Gå til indhold

Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for individ, sygdom og samfund, november 2011

21. november 2011
Det Strategiske Forskningsråds programkomite for individ, sygdom og samfund har netop offentliggjort uddelingen af bevillinger for 2011.

Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Der vil i alt blive givet 9 bevillinger i år til et samlet beløb på 145 mio. kr.

Bevillingerne gik til et bredt spektrum af emner, der strækker sig fra "vores genomers betydning for individuel behandling af svært overvægtige børn" over "skræddersyet kræftbehandling" til "en bedre indsats til fremme af sundhed blandt indvandrere".
 
Konkurrencen om midlerne har været hård.
Programkomiteen modtog næsten 100 ansøgninger til i alt 1,7 mia. kr., hvoraf de 9 altså blev belønnet med en bevilling.

Oversigt over bevillinger 2011:


Titel: Fjernbeskyttelse mod vævsskade i hjertet forårsaget af iltmangel

Bevillingsmodtager: Dr.med, ph.d. Hans Erik Bøtker, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Bevilget beløb: 19,5 mio kr


Titel: Molekylær billeddannelse med PET til ikke-invasiv tumorkarakteristik og skræddersyet kræftbehandling

Bevillingsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Andreas Kjær, Rigshospitalet, Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Bevilget beløb: 13,3 mio. kr.


Titel: Programmering af type 2 diabetes i forsterlivet: Betydningen af svangerskabsdiabetes, moderens og barnets ernæring, samt afdækning af underliggende epigenetiske mekanismer

Bevillingsmodtager: Professor, dr.med. Allan Arthur Vaag, Rigshospitalet, Afdelingen for Medicinsk Endokrinologi

Bevilget beløb: 11,8 mio. kr.


Titel: ”HUPP” studiet – højt blodtryk og urin-enzymaktivitet ved svangerskabsforgiftning

Bevillingsmodtager: Professor, dr.med., ph.d. Boye Lagerbon Jensen, Syddansk Universitet, Institut for Molekylær Medicin, Kardiovaskulær og Renal Forskning

Bevilget beløb: 12,3 mio. kr.


Titel: SafeBoosC: Værn om vore allermindste børns hjerner – et randomiseret forsøg med nær-infrarød spektroskopi kombineret med retningslinier for behandling af for tidligt fødte spædbørn.

Bevillingsmodtager: Klinikchef, professor, dr.med. Gorm Greisen, Rigshospitalet, Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret

Bevilget beløb: 11,1 mio. kr.


Titel: Bedre indsats til fremme af sundhed blandt indvandrere

Bevillingsmodtager: Professor, centerleder, ph.d. Allan Krasnik, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Bevilget beløb: 17,1 mio. kr.


Titel: TARGET – vores genomers betydning for individuel behandling af svært overvægtige børn

Bevillingsmodtager: Professor, ph.d. Torben Hansen, Københavns Universitet, Metabolismecentret

Bevilget beløb: 19,6 mio. kr.


Titel: COGNITO – nye behandlinger af kognitiv dysfunktion

Bevillingsmodtager: Afdelingslæge, dr.med. Jens D. Mikkelsen, Rigshospitalet, Neurobiologisk Forskningsenhed

Bevilget beløb: 17,9 mio. kr.


Titel: Keto-metabolitter – et skræddersyet ernæringsprodukt til at vedligeholde protein og muskelmasse ved akut og kronisk sygdom

Bevillingsmodtager: Professor, dr.med. Niels Møller, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin

Bevilget beløb: 19,3 mio. kr.


Handlinger tilknyttet webside