinaret. Find hjælp i trin 2 og 3 i nedenstående guide: 

OBS Pga. stor konkurrence om midlerne blandt de allerede akkrediterede enkeltstående institutioner og konsortier i skolesektoren, har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, med hjemmel i EU-Kommissionens bestemmelser, besluttet kun at udstede 5 nye akkrediteringer i år. Dvs. at en score på mellem 70 til 100 mulige point i bedømmelsen af ens akkrediteringsansøgning fortsat er gældende, dog vil de 5 akkrediteringer blive udvalgt ud fra princippet om, at de 5 højst scorede ansøgninger får tildelt en akkreditering. Det vil derfor ikke nødvendigvis være tilstrækkeligt at få tildelt 70 point for sin akkrediteringsansøgning.    

Webinarets indhold

Webinaret henvender sig til institutioner og kommuner, der endnu ikke har opnået en akkreditering. 

På webinaret vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fortælle mere om, hvad det vil sige at blive akkrediteret til Erasmus+, hvilke muligheder det giver og hernæst gennemgå ansøgningsskemaet, krav og bedømmelseskriterier, så alle er bedst muligt klædt på til at skrive ansøgningen, når webinaret er omme. 

Tilmelding 

Der er frist for tilmelding til webinaret mandag d. 28. august 2023 kl.12.00. Link til mødet vil blive sendt ud til deltagere umiddelbart efter tilmeldingsfristen. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. marts 2024

Afsendere