Gå til indhold

EU fremlægger forslag til nyt rammeprogram – Horizon 2020

01. december 2011
Europa-Kommissionen fremlagde i går sit forslag til Horizon 2020 – det nye rammeprogram for forskning og innovation, som skal gælde i perioden 2014-2020. Forhandlingerne om Horizon 2020 igangsættes under det danske EU-formandskab den 1. januar 2012.

Europa-Kommissionen lægger blandt andet op til, at Horizon 2020 skal sammenfatte alle eksisterende EU-programmer, der indeholder forskning og innovation. Og med en forventet markant stigning i budgettet – til hele 80 milliarder euro (cirka 595 milliarder kroner) – lægges der op til en styrkelse af det kommende rammeprogram.

Det nye program skal ruste Europa til at tackle store samfundsmæssige udfordringer, som for eksempel klimaforandringer og fødevaresikkerhed. Det skal gøres muligt ved at forenkle reglerne for deltagelse (fælles regler), og give rammeprogrammet en mere overskuelig struktur.

De tre hovedområder i Horizon 2020 er:

  • Videnskab i topklasse
  • Industrielt lederskab
  • Samfundsmæssige udfordringer

Uddannelsesminister Morten Østergaard udtaler i denne forbindelse:

– Jeg er meget glad for, at Kommissionen nu har fremlagt sit forslag til det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Strukturen med de tre hovedområder skaber fornyet fokus på de faktuelle tværsektorelle problemer, som vi står overfor. Samtidig sker der en fortsat styrkelse af den videnskabelige grundforskning. Det er nemlig en afgørende forudsætning for ny dynamik, innovation og udvikling i erhvervslivet. De instrumenter, der skal sikre overførsel af ny viden og forskningsresultater til innovation, der igen fører til nye produkter og processer, skal derfor fremmes.
– Jeg ser rigtig meget frem til, at forhandlingerne om Horizon 2020 starter under det danske EU-formandskab den 1. januar 2012, siger Morten Østergaard.

Handlinger tilknyttet webside