Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 35 mio. til sundhedsvidenskabelig forskning

24. november 2011
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) har netop afsluttet uddelingen af midler i forbindelse med rådets efterårsopslag for 2011.

Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Om efterårsuddelingen 2011

FSS er nu færdig med at uddele midler i forbindelse med rådets efterårsopslag for 2011. Det indbefatter ansøgning om støtte til virkemidlerne Individuelle postdocstipendier samt Skolarstipendier. Uddelingen af midler til Sapere Aude: DFF-Ung Eliteforsker finder sted efter behandling i et tværgående udvalg i Det Frie Forskningsråd, og denne proces er endnu ikke afsluttet.

Skolarstipendier

Rådet modtog 116 ansøgninger til Skolarstipendier og af disse fik 20 en bevilling (bevillingsprocent 17,2). Det samlede ansøgte beløb var på 17,6 mio. kr., og der blev i alt uddelt 3,5 mio. kr.

FSS har med stor glæde noteret sig en stigning i kvaliteten i ansøgningerne om skolarstipendier. Succesraten ved denne uddeling er derfor steget i forhold til forårsuddelingen. Rådet ønsker i denne forbindelse at understrege, at Skolarstipendier fortsat er et virkemiddel, der er prioriteret af FSS. Rådet håber at se en fortsat stigning i kvaliteten af ansøgningerne til virkemidlet. Såfremt dette sker, vil rådet også afsætte flere midler hertil og derved lade bevillingsprocenten stige. Men som altid forudsætter det, at der foreligger et godt projekt samt at ansøger og stipendiat har de fornødne kvalifikationer.

Individuelle postdocstipendier

Rådet modtog 196 ansøgninger til postdocstipendier og af disse fik 15 bevilling (bevillingsprocent 7,7). Det samlede ansøgte beløb er på ca. 430.6 mio. kr., og rådet har i alt uddelt ca. 30,8 mio. kr. Rådet har dog sat flere ansøgninger på venteliste, og det er rådets håb, at nogle af disse også vil kunne modtage en bevilling.

I forhold til forårsuddelingen må FSS desværre konkludere, at bevillingsprocenten ved denne uddeling bliver lavere. Den forventes dog at stige noget, afhængigt af hvor mange af projekterne på ventelisten, der ender med at blive tildelt en bevilling. Den lavere bevillingsprocent skal ses i lyset af, at rådet ved dette års uddelinger havde færre penge end i 2010, samt at rådet havde modtaget flere ansøgninger ved efterårsuddelingen end ved forårsuddelingen.

Ved ansøgninger til individuelle postdocstipendier lægger rådet bl.a. stor vægt på stipendiatens mobilitet og internationalisering, da disse faktorer kan være af stor vigtighed for stipendiatens videre forskningsmæssige udvikling. Rådet vil derfor opfordre ansøgere til at overveje, hvordan de kan indpasse disse elementer i deres ansøgninger.

Rådets afslag

FSS modtager en del respons på de afslag, som rådet giver til størstedelen af ansøgerne.

Rådet vil gerne understrege, at det ikke er muligt at udsende mange hundrede afslag om året uden at nogle af ansøgerne vil opleve det som uretfærdigt af den ene eller anden grund.

Nogle ansøgere har givet udtryk for, at de helst bare ville have at vide, at de ingen penge får grundet rådets begrænsede midler. Andre vil gerne have en meget detaljeret afslagsbegrundelse.

Af hensyn til de forvaltningsmæssige rammer rådet er underlagt, er det ikke muligt for rådet at afvise en ansøgning med henvisning til rådets begrænsede midler. Et afslag fra rådet skal begrundes med faglige argumenter og vil derfor indeholde en kortfattet begrundelse for rådets beslutning.

Rådet har besluttet sig for i 2012 at sætte særligt fokus på afslagsbegrundelserne med henblik på at kunne stille flere ansøgere tilfredse. Men i sagens natur vil det aldrig være glædeligt at modtage et afslag, og det er rådets håb, at ansøgerne udviser forståelse for, at det heller ikke for rådet er en nem opgave at give afslag til så mange ansøgere, som de begrænsede midler nødvendiggør. 

Handlinger tilknyttet webside