Gå til indhold

Midlertidig lukning for videnkuponer

21. november 2011
Små og mellemstore virksomheder har siden 2008 kunne få en videnkupon til brug for samarbejde med en videninstitution. Ordningen lukker midlertidigt fra januar 2012, mens retningslinjerne revideres.

Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Videnkupon er en rabat til virksomheder, som ønsker at arbejde med innovation. Rådet for teknologi og innovation har siden 2008 givet videnkuponer til små og mellemstore virksomheder, som ønsker at samarbejde med en videninstitution, så som et GTS-institut, universitet, professionshøjskole m.v. Ordningen er en stor succes, og der er igangsat omkring 1000 projekter siden ordningens start.

Lukker fra januar

Normalt kan virksomhederne få en videnkupon inden for fire uger fra ansøgningstidspunktet.

Fra årsskiftet lukkes ordningen dog midlertidigt. Der sker i forbindelse med at retningslinjerne for ordningen justeres for at gøre den endnu mere smidig og fleksibel for virksomhederne. Bl.a. forenkles procedurerne for den faglige og økonomiske afrapportering.

Søg videnkupon året ud

Ordningen, som den fungerer i dag, fortsætter året ud. Videnkupon forventes at åbne igen i løbet af første kvartal i 2012 med de nye retningslinjer og muligheder projektstøtte.

Handlinger tilknyttet webside